Роздрукувати сторінку

Національний авіаційний університет, НАУ

« Назад

Свою популярність Національний авіаційний університет м. Києва завоював ще в радянські часи. ВУЗ був заснований в 30-ті роки минулого століття і спочатку готував фахівців тільки за двома спеціальностями: моторобудування і літакобудування. Сьогодні в НАУ запропоновано величезний вибір напрямків навчання.

Національний авіаційний університет, НАУ

Студенти можуть отримати освіту за різними спеціальностями, а їх тут налічується близько п'ятдесяти. За роки своєї діяльності університет випустив тисячі кваліфікованих фахівців в даній області. Випускниками НАУ в Києві стали більше двох тисяч професорів і докторів наук, близько 65 тисяч фахівців високого рівня професіоналізму. Серед них понад 600 студентів стали директорами заводів, об'єднань і компаній. На сьогоднішній день Київський авіаційний університет вважається єдиним навчальним закладом четвертого ступеня акредитації, де готують висококваліфікованих фахівців з проектування і, звичайно ж, виробництва всіх типів літальних апаратів, ракетних двигунів, авіаційних двигунів та ін.

Варто зауважити, що університети Києва у всі часи вважалися одними з кращих і авіаційний університет тому підтвердження. Будучи абітурієнтом, ви можете вступити на підготовчі курси, що збільшить ваші шанси на успішний вступ. В НАУ передбачена і очна і заочна форми навчання. Випускники можуть продовжити своє навчання, вступивши до аспірантури або докторантури університету. Крім того, як і в більшості університетів, тут передбачено платна і безкоштовна форма навчання. Практикуючі фахівці можуть пройти курси перепідготовки і підвищення кваліфікації в НАУ. Зараз НАУ це один з найсильніших авіаційних університетів не тільки нашої країни, але і всього світу. Останнім часом навчання проводиться не тільки за інженерним, але і за економічними спеціальностями.

Національний авіаційний університету бере свій початок у 1933 році, коли на базі авіаційного факультету Київського політехнічного інституту був утворений Київський авіаційний інститут. Протягом довгих років функціонування даного вищого навчального закладу кілька разів змінювалася назва вузу. За більш ніж 70 років існування в стінах вищого авіаційного навчального закладу підготовлено понад 70 000 висококваліфікованих фахівців. Постановою Ради народних комісарів СРСР на базі департаменту авіації Київського політехнічного інституту був заснований Київський авіаційний інститут. Згодом він кілька разів був перейменований, а починаючи з 2000 року, він іменується Національним Авіаційним університетом.

Багато хто з випускників вузу стали відомими вченими, керівниками авіаційних компаній, підприємств, організацій і установ, які забезпечують польоти повітряних транспортних засобів, що здійснюють ремонт і перевезення пасажирів. Університет ліцензований IV рівнем акредитації.

Студенти вузу проходять підготовку в університеті на денній, заочній та дистанційній формах навчання, а також через екстернат. Навчання фахівців у ВНЗ здійснюється за такими спеціальностями: МАУП є одним з найбільших авіаційних вищих навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів, з них 1200 іноземних студентів із 49 країн світу. У Національному авіаційному університеті ведеться підготовка не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, психологів, соціологів тощо.

НАУ

За професійне проведення навчально-виховного процесу в університеті відповідає висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, серед якого 15 академіків та членів-кореспондентів НАН України, 270 докторів наук, професорів і понад 900 кандидатів наук і доцентів. В освітньому процесі в університеті беруть участь провідні спеціалісти авіакомпаній і промислових підприємств. Серед викладачів ВНЗ 80 є заслуженими діячами науки і техніки, а також лауреатами Державних премій.

В структуру університету входять 14 інститутів, 4 коледжі, технікум, 3 ліцеї, Центр повітряного та космічного права, Європейські регіональні центри Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО). У розпорядженні ВНЗ є новітня багата матеріально-технічна база, яка сприяє проведенню навчального процесу на високому рівні.

При університеті видаються 2 студентські газети, працює медичний центр, а також центр культури і мистецтв.

У складі університету 15 навчальних інститутів: інформаційно-діагностичних систем, аерокосмічний, електроніки та систем управління, комп'ютерних технологій, екології та дизайну, економіки і менеджменту, повітряного і космічного права, довузівської підготовки, гуманітарний, Міжнародної організації цивільної авіації, заочного та дистанційного навчання, новітніх технологій, післядипломного навчання, землевпорядкування та інформаційних технологій, технологій управління; а також факультети - по роботі з іноземними студентами, військової підготовки.

У структурі вузу авіакосмічний ліцей, авіаційні ліцеї № 1, № 2; коледжі інформаційних технологій, геодезії та землеустрою; промислово-економічний, слов'янський, Криворізький, Кременчуцький; державний музей авіації. Науково-дослідницька частина включає науково-дослідні інститути: авіації Міністерства освіти і науки та Міністерства транспорту України, інтегрованих телекомунікаційних технологій, швидкоплинних процесів, дизайну, «Авиатест»; Авіаційно-космічний центр, Аеродинамічний дослідний комплекс, Дослідне конструкторське бюро «Буран», Головне підприємство обробки польотної інформації, Український центр авіаційної хіммотології та сертифікації «УЦАХ-СЕПРО». Бібліотека налічує понад 2,6 млн. одиниць зберігання.

Національний авіаційний університет, НАУ

В університеті працювали видатні вчені: А. В. Кухтенко, Р. Е. Пухов, А. М. Пеньків, Н. М. Бородачов, С. М. Кожевников, В. А. Касьянов, В. о. Астанін, П. П. Лепихин, А. П. Зінківський та ін. Серед випускників вчені П. В. Назаренко, Р. В. Майкопар, видатний вчений в галузі авіації та космонавтики Ст. Н. Челомей (див. ЧЕЛОМЕЙ Володимир Миколайович), президент авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Ст. Н. Потемский, президент Транспортної клірингової палати РФ С. В. Іллічов.

Навчається понад 35 тисяч студентів (2005).

Київський авіаційний університет, як вищий авіаційний навчальний заклад, добре відомий не тільки в самій Україні, але й далеко за її межами. Тисячі професорів-викладачів і десятки тисяч випускників університету зробили гідний внесок у розвиток вітчизняної та міжнародної науки.

150 000 спеціалістів і магістрів пройшли перепідготовку в цьому університеті і є сьогодні його «візитною карткою» в Україні, країнах СНД і далекого зарубіжжя. У Київському авіаційному університеті є своя повітряна база, до складу якої входять: навчальний аеродром, ангар для літаків, радіостанція, аеродинамічний комплекс з унікальною аеродинамічною трубою, що входить в національне надбання наукових об'єктів державного реєстру.

Київський авіаційний університет приєднався до Болонської конвенції, що дозволяє студентам отримувати дипломи міжнародних стандартів і поліпшити свою мобільність. Його професори і студенти співпрацюють з міжнародними університетами Іспанії, Великобританії, Німеччині, Голландії, Франції, Південної Кореї та інших країн. Київський авіаційний університет співпрацює також з Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).

Київський авіаційний університет займає близько 90 гектарів площі. В його розпорядженні 14 академічних будівель, розташованих на площі 150 000 кв. метрів. Університет має в своєму розпорядженні 75 літаків і вертольотів, 240 бортсистем, 3 літакових симулятори. До послуг студентів і викладачів близько 2500 сучасних комп'ютерів, інтенсивно використовуваних ними в навчальному процесі. Місцева бібліотека налічує близько 3 мільйонів примірників наукової і технічної літератури. У розпорядженні студентів спортивний комплекс, центр культури і мистецтва і т. д. Ректором університету з 2008 року є пан Кулик Микола Сергійович.

Організація учбового процесу в університеті проходить на ґрунті кредитно-модульної системи, яка має на увазі модульне будування навчального матеріалу і рейтингову шкалу оцінки рівня знань, умінь і навичок за 100-бальною шкалою.

Модульна форма навчання - це одна із новітніх педагогічних систем, що формує модульну (блочну) структуру навчального матеріалу та його формування внаслідок поступового та цілеспрямованого вивчення навчальних модулів, мотивацію навчання на ґрунті формування цілей,велику самостійну навчально-пізнавальну роботу студента та різні форми дослідження рівня його знань та вмінь.

Кількарічна практика формування навчального процесу в університеті говорить про те, що, не дивлячись на всі заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчання, частина студентів-першокурсників відчуває певні проблеми у вивченні, першочергово, дисциплін фундаментальної підготовки (вищої математики, фізики, хімії та ін).

Лекційна форма викладання навчального матеріалу у великих обсягах, важливість роботи і захисту великої кількості домашніх завдань, лабораторних робіт, а також пройдення поточного, модульного та семестрового контролю в чітко визначені терміни потребують від студента високого ступеня підготовки, чим деякі першокурсники, на превеликий жаль, не володіють.

Національний авіаційний університет

Все це в єдності з невеликим рівнем психологічної готовності до навчання в університеті, відсутністю навичок самостійної роботи часто веде до постійного не дотримання графіка навчального процесу на протязі семестру. В наслідок чого формується академічна заборгованість.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!