Роздрукувати сторінку

Державний інститут підготовки кадрів, ДІПК

« Назад

10.06.2015 15:39

Кожна учбова установа може похизуватися своїми унікальними особливостями, поділитися досвідом або надати велику кількість кваліфікацій. Серед вступників та студентів міста та найближчих міст користується попитом Державний інститут підготовки кадрів.

Державний інститут підготовки кадрів, ДІПК

У цій установі вже декілька років освітню діяльність провадять найкращі спеціалісти в своїй галузі. Серед викладацького складу є професори, кандидати в доктори наук, які захистили дисертації. Завдяки високій освіченості викладачів ДІПК заслуговує сьогодні оцінки «відмінно» за п'ятибальною шкалою. Працедавці вже не один раз зауважували високий рівень підготовки випускників Вузу. А це, варто зазначити, найвища оцінка, яка може існувати.

Варто зазначити, Державний інститут підготовки кадрів надає змогу одержати другу вищу освіту, а також дає можливість своїм студентам на вибір дві форми навчання: очну і заочну. Відношення викладачів до процесу навчання при цьому абсолютно не змінюється. При заочному навчанні студентам пропонуються ті ж кваліфікації. Предмети викладаються високоосвіченими викладачами, які працюють із «щоденниками». Щоб вступити в ДІПК, вам достатньо просто подати документи та скласти вступні екзамени (або написати тести). Після чого перед вами відкриваються двері в дещо новий світ – світ знань і високооплачуваної роботи.

Історія Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України бере свій початок в липні 1991 року, і з тих самих пір інститут здійснює кадрове забезпечення регіональних та базових центрів зайнятості, інших закладів соціальної сфери, комерційних підприємств і організацій. Навчання здійснюється на заочному відділенні, а по закінченні вузу, випускники отримують диплом про освіту державного зразка. Інститут має IV рівень акредитації.

У складі інституту в даний час функціонують наступні факультети:

- Факультет управління персоналом та економіка праці;

- Факультет соціальної роботи;

- Факультет менеджменту організацій;

- Факультет психології;

- Факультет програмного забезпечення автоматизованих систем.

ДІПК

Навчальний процес в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України влаштований згідно з новітніми освітніми програмами і технологіями, включаючи сучасні інтерактивні та діалогові форми, із використанням комп'ютерно-інформаційних та технічних засобів навчання. Всі навчальні плани і програми ВНЗ розробляються відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Інститут має солідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, що дозволяють здійснювати освітній процес у ВНЗ на високому рівні. У розпорядженні інституту є власні комп'ютерні класи, обладнані сучасною технікою та доступом в Internet, власна бібліотека і читальний зал, забезпечені великою кількістю наукової літератури вітчизняних і зарубіжних авторів.

Напрями навчання:

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

Державний інститут підготовки кадрів: вища освіта високого рівня.

Державний інститут підготовки кадрів (ДІПК), заснований у 1967 році, одночасно є і вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації, і науково-дослідним інститутом, входить до складу Міністерства промислової політики України.

Державний інститут підготовки кадрів, ДІПК

Факультети та спеціальності

ДІПК готує:

• на базі повної загальної середньої освіти

бакалаврів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Менеджмент»

(денна форма навчання — 4 роки, заочна — 4,5 року);

• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» фахівців за напрямом «Фінанси» (денна форма навчання — 1 рік);

• на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» здійснює перепідготовку фахівців (підвищення кваліфікації та надання другої вищої освіти) за напрямами: «Фінанси» та «Облік і аудит»

(денна та заочна форми навчання — 2-2,5 року).

До речі, для майбутніх студентів у ДІПК постійно діють курси довузівської підготовки.

До того ж слід зазначити, що в навчальному процесі, крім традиційних методик, які широко застосовуються практичні заняття, тренінги, тематичні дискусії, ігри, самостійна та індивідуальна робота.

Примітно, що ДІПК активно співпрацює з провідними міжнародними науковими та навчальними закладами Німеччини, Польщі та Росії.

Підвищення кваліфікації

Крім того, в ДІПК є факультет підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів установ, підприємств та організацій і державних службовців за напрямами:

- економіка підприємства;

- охорона праці;

- безпека життєдіяльності;

- практичні і правові аспекти державних закупівель України;

- менеджмент;

- маркетинг;

- інноваційна діяльність;

- інтелектуальна власність.

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України розташований за адресою р. Київ, вул. Нововокзальная, 17.

Абітурієнти можуть пройти підготовчі курси для подальшого вступу в інститут на очно-заочній формі.

Інститут III рівня акредитації, що готує фахівців за напрямами: програмна інженерія, психологія, соціальна робота, менеджмент, управління персоналом і економіка праці та ін. рівневої системи на денній та заочній формах навчання.

Військової кафедри в інституті немає. Студентам надають відстрочку від служби в армії на весь час навчання на очній формі.

При вступі та навчанні передбачаються пільги згідно правил прийому до ВНЗ.

Для студентів і викладачів організовано харчування в їдальні.

Навчальний процес проводиться в аудиторіях, які оснащені сучасною мультимедійною технікою.

Фахівці з вищою освітою можуть пройти перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Інститут надає допомогу своїм випускникам у їх працевлаштуванні.

Державний інститут підготовки кадрів

Отже, Державний інститут підготовки кадрів є сучасним закладом освіти, який надає не тільки ґрунтовні знання, але й всі можливості для студентів для вільного проводження часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!