Роздрукувати сторінку

Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ХІБМ

« Назад

Харківський інститут бізнесу та менеджменту (ХІБМ) — приватний ВНЗ з III рівнем акредитації.

Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ХІБМ

Контакти Харківського інституту бізнесу і менеджменту

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, праве крило, 6 поверх.

Телефон: 0577052660.

Електронна пошта: hibm@ukr.net.

Сайт: http: www.hibm.com.ua.

ХІБМ

Історія ХІБМ

Основі етапи становлення Харківського інституту бізнесу та менеджменту:

В 1992 році було засновано Харківського інституту бізнесу та менеджменту.

У 1966 році Інститут отримав міжнародну акредитацію, що дозволяє йому видавати випускникам вузу дипломи міжнародного зразка.

В 1998 році відбувається акредитація інституту, його випускники отримують дипломи державного зразка.

В 1999 році ХІБМ стає стабільним партнером Консорціуму розвитку бізнес-освіти в Україні.

2001 рік характеризується тим, що ХІБМ почав свою діяльність при Харківському локальному комітеті Міжнародної асоціації студентів і молодих фахівців.

В 2002 році інститут нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

В 2005 році ХІБМ стає переможцем Міжнародного рейтингу «Софія Київська».

У 2008 році третій раз з успіхом проходить ліцензування та акредитацію за всіма спеціальностями.

2010 рік інститут отримав медаль «БІЗНЕС СТАР» з відповідним свідоцтвом лідера економіки України. Ліга кращих, Міжнародний економічний рейтинг.

У 2013 рік інститут благополучно проходить ліцензування та акредитацію за всіма спеціальностями до 2018 року.

Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ХІБМ

Матеріально-технічна база Харківського інституту бізнесу і менеджменту

Інститут має необхідну матеріально - технічну базу: обладнані аудиторії, навчально - методичні кабінети на кожній кафедрі, надсучасні комп'ютерні класи з доступом до глобальної мережі Інтернет. Сучасна комп'ютеризована бібліотека, яка повністю забезпечена підручниками, навчально - методичною літературою за всіма напрямами підготовки, у тому числі на іноземних мовах. Використовуються різноманітні інноваційні методи навчання.

В інституті продуктивно працює студентське наукове товариство. Кращі наукові дослідження студентів доповідаються на міжнародних та всеукраїнських конференціях і публікуються в студентському науковому збірнику.

Студентство інституту має можливість досконального вивчення іноземних мов та використання комп'ютерної техніки у своїй практичній роботі.

У сучасних умовах в інституті активно формується нова модель освіти, в якій на перший план висувається завдання не просто дати студенту необхідну суму знань, умінь, навичок, а розвинути у нього творчі здібності, мобільність, виховати потребу систематично поповнювати свої знання, навчити його оперативно добувати і використовувати інформацію, реалізувати себе як особистість, тобто повноцінно жити і працювати в умовах інформаційного суспільства. Цьому сприяє висока кваліфікація і досвід викладацького складу, використання в навчальному процесі новітніх інноваційних технологій, активних методів навчання, матеріально-сучасної технічної бази, а також підтримувати зв’язки з підприємствами, банками, фірмами, різноманітними організаціями тощо. Також інститут має військову кафедру.

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

Спеціальності ХІБМ

1. Спеціальність «Фінанси і кредит». Випускники можуть працювати у фінансових відділах підприємств, виробничій і невиробничій сферах народного господарства.

У різних структурах фінансових систем (фінансових управліннях, банках, податкових інспекціях, аудиторських службах, страхових компаніях).

В інвестиційних, трастових, майнових, пенсійних фондах. А також на біржах, брокерських компаніях, консалтингових фірмах.

2. Спеціальність «Облік і аудит». Бухгалтерський облік - інформаційна система організації. Спеціаліст з обліку та аудиту - це фахівець, здатний не просто фіксувати все, але з'ясовувати найважливіші моменти господарського життя. Отже, він здійснює: контроль за збереженням майна власників; управління господарськими процесами; оптимізацію вкладення капіталу.

3. Спеціальність «Управління персоналом і економіка праці». У сучасному світі основним чинником виживання фірми і її процвітання є якість персоналу, тобто рівень професіоналізму та творчості працівників.

На спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» студенти вчаться керувати трудовими відносинами, проводити соціально-психологічну діагностику, розробляти стратегію управління персоналом, аналізувати ринок праці. Крім того, вони вчаться планувати і прогнозувати потребу в персоналі, проводити поточну періодичну оцінку кадрів, працювати з кадровим резервом, управляти формуванням і розподілом засобів стимулювання праці, розробляти системи оплати праці, формувати заробітну плату, розробляти форми участі в прибутках і капіталі.

4. Спеціальність «Менеджмент організацій». При навчанні на спеціальності «Менеджмент організацій» вчать ефективно працювати в соціально-економічній сфері.

Менеджмент являє собою сукупність знань, які розкривають теорію, практику і мистецтво управління економічними і соціальними процесами.

Менеджер - це людина, що пройшла спеціальну підготовку і веде свою діяльність, щодо мобілізації колективу та спрямування на досягнення цілей організації.

По закінченню інституту випускники, що отримали спеціальність менеджер-економіст можуть працювати як у виробничій, так і в невиробничій сферах; в організаціях; установах, підприємствах різних форм власності.

Застосувати свої знання в зовнішньо-економічній, фінансово-інвестиційній, митній діяльності.

Кафедри інституту: економіка і фінанси, облік та аудит, маркетинг, управління персоналом і менеджменту, математики і інформатики, гуманітарних дисциплін.

Досягненням інституту також є розвиток широких міжнародних зв'язків. Зокрема, оформлені партнерські відносини з вузами у сфері вищої освіти: США, Франції, Великобританії, Бельгії, Сербії, Туреччини. Наслідком розвитку міжнародних зв'язків є підвищення рівня навчально - методичної роботи і якості підготовки фахівців. Студенти мають можливість проходити практику та стажування у вузах цих країн.

Харківський інститут бізнесу і менеджменту, ХІБМ

ХІБМ має різносторонні напрямки діяльності та різноманітний навчальний процес, кожен абітурієнт може обрати ту спеціальність, якай йому до вподоби, а викладачі докладуть усіх зусиль аби надати всіх необхідних навичок для їх професійної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!