Роздрукувати сторінку

Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

« Назад

Харківський державний університет харчування та торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування) має акредитацію за IV рангом і є одним з найкращих університетів України, що готують спеціалістів для організацій харчової сфери, готельного, ресторанного, туристичного господарств, торгівлі, податкових, митних, фінансових та економічних служб.

Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

Контакти ХДУХТ

Адреса: м. Харків, вул. Клочківська, 333.

Телефон: (0572) 36-89-79.

Історія заснування Харківського університету харчування та торгівлі

Харківський державний університет харчування та торгівлі – один з найстаріших профільних Вузів на території нашої країни. Його історія починається в 1893 році, коли ініціативу для створення навчального закладу виявила гільдія купців. Тоді сучасний інститут носив звання імператорського і був училищем імені Олександра III.

У 1929 році він був інститутом радянської торгівлі.

Сучасні обриси університет придбав у 1967 році, шляхом численних реорганізацій і структурних змін. До цього моменту він став Харківським інститутом громадського харчування. До 35-му році свого існування навчальний заклад набув почесний статус державного і сучасну назву.

У 1994 отримав статус Харківської державної академії технології та організації харчування.

У 2002 році ХДУХТ отримав свій нинішній статус університету.

Завдяки багаторічному досвіду сьогодні в закладі ведеться кваліфіковане формування спеціалістів на підприємства готельної і ресторанної сфери, митної служби, торгівлі, туризму, харчової промисловості, податкової системи та інших. Навчання проводять фахівці – кандидати наук, професура, доктора наук. Із загального числа викладачів, яких в університеті 355, володарями вчених ступенів є більше 75%.

Керує університетом ректор - Черевко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук, Заслужений діяч науки і техніки України.

В даний час в ХДУХТ проводиться формування спеціалістів наступних навчально-спеціалізованих рангів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Студентський колектив складають 7 000 осіб. Крім класичної програми для традиційних кваліфікаційних рівнів університет забезпечує довузівську підготовку всім охочим, у тому числі закордонним громадянам. Учбово-консультаційні центри установи розташовані в містах Севастополь, Первомайськ, Дніпропетровськ.

Більше ніж 40 тисяч випустили з ХДУХТ фахівців, які діють на підприємствах харчування України та інших держав СНД.

За кожним факультетом закріплено кілька з 29-ти кафедр. Крім того в ХДУХТ працює центр довузівської підготовки, 3 учбово-консультаційні центри в Севастополі, Дніпропетровську та Первомайську, а також підготовчі підрозділи для абітурієнтів. Перепідготовку фахівців здійснює Інститут післядипломної бізнес-освіти, який також надає можливість отримання другої вищої освіти та подвійною спеціальністю.

Напрями навчання ХДУХТ

- Харчова сфера і біотехнологія;

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

ХДУХТ

Абітурієнтам при вступі пропонуються такі факультети ХДУХТ:

- учбово-науковий інститут харчових технологій та бізнесу;

- устаткування та технічного сервісу;

- товарознавства і торговельного підприємництва;

- економічний;

- менеджменту;

- обліково-фінансовий.

Харківський державний університет харчування та торгівлі, ХДУХТ

Умови для навчання в Харківському університеті харчування та торгівлі

На сучасному етапі свого розвитку в університеті є всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців, а саме: розробка новітніх конкурентоспроможних технологій харчових продуктів для раціонального, лікувально-профілактичного, дитячого, дієтичного харчування; розробка і дослідження процесів і апаратів харчових виробництв, торгівлі, організацій ресторанної сфери; дослідження екологічних проблем, охорони праці; експертиза харчової та сільськогосподарської продукції; удосконалення форм управління та методів господарювання на підприємствах торгівлі, ресторанного господарства; розробка і впровадження нових інформаційних технологій.

В Харківському державному університеті харчування та торгівлі також створені всі необхідні умови не тільки для успішного навчання, але і для гарного відпочинку, фізичного загартування студентів.

Формування молоді до вступу у ВУЗ здійснює Центр довузівської підготовки шляхом організації платних підготовчих курсів.

В закладі проводиться навчання студентів за програмами інженерного та економічного спрямування, серед яких: технології харчування, устаткування переробних і харчових виробництв, товарознавстві, експертиза товарів та послуг, облік і аудит, економіка, фінанси і кредит, маркетинг, готельно-ресторанна галузь та ін.

Абітурієнт на стадії поступлення вибирає собі форму навчання в університеті: денну або заочну, які відрізняються і за тривалістю навчання: п'ять років на денній та п'ять з половиною – шість років на заочній.

Іногороднім студентам надаються місця у двох студентських упорядкованих гуртожитках.

Харчування студентів здійснюється в їдальні і буфетах.

Для занять з фізичної культури і спорту створені всі умови, є три спортзали, тренажери, спортмайданчики для волейболу, футболу, баскетболу, легкої атлетики та ін. видах спорту.

Окремим напрямом в університеті виділяється виховання молоді, створено музей, в якому безліч експонатів, документів, що відображають історію Вузу, знайомлять молоде покоління з досягненнями науковців, фахівців, викладачів.

Юнаки можуть пройти платне навчання на військовій кафедрі і по закінченні навчання отримати військове звання офіцера запасу.

У Вузі діють курси збільшення спеціалізації і перепідготовки фахівців.

Випускники ХДУХТ по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Студентське самоврядування ХДУХТ

В закладі за підтримки правління вдало формується система студентського самоврядування.

Величезну роль в здобутті студентами досвіду самоорганізації та позитивних дій в соціальному оточенні грає студентський парламент і студентська рада, яка вибирається самими студентами (студентські ради є на кожному відділенні і в гуртожитках). Залежно від охоти, вміння, здібностей кожен студент, член парламенту закладу або член ради відділення і гуртожитку, вибирає собі напрямок, яким управляє на протязі року.

Студентське самоврядування встановлюється за такими спеціалізаціями:

- Приєднання студентської молоді з активною життєвою позицією в роботу органу Студентського самоврядування ХДУХТ.

- Становлення форм та напрямів роботи Студентського самоврядування ХДУХТ.

- Збільшення ефективності соціального партнерства органу студентського самоврядування з адміністрацією закладу.

- Збільшення форм співтоваришування з іншими органами студентського самоврядування та суспільними закладами.

Захищаючи та підтримуючи бажання та ініціативи студентства, студентське самоврядування ХДУХТ сприяє організації трудової роботи студентів у виробничих і комерційних закладах, організації вільного часу та дозвілля студентів, співпраці зі студентами інших учбових закладів та молодіжними установами, популяризації університету серед студентства України та світу, формуванню світових контактів та інтернаціональної дружби, як в університеті так і за його кордонами.

Стати складовою активної молоді ХДУХТ може кожен, кожен хто переймається суспільними питаннями, хто хоче, щоб студентські роки стали незабутніми в його житті.

Отже, Харківський державний університет харчування та торгівлі – це не тільки навчальний і науковий центр: окрім знань заклад надає студентам міцні моральні орієнтири, формує у них корпоративний дух патріотизму, лідерства й конкурентоздатності. Випускники закладу – цілеспрямовані, амбіційні, творчі особистості, спроможні здобувати освіту на протязі життя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!