Роздрукувати сторінку

Коледж Київського університету ринкових відносин, ККУРВ

« Назад

11.06.2015 02:35

Коледж Київського університету ринкових відносин - це зменшення тривалості одержання базової та повної вищої освіти на 1 - 1,5 року, модерні інформаційні технології в освіті; Інтернет і електронні посібники, викладання високоосвіченого професорсько-викладацького складу по економіці і праву, змога одержання рангу "Офіцер запасу", право навчання за 2 спеціальностями: "Економіка" і "Право" - два державних диплома.

Коледж Київського університету ринкових відносин, ККУРВ

Загальна інформація

Освітню діяльність в закладі здійснює високоосвічений професорсько-викладацька структура кафедр закладу. За період навчання молодь опановує загальноосвітні предмети, регульовані програмою середньої школи, основи загальнотеоретичних предметів економічного та юридичного напрямів, спеціальні предмети.

Студенти коледжу разом з дипломом молодшого спеціаліста також одержують атестат про середню освіту.

Дружні стосунки з ВУЗами вищих рівнів кваліфікації

Студенти, які вдало завершать коледж мають змогу далі навчатись в КУРВ на денній або заочній формах за зменшеними програмами.

Студенти коледжу працюють в правоохоронних та фінансових організаціях, в закладах та організаціях різноманітних форм власності, в податкових інспекціях,  банківських підрозділах на посадах фахівців середньої ланки.

Оплата  освіти відбувається за гроші фізичних або юридичних осіб.

Функціонує гнучка система знижок.

Матеріально-технічне оснащення

Для майбутніх студентів коледжу в учбовому закладі сформовані необхідні умови для духовного, творчого та фізичного становлення особистості.

До їх переваг - матеріально-технічне забезпечення  закладу, бібліотека, читальні зали, їдальня, студентське кафе, театр-студія, медичний центр, стадіон, спортивний і тренажерний зали.

Вступ до коледжу

Зарахування до закладу освіти відбувається на конкурсній основі за підсумками вступних екзаменів у вигляді тестування. Вступні екзамени відбуваються за програмами середніх загальноосвітніх установ. Випускники основної школи, які володіють свідоцтвом про базову загальну середню освіту з відзнакою, у разі здачі основного іспиту на 10-12 балів, від здачі інших іспитів звільняються і зачислюються до коледжу.

ККУРВ

Юнаки на протязі навчання в Університеті оволодівають державною програмою "Офіцер запасу".

Студенти Коледжу ВНЗ «КУРВ» одержують державний диплом молодшого фахівця і за скороченою програмою формування бакалаврів йдуть навчатися до університету відповідно з загальними Правилами прийому та вчаться від 2 до 2,5 років на денній або заочній формах навчання.

Учбовий процес у Коледжі створюють високоосвічені викладачі, здебільшого вищої кваліфікації, які прилучають студентів до участі у наукових конференціях, круглих столах, міжнародних освітніх проектах, а також подорожах до пам’ятних місць, пов’язаних з українською і світовою культурами.

З недавніх пір коледж КУРВ заключив договір з Київським християнським університетом.

Здобуваючи освіту на цій програмі, студенти мають змогу отримати як світську, так і основну біблійну освіту. Випускники програми одержують два документа - диплом молодшого спеціаліста державного зразка та сертифікат КХУ про початкову біблійну освіту. Завдяки цій програмі зменшується тривалість базової та повної вищої освіти на 1-1,5 року. Крім зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня та початкової біблійної освіти, випускник коледжу буде мати можливість працевлаштуватися на роботу, продовжити здобувати освіту з 3-го курсу в усіх університетах України по своїй кваліфікації, продовжити освіту в інших духовних установах України або в master's College в США і одержати диплом американського взірця. Суміжно, усі хто бажає, можуть пройти військову підготовку, одержавши звання «Офіцер запасу».

Програма ще досить молода, була сформована в 2011 році як підсумок співпраці Київського університету ринкових відносин (що має IV рівень державної акредитації, 1990 рік утворення) та Київського християнського університету (1991 рік утворення). Незважаючи на те, що ця програма існує з недавніх пір, вона носить вагомий  академічний рівень.

Унікальність цієї програми ґрунтується  в тому, що студент в один і той же час поєднує біблійну і світську освіту, проживаючи і навчаючись у християнському середовищі, де виголошуються засади євангельської етики, моралі і вагомим є  духовне піклування про кожного студента.

Ціль  даної програми лежить в тому, щоб дати студентам не тільки освіту по кваліфікації, але й ознайомити їх з біблійною основою життя і професійною діяльністю. Це надасть студентам тверду основу для подальшої роботи і життя.

Коледж Київського університету ринкових відносин, ККУРВ

Отже, коледж Київського університету ринкових відносин - це:

- зменшення тривалості одержання базової та повної вищої освіти на 1 - 1,5 року;

- модерні інформаційні технології в освіті;

- інтернет та електронні посібники;

- викладання високоосвіченого професорсько-викладацького складу по економіці і праву;

- змога одержання імені "Офіцер запасу";

- право навчання за 2 кваліфікаціями: "Економіка" і "Право" - два Державних диплома.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!