Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 128. Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, ЕПК ККІБП

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, ЕПК ККІБП

« Назад

11.06.2015 02:31

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права - вищий учбовий заклад I рівня кваліфікації

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, ЕПК ККІБП

Спеціальності:

Фінанси і кредит

Фінансисти грають надзвичайно велику роль у суспільстві. Вони створюють його життєздатність і потенціал, формуючи при цьому здійснення поставлених кожною людиною, кожною організацією та державою в цілому завдань та пріоритетів. Кожного дня  ми вступаємо у велику кількість різних взаємовідносин, головне місце серед яких належить фінансам.

• Товарознавство та експертиза в митній справі

На сьогоднішньому етапі економічного становлення України надійно і ефективно підвищується тенденція зростання підприємств різних видів власності, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та велику кількість експортно-імпортних операцій, що проводяться через кордони митниць України, і саме це створює  певну потребу у спеціалістах вищої категорії товарознавчого профілю зі знанням митної справи.

Фахівці даного напряму мають знання та навички з товарознавства сировини, матеріалів, предметів виробництва різноманітних товарів та інших об'єктів експорту (імпорту), їх ідентифікації, сертифікації, експертизи.

• Виробництво харчової продукції

В умовах розвитку країни постає необхідність у високопрофесійних фахівцях з виготовлення харчової продукції. Сучасний технолог займається виготовленням найрізноманітніших страв, здійснює і приймає управлінські рішення. Технік-технолог вміє поєднувати теоретичні знання і практичні навички.

• Готельне обслуговування

Об'єктами професійної діяльності є послуги, що надаються у сфері туризму, готельного господарства, та пов'язані з ними в області інформаційні технології.

Студенти мають змогу вивчити дві іноземні мови.

• Правознавство

Юрист - це фахівець-професіонал, який має ґрунтовні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для суспільства, кваліфіковано послуговується юридичним інструментарієм при розв'язанні юридичних питань в ім'я захисту прав і законних інтересів громадян.

Випускники вузу можуть працювати у районних та міських судах, нотаріальних конторах, відділах соціального захисту, служби судового приставу та інших відділах підприємств та установ міста, які здійснюють підприємницьку діяльність.

ЕПК ККІБП

Оціночна діяльність

Спеціалісти за напрямком "Оціночна діяльність" мають знання та навички з оцінки питань і положень міжнародного ринку у галузі біржової роботи, фінансового стану, укладення угод на брокерське обслуговування, обліку операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інше.

Експерт з оцінки - це математик, що працює з формулами, маркетолог, оцінює ринок, економіст, проводить розрахунки, юрист, заповнює документи - все в одній особі

• Організація виробництва

Здійснення сучасного виробництва окреслює велике коло проблемних питань техніко-організаційного та економічного розвитку, які потребують невідкладного вирішення, тому економіка створює  певний попит на спеціалістів, які досконало знають методичні основи проведення вдалої діяльності організації в умовах ринку, вміють суміщати теоретичні знання і практичні навички ефективного здійснення виробництва.

• Маркетингова діяльність

З переходом країни до ринкових відносин особливо актуальною стає нова спеціальність - Маркетолог. Саме від його професійних знань і умінь багато в чому залежить конкурентоспроможність підприємств в умовах постійно мінливого ринку.

• Економіка та бухгалтерський облік

Випускник за спеціальністю «Економіка і бухгалтерський облік» має можливість працювати на організаціях будь-яких форм власності, в юридичних установах, що спеціалізуються в галузі господарського права, кредитних організаціях.

• Діловодство

Організатор діловодства створює, запроваджує і забезпечує функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування і праці з документною інформацією, застосовуючи модерні автоматизовані технології. Спеціаліст з діловодства приймає креативну участь у постановці завдань проектування, експлуатації та вдосконалення сучасних інформаційних технологій, актуалізації баз і банків даних, створюваних із впровадженням комп'ютерної техніки.

• Товарознавство та комерційна діяльність

Комерсант - фахівець, що знає організаційно-правові форми торгівельних організацій, функції, напрямки діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі, види і призначення торговельної мережі, товарних складів. Комерсант розбирається в основних характеристиках товарів, знає їх класифікацію та кодування, оцінку та градації якості, дефекти та причини їх виникнення; фактори, що впливають на формування та збереження якості товарів, види, форми і засоби товарної інформації.

• Охорона оточуючого середовища

Випускники працюють в організації спостереження і контролю за забрудненням навколишнього середовища та раціональним природокористуванням, в природних парках і особливо охоронюваних природних зонах, екологічних службах, службах системи моніторингу навколишнього середовища і створення екологічної безпеки в науково-дослідних установах.

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу і права, ЕПК ККІБП

Як бачимо, коледж надає всі потрібні умови для здобуття конкурентної професії в Україні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!