Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Одеської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Одеської області

ЗВО (ВНЗ) Одеської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Одеської області

Одеса - чарівне місто, яке розляглося на півдні України, на березі Чорного моря.

Одеський університет ім. Мєчнікова

В Одесі розташована величезна кількість Вищих навчальних закладів, серед яких університети, академії та інститути. Всі навчальні заклади знаходяться на території міста, а також не далеко від його центру.

Українські ВНЗ 3-4 рівня акредитації покликані допомогти жителям Одеси одержати висококваліфіковану професію і вищу освіту. Мешканці та гості міста можуть підкорити широкий спектр професійних висот, від традиційних морських професій до досконалого знання іноземної мови або фінансової діяльності.

Найкомфортнішими для студентів виявилися Морський університет і Юракадемія. Найпростіше поступити на бюджет в Музичну академію, а найнижча сума контракту - в Академії холоду.

Одеський національний морський університет

Майбутнім юристам, економістам та менеджерам в цьому році не пощастило - через перенасиченість ринку праці Міністерство освіти та науки зменшило держзамовлення на ці спеціальності. Тому конкурс на бюджет буде вище, ніж у попередні роки, передає кореспондент Репортера.

А ось для тих, хто вибрав технічні спеціальності та IT-технології - МОН збільшило держзамовлення.

Одеський державний економічний університет

Рейтинг вузів в Одеській області

1. Одеський національний політехнічний університет, ОНПУ

2. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, ОНУ ім. І. І. Мечникова

3. Національний університет "Одеська юридична академія", НУ ОЮА

4. Одеська національна академія харчових технологій, ОНАХТ

5. Одеська державна академія будівництва та архітектури, ОДАБА

6. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, ПНПУ ім. К. Д. Ушинського

7. Одеський державний екологічний університет, ОДЕУ

8. Одеський національний економічний університет, ОНЕУ

9. Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, ОНАЗ ім. О. С. Попова

10. Одеська національна морська академія, ОНМА

11. Одеський національний морський університет, ОНМУ

12. Одеський державний аграрний університет, ОДАУ

13. Одеський національний медичний університет, ОНМУ

14. Ізмаїльський державний гуманітарний університет, ІДГУ

15. Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного політехнічного університету, ОАДК ОНПУ

16. Одеський коледж комп'ютерних технологій Одеського державного екологічного університету, ОККТ ОДЕУ

17. Одеський технічний коледж Одеської національної академії харчових технологій, ОТК ОНАХТ

18. Одеське обласне базове медичне училище, ООБМУ

19. Одеський коледж транспортних технологій, ОКТТ

20. Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ОІФ УДУФМТ

21. Петрівський державний аграрний технікум, ПДАТ

22. Морехідне училище імені О. І. Маринеска Одеської національної морської академії, МУ ім. О. І. Маринеска ОНМА

23. Одеська державна академія технічного регулювання та якості, ОДАТРЯ

24. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, ОНМА ім. А. В. Нежданової

25. Балтське педагогічне училище, БПУ

26. Одеське училище мистецтв і культури імені К. Ф. Данькевича, ОУМК ім. К. Ф. Данькевича

27. Коледж Одеської державної академії технічного регулювання та якості, КОДАТРЯ

28. Білгород-Дністровське педагогічне училище, БДПУ

29. Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій, КНТІІС ОНАХТ

30. Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, ОКЕПГРБ

31. Морехідний коледж технічного флоту Одеської національної морської академії, МКТФ ОНМА

32. Одеське педагогічне училище, ОПУ

33. Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій, МТТ ОНАХТ

34. Коледж зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова, КЗІ ОНАЗ ім. О. С. Попова

35. Ізмаїльський технікум механізації і електрифікації сільського господарства, ІТМЕСГ

36. Котовське медичне училище, КМУ

37. Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум Керченського державного морського технологічного університету, БДМРТ КДМТУ

38. Технікум промислової автоматики Одеської національної академії харчових технологій, ТПА ОНАХТ

39. Білгород-Дністровський державний аграрний технікум, БДДАТ

40. Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника Керченського державного морського технологічного університету, ОМУРП ім. О. Соляника КДМТУ

41. Ананьївський державний аграрно-економічний технікум, АДАЕТ

42. Білгород-Дністровське медичне училище, БДМУ

43. Іллічівський морський коледж ОНМУ, ІМК ОНМУ

44. Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету, ОФЕК КНТЕУ

45. Одеське театрально-художнє училище, ОТХУ

46. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ОРІДУ НАДУ

47. Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова, ОХУ ім. М. Б. Грекова

48. Коледж економіки та соціальної роботи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, КЕСР ОНУ ім. І. І. Мечникова

49. Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії, ІФ ОНМА

50. Міжнародний гуманітарний університет, МГУ

51. Одеський державний університет внутрішніх справ, ОДУВС

52. Військова академія (м. Одеса), ВА

53. Одеська державна академія холоду, ОДАХ

54. Ізмаїльський інститут водного транспорту, ІІВТ

55. Іллічівський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, ІІ ОНУ ім. І. І. Мечникова

56. Одеський інститут підприємництва та права, ОІПП

57. Ренійський інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, РІ ДУ ім. А. Нобеля

58. Коледж Одеської академії перукарського мистецтва Київського університету. КОАПМКУ

59. Одеський коледж Київського університету культури, ОК КУК

60. Одеський коледж комп'ютерних технологій "Сервер", ОККТ «Сервер»

61. Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія", ЮК НУ ОЮА

62. Училище Національного університету "Одеська юридична академія", Училище НУ ОЮА

63. Ізмаїльський технікум економіки і права, ІТЕП

64. Iзмаїльське медичне училище, ІМУ

65. Білгород-Дністровський економічний коледж Національної академії статистики, обліку та аудиту, БДЕК НАСОА

66. Одеський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, ОФМБ КУК

67. Дунайський навчально-консультативний пункт Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ДНКП КДАВТ ім. П. Конашевича-Сагайдачного

68. Одеська філія Європейського університету, ОФ ЄУ

Одеський державний аграрний університет

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!