Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Харківської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Харківської області \ ЗВО (ВНЗ) Харківської області та їх рейтинг \ 36. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ХІФ УДУФМТ

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ХІФ УДУФМТ

« Назад

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (ХІФ УДУФМТ) - вищий державний навчальний заклад.

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ХІФ УДУФМТ

Історія Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (ХІФ УДУФМТ)

Історія інституту розпочинається з 1943 року. 1 вересня Харківський фінансовий технікум почав свою діяльність. В 50-60 роки відбулася реорганізація та реформування технікуму, а у 1993 році він здобуває статус фінансово-економічного коледжу.

Відповідно до розпорядження КМУ від 11 липня 2007 року № 513 - р навчальний заклад перебудовано та створено Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Професійну підготовку студентів здійснюють більше 100 працівників -спеціалістів. В інституті 9 кафедр, які влаштовують різнопланову практику професорів та науково-пошукову діяльність студентів.

Контакти Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (ХІФ УДУФМТ)

Адреса: м. Харкові, за адресою: пров. Плетньовський, 5.

Телефон: (057) 731-33-65.

Сайт: http://khif.edu.uа.

E-mail: kfuduefin@gmail.com.

ХІФ УДУФМТ

Структура ХІФ УДУФМТ

До структури входять: директорат, центр навчально-методичної роботи, факультет обліку та організації управління персоналом, самостійні управління відділи, відділення та служби, факультет фінансів, а також бібліотека Увесь фонд бібліотеки налічує понад 27 000 примірників і 87 назв періодичних видань.

Спеціальності Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ХІФ УДУФМТ здійснює підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання:

1. Фінанси і кредит, кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр. Студенти напряму одержують великий обсяг повних знань та практичних навичок в галузі державних фінансів та управління фінансовими ресурсами. Особливість підготовки фінансиста-аналітика полягає у широкому вивченні процесів казначейської справи, податкової роботи, бюджетного планування, здійсненні контролю за формуванням та застосуванням державних фінансових ресурсів.

Володінню практичними навичками в галузі державних фінансів сприяє тісне співробітництво з організаціями системи Міністерства фінансів України, де майбутні спеціалісти, фахівці бюджетного планування проходять практику та отримують змогу на подальше працевлаштування.

Випускники з напряму підготовки «Фінанси і кредит» можуть працювати:

- в системі Міністерства фінансів України, Державній фіскальній службі, Державній казначейській службі;

- в органах Державної фінансової інспекції;

- керівниками фінансових та економічних структур підприємств різних форм власності.

2. Облік і аудит, кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст. Спеціаліст у галузі обліку і аудиту спосібний приймати якнайкращі управлінські рішення з виконання обліково-аналітичної роботи підприємств і асоціацій різних форм власності, реалізація аудиторських повірок, проведення експертизи правильності прогнозування даних бюджету на різних рівнях, забезпечувані достовірною, неупередженою, придатною та зрозумілою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства.

Випускники можуть працювати у:

- Державній казначейській службі;

- Державній фінансовій інспекції;

- Державній фіскальній службі;

- аудиторських фірмах;

- фондах соціального страхування;

- на підприємствах різноманітних організаційно-правових форм.

3. Міжнародна економіка, кваліфікаційний рівень: бакалавр. Фахівцю з міжнародної економіки гадають ті професійні навички, які йому знадобляться для професійної діяльності в галузі зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі організацій системи деяких міністерств та державних органів. Важливою рисою для підготовки майбутніх професіоналів полягає у тому, що їх спеціалізація має бути в галузі міжнародних фінансів. Вивчення комплексу незмінних та вибіркових дисциплін забезпечує підготовку спеціалістів, які здатні виконати практичну діяльності фахівця у галузі зовнішньоторговельної та міжнародної інвестиційної діяльності, валютних та обліково-аналітичних операцій.

Випускники з напрямом підготовки «Міжнародна економіка» можуть працювати:

- Державній казначейській службі, в Департаментах міжнародних зв'язків та європейської інтеграції Міністерства фінансів України, Державній фінансовій інспекції;

- робітниками Державної митної служби, Рахункової палати;

- начальниками відділення управління міжнародних зв'язків;

- спеціалістами з контролю митної ціни та номенклатури.

4. Управління персоналом та економікою праці, можна здобути кваліфікаційний рівень бакалавр. Фахівці спеціалізації, призначені для робота в службі управління персоналом установ і організацій, державних органів влади, системи Міністерства фінансів України, підприємств усіх форм власності. Професіоналам надають весь необхідний матеріал для здійснення діяльності в таких сферах: професійній організаційно-управлінській, науково-технічній, плановій, проектно-економічній, аналітичній і науково-дослідницькій діяльності в службі управління персоналом.

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ХІФ УДУФМТ

З метою успішного здійснення діяльності випускник повинен знати:

- нормативно-правові й законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємства, установи, організації щодо управління персоналом;

- знати та вміти аналізувати законодавство про працю, основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;

- сучасні теорії управління персоналом; форми й методи навчання та підвищення кваліфікації;

- порядок розроблення й укладання трудових договорів (контрактів);основи соціології і психології праці;

- етику ділової комунікації;

- організацію діловодства;

- методи оброблення повідомлень із застосуванням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;

- деякі норми охорони праці.

Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Отже, ХІФ УДУФМТ посідає важливе місце в освіті України, це той навчальний заклад, в якому готують спеціалістів фінансової та економічної сфер. На даний час, ці сфери є досить пріоритетними та мають важливе значення для країни, а професіонали ВНЗ зможуть дати, ті знання, які допоможуть підняти країну на вищий рівень в економічній та фінансовій сфері.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!