Роздрукувати сторінку

Київський економічний інститут менеджменту, КЕІМ

« Назад

10.06.2015 15:38

Ви хочете гарантовано отримати блискучу освіту? Тоді вступайте в Київський економічний інститут менеджменту! Тут працює досвідчений колектив викладачів, здатний знайти індивідуальний підхід до будь-якого студента, який прагне до того, щоб кожен отримав максимум знань. Цьому також сприяє досить багата матеріально-технічна база і розвинена наукова діяльність серед викладацького складу.

Київський економічний інститут менеджменту, КЕІМ

На ринку освітніх послуг України Київський економічний інститут менеджменту "Екомен" функціонує з 1992 року. Засновниками вузу є організатор і ректор інституту, академік Міжнародної кадрової академії, доктор наук, професор Рожок Володимир Давидович, а також американська компанія Bosh International Inc, фірма "B&P Ltd". В даний час інститут ліцензований IV рівнем акредитації, випускники ВНЗ отримують диплом державного та міжнародного зразка.

На сьогоднішній день підготовка фахівців у Київському економічному інституті менеджменту "Екомен" здійснюється за такими напрямами:

- Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

- Фінанси;

- Економічна кібернетика;

- Банківська справа;

- Соціологія;

- Менеджмент організацій;

- Маркетинг.

Також при інституті працюють підготовчі курси для вступу до вузу.

При інституті функціонує Школа бізнесу, яка була створена в рамках міжнародної програми "All+Together". Підготовка фахівців в Школі проводиться за новітніми освітніми програмами:

- Бізнес адміністрування;

- Банківський менеджмент;

- Менеджмент безпеки.

Для проведення занять у Школі бізнесу за договорами про співпрацю з місцевими організаціями України (місто Київ), Швейцарії та Сполучених Штатів Америки надаються приміщення загальною площею 2000 м2. Тут є всі необхідні аудиторії, кабінети і лабораторії для підготовки слухачів.

У розпорядженні Київського економічного інституту менеджменту для проведення навчально-виховного процесу знаходяться 2 корпуси площею 5000 м2 та орендовані приміщення загальною площею 2000 м2, що дають можливість навчатися тут 4300 студентам.

КЕІМ впевнена за кваліфікованість своїх випускників. Дипломи, які вручає інститут добре котируються і здатні допомогти своїм власникам працевлаштуватися найкращим чином.

Київський економічний інститут менеджменту на сьогоднішній день активно розвивається у всіх напрямках, намагаючись відповідати максимальним вимогам у сфері освітньої діяльності.

КЕІМ

КЕІМ надає освітні послуги з навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікаційного рівня фахівців, що займають керівні посади в сфері освіти. За допомогою викладачів з високим класом професіоналізму, серед яких — понад 70% кандидатів і 24% докторів наук.

Вищу освіту у навчальному закладі ІІІ рівня акредитації можна отримати на платній основі за денною та заочною формами. Для занять у приватному закладі призначені оснащені комп'ютерною технікою класи, є читальний зал, бібліотека. Харчування студентів організовано в їдальні.

Абітурієнти можуть вибрати собі напрям навчання при їх зарахуванні в інститут: управління персоналом, інвестиційний менеджмент, управління нерухомістю, фінансовий облік і менеджмент, менеджмент реклами, дослідження ринку та ін.

Для визначення абітурієнтів з вибором спеціальності, створено відділення довузівської підготовки, яка пропонує слухачам різного рівня підготовки самий широкий спектр програм.

Іногороднім студентам, а також тим, хто потребує місця для проживання надаються місця у гуртожитку.

Партнери Київського економічного інституту менеджменту розташовані по всьому світу.

За недовгий термін функціонування інститут високо зарекомендував себе серед вищих навчальних закладів Києва, домігся значних результатів у сфері підготовки професійних фахівців для фінансової сфери держави. Інститут був ліцензований в 2005 році IV рівнем акредитації. Інститут не стоїть на місці, а інтенсивно розвивається і прагне виправдати сподівання, покладені на нього.

Київський економічний інститут менеджменту розташований за адресою р. Київ, вул. Смоленська, 31/33.

Абітурієнти можуть отримати додаткові знання з базових предметів на вечірніх або заочних підготовчих курсах.

Інститут менеджменту пропонує отримати вищу освіту на платній основі на денній та заочній формі навчання, а також дистанційною формою за напрямами підготовки: рекламний і маркетинговий менеджмент, страховий, бухгалтерський, фінансовий менеджмент, менеджмент готельного та ресторанного бізнесу, комерційна діяльність, соціологія та ін.

Військової кафедри, у навчальному закладі IV рівня акредитації, немає.

Київський економічний інститут менеджменту, КЕІМ

Іногороднім студентам пропонується гуртожиток санаторного типу.

Харчування студентів і викладачів організовано в студентському кафе, отримувати сніданки, обіди, кава-брейк з різноманітним асортиментом страв. На базі кафе можна проводити культурні заходи та урочисті події.

Одним із завдань інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні здійснювати сучасну економічну діяльність у світовому просторі з урахуванням філософії розвитку бізнес-адміністрування та менеджменту.

Студенти інституту можуть розвинути свої спортивні навички та здібності займаючись в спортивних секціях: з футболу, футзалу, волейболу, міні-футболу, баскетболу, настільного тенісу та інших секція. Крім цього в інституті приділяється велика увага занять фізичної культури згідно навчальних планів. Проводяться спортивні спартакіади, спортивні змагання.

Свої творчі здібності і нахили молодь може застосувати в різних гуртках самодіяльності, танцювальних гуртках, участь у культурно-масових заходах, що в кінцевому підсумку розкриває творчий, інтелектуальний потенціал, підвищує комунікативні навички.

Випускники інституту по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка, маючи високий професійний рейтинг на ринку праці.

Київський економічний інститут менеджменту

Отже, в даний час Київський економічний інститут менеджменту забезпечує студентам сучасний рівень вищої управлінської та економічної освіти за допомогою використання новітніх технологій навчання, спеціалізованих тренінгів, ділових ігор, наукових семінарів і конференцій, а також профільних відеолекцій. Київський економічний інститут менеджменту здійснює постійний процес удосконалення завдяки постійній співпраці з іншими навчальними закладами. Сьогодні КЕІМ проводить спільну діяльність з провідними університетами Європи і США, а також надає можливість отримання міжнародних сертифікатів за різними спеціальностями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!