Роздрукувати сторінку

Київський авіаційний технікум, КАТ

« Назад

05.04.2015 13:56

Київський авіаційний технікум створений відповідно до розпорядження Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 03.10. 1966 № 566 для формування спеціалістів для авіаційної організації.

Київський авіаційний технікум, КАТ

Технікум сформований на державній формі власності.

Формування спеціалістів з дня становлення технікуму проводилося за спеціальністю  "Літакобудування".

Згідно з "Основними напрямами реформування вищої і середньої спеціальної освіти в країні" згідно рішення наказу № 810 від 27.11. 1987 про новому переліку кваліфікацій з 1989 р. навчання проводиться за кваліфікацією "Виготовлення авіаційних суден" та спеціальністю "Економіка підприємства".

Згідно з Розпорядженням Президії Верховної Ради України від 30.08. 1991 р. "Про передачу підприємств, установ і закладів союзного підпорядкування, розміщених на теренах України в державну підпорядкованість" та доручення Кабінету Міністрів України від 20.09. 1991 р. № 18602/18 Київський авіаційний технікум був відданий з 01.10. 1991 р. у підлеглість Міністерству освіти України.

Загальна інформація

Київський авіаційний технікум - це єдиний державний вищий учбовий заклад першого рівня кваліфікації на теренах найбільшої в Україні авіаційної організації "Авіант", яка формує висококваліфікованих спеціалістів - техніків по виготовленню авіаційних літальних апаратів. Учбовий процес сформований таким чином, що після навчання, студент має змогу працювати на організації.

КАТ

У технікумі сформовані всі потрібні умови для якісного учбового процесу й активної позанавчальної діяльності зі студентами.

Вдалу діяльність учбової установи створюють: високоосвічений викладацький склад, матеріально-технічне обладнання (кабінети, лабораторії, комп'ютерні зали, великий бібліотечний фонд тощо), певне учбово-методичне комплектування та учбово-дослідницька діяльність студентів.

Київський авіаційний технікум по праву відзначається своїми випускниками. На нашу думку, саме рівень і місце працевлаштування випускників на підприємстві, а також їхній професійний рівень є загальними якостями авторитетності й ефективності діяльності вищого учбового закладу.

Вищий учбовий заклад I рівня кваліфікації. Становлення технікуму налічує понад 60 років.

ВУЗ розміщений на території ДП «АНТОНОВ», що дає змогу студентам проходити практику і працювати до (після) занять за скороченим графіком роботи в умовах, відповідних майбутньої професії.

Формування молодших фахівців здійснюється за двома кваліфікаціями: Створення авіаційних літальних апаратів і Економіка підприємства. Форми навчання - денна та заочна. Формування студентів відбувається як за державним рахунком, так і на платній основі (на підставі дво - та тристоронніх договорів).

Київський авіаційний технікум, КАТ

Набір студентів відбувається на базі 9-х і 11-і класів. Термін навчання:

- за кваліфікацією «Виготовлення авіаційних літальних апаратів» - 3 і 4 року відповідно;

- за спеціальністю «Економіка підприємства» - 2 та 3 роки відповідно.

Випускники технікуму мають можливість працевлаштування в технологічні і економічні служби на ДП «АНТОНОВ» або інші підприємства авіаційної галузі загального машинобудування України.

Рівень становлення студентів відповідає сучасним стандартам освіти. В технікумі створена унікальна методична база, актуалізована з урахуванням державних вимог. Навчальні програми гармонізовані з сучасними умовами авіаційної галузі та динамікою економічного розвитку України і світу. У Вузі викладають доктори і кандидати наук, викладачі вищих категорій, фахівці, що мають великий досвід практичної роботи.

Після закінчення технікуму випускники мають змогу продовжити освіту на старших курсах Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» та Сумського національного аграрного університету. Ведуться переговори з іншими учбовими закладами України щодо вступу випускників технікуму на пільгових умовах.

Київський авіаційний технікум

Отже, КАТ – це не лише сучасний модернізований заклад, але й місце діяльності багатьох студентів, які тут не лише здобувають знання, але й працюють.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!