Роздрукувати сторінку

Харківський патентно - комп'ютерний коледж, ХПКК

« Назад

Харківський патентно-комп'ютерний коледж — ВНЗ І рівня акредитації, який підпорядковується Міністерству освіти і науки України, розташований в м. Харкові.

Харківський патентно - комп'ютерний коледж, ХПКК

Історія Харківського патентно-комп'ютерниого коледжу (ХПКК)

Харківський патентно-комп’ютерний коледж почав свою діяльність в 1922 році, як технологічний технікум з підготовки спеціалістів для легкої промисловості. З 1962 року навчальний заклад перейменовано в Харківський електротехнічний технікум у зв'язку зі зміною правової організації.

І вже в 1991 році за потребами регіону у випуску фахівців ступеня молодшого спеціаліста з комп’ютерної техніки технікум перетворено на Харківський патентно-комп'ютерний коледж. В ньому навчаються наступні фахівці з обслуговування комп’ютерної техніки та розробки програмного забезпечення, а також нещодавно відбувся набір фахівці з бухгалтерського обліку.

За всю свою діяльність в закладі в було підготовлено понад 23 тисячі спеціалістів. Навчальний процес надає спеціалізований та педагогічний колектив. Серед яких 56 спеціалістів: 1 - кандидат наук, 28 - педагоги вищої категорії, 3 - педагоги методисти, 3 - старші вчителі.

Контакти ХПКК

Адреса: 61002 м. Харків, вул. Петровського, 18.

Телефон: 0577004817.

E-mail: kpcc@meta.ua.

Сайт: http://www.hpcc.kh.ua.

ХПКК

Структура Харківського патентно-комп'ютерниого коледжу

В коледжі постійно розвиваються форми і методи навчання, оновляють навчальні та методичні комплекси. А завдяки сучасним відкриттям започатковують інноваційні технології навчання.

Коледж цілком забезпечений власними площами. Кабінети і лабораторії оновлюються обладнанням з сучасними технічними засобами. На електронні обчислювальні машини встановлено ліцензійне програмне забезпечення.

Працює новітня бібліотека, куди постійно надходять нові видання. Відповідно з потребами навчального процесу забезпечена підручниками, методичними посібниками, інструкціями, довідковою літературою.

Коледж має гуртожиток, що знаходиться недалеко від головного корпусу.

Харківський патентно - комп'ютерний коледж, ХПКК

Спеціальності ХПКК

Навчання відбувається на денному відділенні. Отримати диплом молодшого спеціаліста можна на основі базової (9 класів) та повної загальної середньої освіти (11 класів). Строк навчання становить 3 роки 10 місяців.

Спеціальність «Розробка програмного забезпечення» була відкрита з 1977 року. За весь час зі спеціальності випустилося 2000 фахівців, які працюють в різних сферах народного господарства в організаціях різних форм власності.

Повсякчас в Харківському патентно - комп'ютерному коледжі проводиться планова робота з поліпшування навчально-матеріальної бази, що повинна відповідати стандартам та новим інноваційним технологіям.

В коледжі розташовується три спеціалізовані лабораторії: лабораторія з базою даних, лабораторія інформаційного забезпечення, лабораторія інформаційних технологій та лабораторія програмного забезпечення. Студенти в процесі навчання обов'язково вчать мови програмування: Delphi, Java Script, Pascal. В комп’ютерних мережах, студенти навчаються розробляють нові сайти, пишуть програми та виконують всі необхідні завдання для їх спеціалізації.

Студентам надаються всі знання для здобуття навичок при роботи з, графічними редакторами для растрової й векторної графіки, новітніми програмами, повним набором Microsoft Office.

Спеціальність «Бухгалтерський облік». Набір за цією спеціальністю відбувається з 1964 року. За всі спеціальність підготувала 5 тисяч спеціалістів. Підготовка молодших спеціалістів – бухгалтерів потребує високого ступеня знань з правових дисциплін, економічних, та вміння роботи з документами та володіння професійними навичками. Відділення бухгалтерського обліку проводить різномасті заходи, науково-практичні конференції, конкурси, а також дослідження тем з професійних дисциплін.

Кожного року студенти проходять технологічну практику. Коледж уклав договори з провідними підприємствами міста – ПАТ «Укрелектромаш», ПАТ «Харківський електроапаратний завод», де студентам надають можливість підвищувати ступінь знань і практичних навичок. Можливість ознайомитися з структурою бухгалтерського й податкового обліку різних суб’єктів господарювання.

Фахівці, після випуску з коледжу можуть обіймають такі посади: головний бухгалтер на підприємствах різних видів діяльності і форм власності, аудитор, спеціаліста Державної податкової інспекції, управлінь, кредитних установ.

Спеціальність «Обслуговування комп'ютерних систем та мереж». На відділенні відбувається підготовка молодших спеціалістів електроніків за профілем спеціальності. Спеціальність започаткована в 1978 році для підготовки фахівців за денною формою навчання.

Протягом 30–ти років рік на відділенні підготували 1954 спеціалістів з сервісу обчислювальної техніки для потреб народного господарства.

Із-зі введення нових списків спеціалізацій та напрямів підготовки фахівців певною мірою змінилася назва спеціальності, обсяг й зміст професійної підготовки, а також навчальні плани та проходження виробничої практики.

Так, з середини 90-х років найбільш увага в підготовці фахівців приділяється не тільки технічному сервісу електронних обчислювальних машин, а й застосовуванню програмних прийомів та ресурсів.

Молодший спеціаліст з обслуговування комп’ютерної техніки, що отримав диплом за відповідною спеціальністю може працювати не тільки з складовими, а і з програмним забезпеченням комп'ютерних систем. Фахівці цієї спеціальності користуються потребою на підприємствах, організаціях та установах Велика кількість студентів після закінчення ХПКК продовжує отримувати вищу освіту у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

Харківський патентно - комп'ютерний коледж

Тому, знання, які студенти здобули в коледжі, допускають випускникам благополучно продовжити навчання у ВНЗ III-IV рівня акредитації: Харківський державний економічний університет, Харківська національна академія міського господарства, Харківський інститут фінансів Українського Державного Університету фінансів і міжнародної торгівлі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!