Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області

ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області

Престиж в отриманні вищої освіти в сьогоднішньому світі важить велику роль при отриманні роботи, але не завжди диплом дає можливість роботи за спеціальністю. На жаль, ця ситуація стосується періодично різних спеціальностей. Адже в один час може бути великий попит на менеджерів і ця спеціальність у ВНЗ стає найпопулярнішою, але через деякий час престиж на цих спеціалістів падає і студенти лишаються безробітними. Безумовно, не зважаючи на всі труднощі з отриманням роботи, у цьому році створилася така умова, що деякі вищі навчальні заклади будуть мати потребу в абітурієнтах. Так за час вступної компанії були зареєстровані ВНЗ до яких не подавали жодної заяви. Таких учбових закладів нараховано коло двадцяти станом на 31 липня 2011 року.

Національний університет Львівська політехніка

Існують також Вузи, які стали рекордсменами серед поданих заяв. Лідерами в цьому списку стали Вузи міста Львів.

Львівський державний університет внутрішніх справ

Львів - це місто численних стародавніх університетів, унікальних наукових установ та архівів, відомих бібліотек і музеїв. Львів - це місця, пов'язані з роботою визначних осіб науки та культури польського, єврейського, німецького, австрійського, російського, вірменського народів. Одночасно, Львів - це духовна столиця українців; місто, де ніколи не вмирала мрія про незалежність.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Рейтинг вузів у Львівській області

1. Національний університет "Львівська політехніка", НУ ЛП

2. Львівський національний університет імені Івана Франка, ЛНУ ім. І. Франка

3. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ ім. І. Франка

4. Національний лісотехнічний університет України, НЛТУУ

5. Львівський національний аграрний університет, ЛНАУ

6. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

7. Українська академія друкарства, УАД

8. Львівський державний університет фізичної культури, ЛДУФК

9. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, ЛНМУ ім. Д. Галицького

10. Львівський техніко-економічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЛТЕК НУЛП

11. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ЛДУБЖ

12. Львівська державна фінансова академія, ЛДФА

13. Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛДКХПП НУХТ

14. Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, СПК ім. І. Филипчака

15. Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

16. Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

17. Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

18. Львівський інститут економіки і туризму, ЛІЕТ

19. Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), ЛІБС УБС НБУ

20. Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ

21. Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича

22. Львівський медичний коледж імені Андрея Крупинського, ЛМК ім. А. Крупинського

23. Львівський коледж "Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка", ЛКІ НУЛП

24. Дрогобицький механіко-технологічний коледж, ДМТК

25. Львівське державне музичне училище імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

26. Львівський коледж легкої промисловості Київського національного університету технологій та дизайну, ЛКЛП КНУТД

27. Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства, ЛПК УАД

28. Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету, СК ЛНАУ

29. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, ЛНМА ім. М. В. Лисенка

30. Самбірський медичний коледж, СМК

31. Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛТММП НУХТ

32. Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЛАДК НУЛП

33. Золочівський коледж Львівського національного аграрного університету, ЗК ЛНАУ

34. Технологічний коледж Національного лісотехнічного університету України, ТК НЛУУ

35. Львівський коледж транспортної інфраструктури, ЛКТІ

36. Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛКТІ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

37. Червоноградський гірничо-економічний коледж, ЧГЕК

38. Самбірський технікум економіки та інформатики, СТЕІ

39. Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну, ЛКБАД

40. Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЗК НУЛП

41. Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету, ЕК ЛНАУ

42. Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ

43. Новороздільський політехнічний коледж, НПК

44. Бориславський медичний коледж, БМК

45. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ЛРІДУ НАДУ

46. Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша, ЛДКДУМ ім. І. Труша

47. Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету, ВК ЛНАУ

48. Львівське державне училище культури і мистецтв, ЛДУКМ

49. Природничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

50. Дрогобицьке державне музичне училище імені В. Барвінського, ДДМУ ім. В. Барвінського

51. Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв, ЛФ КНУКіМ

52. Самбірське училище культури, СУК

53. Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

54. Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

55. Львівське державне училище фізичної культури, ЛДУФК

56. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

57. Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, МК ЛНМУ ім. Д. Галицького

58. Католицький Університет, КУ

59. Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВС

60. Львівський університет бізнесу та права, ЛУБП

61. Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, АСВ ім. П. Сагайдачного

62. Львівська комерційна академія, ЛКА

63. Львівський інститут менеджменту, ЛІМ

64. Львівський медичний інститут, ЛМІ

65. Львівський кооперативний коледж економіки і права, ЛККЕП

66. Дрогобицький коледж статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, ДКС НАСОА

67. Коледж Львівського університету бізнесу та права, КЛУБП

68. Коледж при Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом, КПІ ім. М. Грушевського МАУП

69. Львівський коледж Київського університету культури, ЛК КУК

70. Медичний коледж "Монада" м. Львів, МК «Монада» м. Львів

71. Медичне училище "Медик", МК Медик

72. Дрогобицька філія Медичного училища "Медик", ДФ МУ «Медик»

73. Дрогобицька філія Медичного коледжу "Монада", ДФ МК Монада

74. Львівська філія Європейський університет, ЛФ ЄУ

75. Львівський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ

76. Навчально-консультаційний центр Національного транспортного університету у м. Львові, НКЦ НТУ у м. Львові

Дрогобицький державний педагогічний університет

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!