Роздрукувати сторінку

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

« Назад

Харківський національний університет ім. С. Н. Каразіна є одним з найдревніших вищих учбових закладів Східної Європи. Не буде перебільшенням сказати, що саме ХНУ був біля підніжжя становлення і формування всієї структури вищої освіти як в Україні, так і за її кордонами. Харківський національний університет ім. Каразіна був сформований в 1804 році. За період становлення вуз випустив зі своїх стін безліч відомих у всьому світі вчених, діячів мистецтва і науки.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

З закладом пов'язані імена таких видатних особистостей, як В. Мечников, Л. Ландау, М. Костомаров, Н. Барабашов, А. Ляпунов та багатьох інших. Загальна ж кількість тих, хто завершив ХНУ спеціалістів становить понад 130 тисяч.

На сьогоднішній день до складу ХНУ включено 20 факультетів, на яких за 115 кваліфікаціями навчається близько шістнадцяти тисяч студентів. Освоювати знання, крім високопрофесійного професорсько-педагогічного колективу, допомагає потужна матеріально-технічна структура вузу. Так, університет поєднує в собі кілька НДІ: біології, астрономії, хімії, а також Центр комп'ютерних технологій. Не можна не згадати і про Центральній науковій бібліотеці, якою славиться ХНУ.

До можливостей студентів – 5 абонементів і 12 читальних залів. Загальний фонд бібліотеки складає майже три з половиною мільйони томів. Її послугами активно користуються і інші вузи Харкова. Ті, хто хоче більш детально ознайомитися з історією університету, особливостями надходження в цей вуз і навчання в ньому, знайдуть всю потрібну інформацію у відповідному розділі порталу www.univerlife.com.

Контакти Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Адреса: 61077, Україна, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Телефон: (057) 707-53-75.

URL-адреса: http://www.univer.kharkov.ua.

ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Історія становлення ХНУ ім. В.Н. Каразіна

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна – це один з найдревніших закладів східної Європи, який був утворений 29 січня 1804 року. У радянський період вуз носив повну назву Харківський державний університет ордена Трудового Червоного Прапора ім. А. М. Гіркого, а в 1999 році заклад перейменовано в Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

 За період становлення університет завершили більше ніж 130 тис. фахівців. Імена вихованців ХНУ назавжди увічнено в різних географічних назвах, назвах космічних об'єктів, рослин і мінералів, законів і формул. Більше 60 студентів закладу стали дійсними членами і член-кореспондентами Національної Академії наук України. На даний час університет володіє IV рангом кваліфікації.

На сьогоднішній день в університеті проводиться навчання спеціалістів наступних учбово-спеціалізованих рангів: бакалавр, фахівець, магістр на наступних відділеннях:

- біологічний підрозділ;

- геолого-географічне відділення;

- екологічний підрозділ;

- економічний підрозділ;

- відділення іноземних мов;

- історичний підрозділ;

- механіко-математичний підрозділ;

- радіофізичне відділення;

- соціологічний підрозділ;

- фізичне відділення;

- філологічний підрозділ;

- медичний підрозділ;

- хімічне відділення;

- підрозділ післядипломної освіти;

- відділення психології;

- філософський підрозділ;

- факультет міжнародних економічних відносин;

- юридичний факультет;

- центр міжнародної освіти.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Матеріально-технічна структура Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

На базі університету створено науково-дослідні заклади: астрономічна обсерваторія, біологічна станція, ботанічний сад. Також при ХНУ діють підготовчі курси.

Матеріально-технічна структура ХНУ ім. В. Н. Каразіна стабільно і успішно формується і вдосконалюється. Навчальні корпуси, кафедри, службові кабінети оснащені всіма необхідними сучасними технічними обладнаннями для професійного проведення навчально-виховного процесу.

Всі нужденні студенти забезпечуються місцями в комфортабельному гуртожитку.

В університеті проводиться підготовка абітурієнтів до складання Зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів на денній формі (у вихідні дні), а також на заочній і вечірній формах. Метою курсів є не тільки підготовка молоді до вступу у ВНЗ, але і пропаганда освіти, розвитку творчого потенціалу у молодих людей, підтримка обдарованих людей, сприяння їх навчання в подальшому. При успішному закінченні курсів слухачам, при їх поступленні в Харківський університет, додається до двадцяти балів.

Вищу освіту в національному університеті Харкова можна отримати навчаючись на очній, заочній формах з фінансуванням за рахунок бюджету та за контрактами. Застосовується така форма, як дистанційне навчання, коли студенти можуть отримати вищу освіту за індивідуальним графіком, з будь-якої точки світу, де є інтернет, не витрачаючи час і фінанси на переїзди до місця навчання, а також без відриву від своєї основної роботи.

У Вузі, в одному з перших в Україні, був створений підготовчий факультет для іноземців. Підготовче відділення готує громадян з інших країн для подальшого здобуття освіти в університеті, в інших вищих учбових закладах України та країнах СНД. Навчання здійснюється російською та українською мовами за вибором самих учнів.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Співпраця Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Університет тісно співпрацює з вищими навчальними та науковими закладами багатьох країн світу за різними напрямками. Серед них одним з напрямів є програма обміну студентів. Студентам надається можливість пройти практику, стажування, навчання у Вишах інших країн світу, з якими укладені договори про співпрацю. Вже більше тисячі студентів скористалися різними програмами в даному напрямку.

Університет є важливою науковою структурою кількох світових космічних програм. Науковці університету підтримують контакти за міжнародними програмами з ученими США, Канади, Росії, Німеччини, Туреччини, Китаю, Японії, Швейцарії, Болгарії, Англії та інших країн світу.

З третього курсу бажаючі можуть пройти військову підготовку в університеті і при успішному закінченні Вузу отримати військове звання офіцера запасу.

Для іногородніх студентів, так само як і громадян з інших країн, свої двері відкривають вісім студентських гуртожитків, в яких проживає більше п'яти тисяч студентів.

Для окремих категорій громадян надаються пільги при вступі та навчанні в університеті. До таких громадян належать діти-сироти, інваліди 1 і 2 групи, постраждалі від Чорнобильської аварії, шахтарі, ветерани війни та ін.

З Харківським університетом пов'язана діяльність і навчання Нобелівських лауреатів: В. І. Мечникова (1908 р. медицина), Л. Д. Ландау (1962 р. фізика).

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка, а так само додаток до диплома європейського зразка. Бажаючі можуть продовжити своє навчання в докторантурі та аспірантурі.

В університеті з 1808 року діє Астрономічна обсерваторія, яка є однією з визначних астрономічних організацій України, де відбуваються фундаментальні і прикладні дослідження з фізики Сонця, планет, астероїдів, комет і супутників.

Ботанічний сад закладу було сформовано в 1804 році. Це найстародавніший в Україні Ботанічний сад, який є державним заповідником і в якому зібрана унікальна колекція рослин, представників різноманітних ботаніко-географічних зон всього світу.

Музей Природи університету створений в 1807 році і є одним із найдревніших вузівських музеїв світу. Кожного року музей відвідує більше ніж 22 тис. екскурсантів. У 23 залах музею (територією 2 тис. кв. м) розташовано приблизно 250 тис. експонатів за такими галузями: походження людини, дарвінізм, зоологія, геологія. При закладі функціонує Музей археології та етнографії Слобідської України, колекція якого нараховує приблизно 150 тисяч одиниць зберігання.

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету створена 30 січня 1805 року. За постановою Міністерства культури України (1987 р.) вона визнана установою, має особливе суспільне значення. Загальний фонд бібліотеки начислює 3,5 млн. екземплярів, серед них - 50 000 унікальних видань (17 інкунабул, більше 1000 рукописів, 300 палеотипів; прижиттєві публікації класиків світової літератури, науки і культури).

Отже, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна – це сучасний заклад Харківської області, який надає міцні знання своїм студентам, роблячи їх конкурентоздатними спеціалістами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!