Роздрукувати сторінку

Київський інститут сучасної психології та психотерапії, КІСПП

« Назад

11.06.2015 02:14

Київський інститут сучасної психології та психотерапії - приватний вищий навчальний заклад - був заснований у 2010 році. Основний вид діяльності інституту - перепідготовка на базі першої вищої освіти (в будь-якій області) та підвищення кваліфікації.

Київський інститут сучасної психології та психотерапії, КІСПП

Перепідготовка проводиться згідно отриманої ліцензії (наказ МОН України від 07.06.2011 № 2128-Л) за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» (спеціалізація «Клінічна психологія»).

Підвищення кваліфікації проводиться згідно отриманої ліцензії (наказ МОН України від 04.06.2013 № 2070-л) для спеціалістів за програмами: «Гештальт-терапія», «Психоаналіз», «Груповий психоаналіз», «Екзистенціальна терапія», «Клієнт-центрована терапія», «Сексологія і сексопатологія», «Когнітивно-поведінкова терапія», «Психотерапія дітей та підлітків», «Професійна компетенція соціального психолога в ресоціалізації випускників інтернатних закладів», «Професійна компетенція психологів в освітніх установах».

Навчально - виробнича та переддипломна практики проходять на базі ТМО «Психіатрія» м. Київ, на кафедрі психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, у психодіагностичному центрі на Печерську.

У Київському інституті сучасної психології та психотерапії проводяться семінари і тренінги, як для фахівців, так і для всіх бажаючих приєднатися до світу психологічних знань. Семінари – це одна з важливих складових психологічної  освіти, яка орієнтує студентів не стільки на історію становлення психології, скільки на "живу" практику і дає можливість долучитися до сучасних течій психологічної практики. Тренінг – це активний вид навчання певним умінням і навичкам. В освітньому процесі тренінги виступають, з одного боку, як ілюстративний матеріал до теоретичних курсів, а з іншого - дозволяють студентам отримати досвід учасника груп і уявлення про різні форми психологічних практик. А це, в свою чергу, дозволить їм у подальшому усвідомлено вибирати той чи інший напрямок з існуючих підходів, концепцій і шкіл.

КІСПП

Київський інститут сучасної психології та психотерапії проводить навчання і професійну підготовку психологів і психотерапевтів. Інститут передбачає 3 основні вектори роботи:

- Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців-психологів.

- Підготовка і навчання педагогів раннього розвитку.

- Надання психологічної допомоги: розвиваюча, корекційна та консультативна програми допомоги сім'ям, парі, а також індивідуальне консультування.

Фахівці Інституту — практикуючі психологи, з великим досвідом практичної роботи та відповідною академічною підготовкою.

Інститут психотерапії проводить навчання спеціалістів за такими напрямами:

- Сімейна психотерапія;

- Психологічна допомога дітям і підліткам;

- Індивідуальне консультування;

- Навчання та підвищення кваліфікації педагогів.

Спеціалізовані програми (навчання роботі з асоціативними картами, проведення психологічних ігор та ін.).

Участь у програмах та тренінгах Інституту передбачає отримання Сертифікатів для учасників з докладним зазначенням кількості годин навчання.

Раціонально-інтуїтивна психотерапія – новий напрямок в психотерапії, який описано і розвивається доктором психологічних наук Мілютіною Катериною Леонідівною.

Раціонально-інтуїтивна психотерапія – особливий вид психотерапевтичної діяльності, що передбачає баланс між раціональною і афективною сферою психіки, використання ресурсів логічних умовиводів і чуттєвих інсайтів. Техніки раціонально-інтуїтивної психотерапії апелюють до роботи як правої, так і лівої півкулі, що дозволяє досягти максимально продуктивних результатів у процесі психотерапії.

Київський інститут сучасної психології та психотерапії, КІСПП

Поряд з проведенням навчальних програм для фахівців і роботою з клієнтами, інститут активно співпрацює з низкою ВНЗ України: Київським Національним Університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Університетом сучасних знань.

В рамках деяких навчальних програм Київського інституту психотерапії учасники мають можливість відвідати практичні заняття по роботі з дітьми, отримати унікальний досвід присутності на занятті по роботі з малюками. Такі практичні заняття проходять у центрі дитячого розвитку «Київський Дворик».

Інститут сучасних психологічних технологій працює в Києві більше 15 років. За цей час він встиг придбати велику популярність і став центром, відомим не тільки в Києві, але і в інших країнах. ВУЗ знають в Німеччині, Ізраїлі, США.

В Інституті панує атмосфера підтримки, взаєморозуміння. Створена мінімальна дистанція між викладачами і тими, хто навчається, сприяє професійному зростанню та розвитку.

КІСПП - навчальний заклад додаткової професійної освіти, який готує фахівців у галузі практичної психології, психотерапії, психологічного консультування.

Слухачі закладу занурюються у світ різних психотерапевтичних шкіл і напрямків завдяки провідним західним і українським тренерам. Психологічний базис у слухачів формують вчені зі світовим ім'ям. Сама атмосфера навчання спрямована на формування цілісного психологічного співтовариства, яке підтримує молодих фахівців у самостійних кроках професійного шляху. Лабораторні заняття, дослідницька та практична робота, множинні супервізії - все це формує повноцінного консультанта-психолога, який може впевнено будувати професійну кар'єру.

Випускники закладу вступають на бюджетній основі в аспірантуру Вузів федерального значення, успішно будують дослідницькі проекти, відкривають власні психологічні центри і отримують ступінь кандидата психологічних наук. Люди знаходять тут своїх однодумців, друзів, з якими, як показує практика, спілкуються потім довгі роки. КІСПП пишається своїми слухачами та випускниками.

Київський інститут сучасної психології та психотерапії

Отже, Київський інститут психології та психотерапії є сучасним закладом освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам, які після закінчення вузу стають затребуваними на ринку праці України та світу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!