Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 25. Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, УККУ ім. Бориса Грінченка

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, УККУ ім. Бориса Грінченка

« Назад

05.04.2015 07:21

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка – вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації, який був утворений у 2008 році, як спадкоємець педагогічних вузів Києва.

університет Б. Грінченко

Здійснює формування «молодших спеціалістів» за наступними категоріями та спеціальностями на ґрунті основної середньої освіти. Вступні іспити: для всіх укр. мова - диктант, другий - математика (усно) або правознавство. На відділення мистецтво і фізвиховання - іспити з обраної професії - малюнок, музика, загальна фізпідготовка. Термін навчання 3 роки на спеціальностях: Дошкільна освіта, Бібліотечна справа, Діловодство, Фінанси і кредит. На інших спеціальностях - 4 роки.

Університетський коледж є частиною навчально-методичного, науково-виробничого комплексу Київського університету імені Бориса Грінченка, важливою ціллю роботи якого є сприяння необхідності у безперервній освіті з урахуванням характеристик столичного регіону, місцевого ринку праці та умов населення, створення наступності між усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Істотною перевагою Університетського коледжу від інших навчально-наукових структурних філіалів Університету є створення загальноосвітньої підготовки в сукупності з формуванням молодшого спеціаліста, сприяння опануванню основам професійних умінь і навичок, одночасне залучення до важливого університетської освітньої сфери та культури.

Коледж університету Б. Грінченко

У новому навчальному році Університетський коледж буде функціонувати в стадії збільшення диверсифікації роботи, оскільки істотно збільшився перелік категорій та кваліфікацій, за якими відбувається формування спеціалістів за ОКР "молодший спеціаліст".

Педколектив Київського міського педагогічного училища № 3, який є ґрунтом для створення Університетського коледжу, спадкоємцем трьох міських педагогічних коледжів, має великий вдалий досвід навчання вчителів початкових класів, так як цього року відбуватиметься 25 років з моменту його організації.

З 2008 року, коли міські педагогічні коледжі ввійшли в структуру університету імені Бориса Грінченка, у коледжі також почали формувати вихователів дошкільних установ, вчителів фізичної культури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, фахівців з дизайну. У 2010 році до цієї кількості напрямів та кваліфікацій приєдналися соціальна педагогіка, бібліотечна справа, діловодство, видавнича справа та редагування правознавство. На даний час коледж формує спеціалістів за 11 кваліфікаціями, які представляють 6 областей знань.

УККУ ім. Бориса Грінченка

Колектив Університетського коледжу діє над збільшенням якості освіти в рамках широкоформатності на основі компетентнісного підходу.

Ціллю освітньої діяльності в стінах Університетського коледжу є допомога формуванню в студентів системи цінностей та інтересів, зміна якості її роботи в сторону інтелектуальної і творчої компетентностей: ефективний розвиток індивідуальних властивостей, формування професійних талантів, які створять конкурентні переваги на ринку праці, створення підґрунтя для життєвого шляху, в тому числі професійного становлення; формування певного соціального досвіду.

Студентам створені важливі умови для навчання та відпочинку. Аудиторії і кабінети обладнані мультимедійними ТЗН, функціонують бібліотека, читальний зал, комп'ютерний центр, актова зала. Для уроків фізичною культурою і спортом створені спортивний та тренажерний зали, стадіон.

Головною частиною соціокультурної сфери Університетського коледжу є кабінет-музей Б. Д. Грінченка.

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, УККУ ім. Бориса Грінченка

В коледжі працюють різні факультативи та гуртки (хоровий, вокальний ансамбль сопілкарів, танцювальний), студентський театр "Іскра Прометея", літературна студія, спортивні секції. За ініціативою студентів відбувається досконале опанування іноземною мовою, комп'ютерної грамотності, читаються спеціальні курси.

В учбовому закладі постійно відбуваються наукові та науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, регіональні наради.

Університетський коледж Київського Університету ім. Б. Грінченка проводить навчання молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

- Журналістика та інформація;

- Мистецтво;

- Культура;

- Педагогічна освіта;

- Право;

- Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини;

- Економіка та підприємництво.

Навчальний процес у коледжі створює високоосвічений педагогічний склад, до числа якого входять 5 кандидатів наук, 18 аспірантів та здобувачів, 96 викладачів, що мають вищу кваліфікаційну категорію, 47 викладачів-методистів та старших викладачів.

При коледжі функціонують також курси з довузівської підготовки, які дають можливість студентам перевірити свої знання, а також актуалізувати уже раніше забуті.

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка

Отже, університетський коледж – це креативний, високотехнічний, багатопрофільний навчальний заклад, який дає змогу всім бажаючим отримати гідну освіту у житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!