Роздрукувати сторінку

Медичний коледж Харківського національного медичного університету, МК ХНМУ

« Назад

Медичний коледж Харківського національного медичного університету — ВНЗ з ІІ рівнем акредитації, державного зразка, який є структурним підрозділом Харківського національного медичного університету.

Медичний коледж Харківського національного медичного університету, МК ХНМУ

Контакти МК ХНМУ

Адреса: 61177, м. Харків, вул. Тінякова, 11.

Телефон: 0573721179.

Електронна пошта: dvnzkhmu@ukr.net.

Сайт: dvnzkhmu@ukr.net.

МК ХНМУ

Історія то загальні відомості про Медичний коледж Харківського національного медичного університету

У 1937 році медичний заклад під назвою Харківське медичне училище Південної залізниці було відкрито за пропозицією керівника лікарсько-санітарної служби Південної залізниці Сиворонова О.В.

Фельдшерсько – акушерська школа, тоді було названо коледж. Розміщувався він  напівпідвальному приміщенні. Саме тут були започатковані перші курси для молоді із семирічною освітою.

Першими, керував школою медсестер були Давидов В.Л. – ініціативний керівник педіатричної служби в місті Харкові та хірург першої дорожньої лікарні Кашуба І.С. Створено було 2 відділення, де проводили підготовку акушерок і медичних сестер для дитячих ясел.

В 1939 році відбувся перший випуск сімдесяти медичних сестер. Цього ж року відкрилося фармакологічне відділення.

У 1940 році – при школі почали діяти курси підвищення кваліфікації медичних працівників.

Інформація про історію Медичного коледжу в роки війни майже не збереглась. З 1945 – 1949 років. школою керував Ковомирський О.К.

На протязі 1958 – 1976 років директорами закладу були Торопов С.А. й Крупін А.А., тоді медичний заклада називався Харківське медичне училище Південної залізниці.

Не дивлячись на трудні життєві умови, педагогічний склад зміг забезпечити висотний рівень підготовки спеціалістів. Наприкінці 90-років коледж став осередком всього нового та прогресивного.

В цьому була грандіозна заслуга педагогічного колективу під керівництвом директора – відмінника охорони здоров’я СРСР та кандидата медичних наук, Ільченка В.Є.

В 1990 році коледж отримав срібну медаль за високу методичну й наукову роботу в закладі.

З 2002 року Медичним коледжем керує Лебединець Т. М.– кандидат педагогічних наук, викладач-методист. Під її управлінням педагогічний склад направляє свої зусилля на поліпшення центральної, фахової та організованої підготовки молодших медичних працівників.

В 2006році Харківське медичне училище Південної залізниці було включено до галузі управління Міністерства охорони здоров'я та здобуло статус Державного вищого навчального закладу «Харківське медичне училище».

Лише у 2007 році навчальний заклад діяв при Харківському державному медичного університеті, як структурна одиниця, а незабаром училище отримало статус коледжу.

Медичний коледж Харківського національного медичного університету, МК ХНМУ

Спеціальності Медичного коледжу Харківського національного медичного університету

В коледжі поводить на набір та підготовка за трьома спеціальностями, які є необхідними для суспільства, тому фахівці, які навчаються тут здобувають всі необхідні навички для подальшого обслуговування населення.

1. Спеціальність «Лікувальна справа».

Фахівець повинен виконувати зазначену фахову роботу: фельдшер і може займати посади за Національним класифікатором України:

- фельдшер;

- фельдшер відділення швидкої та термінової медичної допомоги;

- фельдшер на морських і річкових суднах.

Основні функції, що покладанні на медичного працівника:

1. Діагностична. Здійснення огляду органів дихання й серцево-судинної системи та органів травлення, а також аналіз отриманої інформації, здійснення обстеження вагітної, роділлі, гінекологічної хворої., огляд новонародженого, визначення останнього діагнозу.

2. Лікувальна функція. Надання термінової допомоги, супроводження до лікарняного закладу, приймання пологів.

3. Догляд за хворими. Формулювання функціонального стану організму та заходи щодо їхнього нормалізування, використання простіших методів фізіотерапії, огляд новонародженої дитини та дитини 1-го року життя, ужиток фармакологічних засобів.

4. Профілактична. Відвертання прояву захворювань та їхніх ускладнень.

5. Організаційно-методична. Забезпечення діяльності здоров пункту, організація роботи медичного пункту батальйону під час бойових дій.

2. Спеціальність «Акушерська справа».

При здобутті освіти за цією спеціальністю молодший спеціаліст отримує кваліфікацію акушерка.

Матеріальною сферою діяльності — спостереження, огляд та надання допомоги вагітним, породіллям, дітям 1-го року життя. Приймання участь у моніторингу здоров’я населення, надання допомоги гінекологічним хворим, участь у плануванні сім’ї.

3. Спеціальність «Сестринська справа».

Студент отримає кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в галузі знань медицина та отримає кваліфікацію медична сестра.

Предметною сферою діяльності — є забезпечення догляду за хворими.

Освіта, яка необхідна  для вступу: базова загальна середня освіта на основі 9 класів й повна загальна середня освіта на основі 11 класів. Навчання здійснюється на денному відділенні та за кошти державного бюджету або за кошти фізичних чи юридичних осіб

Термін навчання на цій спеціальності становить:

- на основі 9 класів – 3 роки 10 місяців;

- на основі 11 класів – 2 роки 10 місяців.

Професійні функції, видові завдання діяльності, вміння та компетенція, якими володіють випускники ВНЗ відділення «Сестринська справа»:

1. Технологічна функція. Сестринське особистий огляд пацієнта та аналіз отриманих даних, гінекологічний огляд пацієнтки, мед сестринський огляд та аналіз стану новонародженого, приймання пологів, здійснення фізіотерапевтичних процедур, слідкування за гігієною пацієнтів.

2. Організаційна функція. Н:агляд за здоровим і перехворілим населенням, диспансерний нагляд, забезпечення організацією навчання пацієнтів та членів їхніх родин, проведення навчання молодшого медичного персоналу, організація діяльності.

3. Технічна функція: складання медичної документації.

Медичний коледж Харківського національного медичного університету

Таким чином, МК ХНМУ є провідним медичним закладом, що здійснює підготовку за медичними спеціальностями, надаючи студентам всі необхідні знання та забезпечення практичною діяльністю для її подальшого розвитку у галузі медицини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!