Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 106. Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, ІІА НУ ОЮА

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, ІІА НУ ОЮА

« Назад

10.06.2015 15:39

Термін «інтелектуальна власність» (далі − ІС) відомий досить давно, проте останнім часом він набув особливого значення. Це взаємопов’язано з формуванням нової економіки, яка ґрунтується на знаннях. В умовах нової економіки знань результати інтелектуальної праці: нові знання, навички, досвід і особливо новітні передові технології, стають головним ресурсом розвитку, як окремого підприємства, так і держави в цілому. Недарма інтереси провідних компаній світу лежать в області прискореного зростання знань, особливо забезпечених правами власності.

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, ІІА НУ ОЮА

Отже, саме за наявність прав на знання, тобто на результати інтелектуальної діяльності (далі – РІД), виникає найжорсткіша конкуренція.

Інститут ІС як раз і являє собою сукупність прав на здобутки інтелектуальної праці, він встановлює режим правової охорони різних продуктів інтелектуальної діяльності і тим самим вирішує питання законного доступу до цих результатів.

Сьогодні ІС – це динамічний інститут, який динамічно розвивається, що об’єднує в себе: інститут патентного права, авторського та суміжних прав, інститут комерційної таємниці. Кожен з цих структурних підрозділів має свої певні умови функціонування, але всі разом вони вирішують одну задачу – юридичну охорону здобутків інтелектуальної діяльності. При цьому суть відносин власності лежить в монополії на застосування об'єкта інтелектуальної власності (конкретного результату інтелектуальної праці – далі ОІВ) його власником, тобто виключення всіх інших суб'єктів доступу до цього результату без згоди на те власника (правовласника). Таким чином, вводячи в дію певні права на РІД, інститут ІС забезпечує легальну монополію на різні витвори інтелектуальної власності: твори науки, літератури і мистецтва, програмні засоби, бази даних, топології інтегральних мікросхем; фонограми; винаходи; корисні моделі; промислові зразки; товарні знаки і знаки обслуговування; селекційні досягнення; фірмові назви, назви місць походження товарів; закриту інформацію (тобто комерційну таємницю).

Інститут інтелектуальної власності (ІВС) сформовано у 1996 році у формі ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", який у 2007 році був перетворений у Державну вищу учбову установу «Державний інститут інтелектуальної власності», а у 2010 році перейменовано у Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в Києві.

ІІА НУ ОЮА

Інститут інтелектуальної власності діє у структурі учбово-науково-виробничих філій: "Академія інтелектуального бізнесу", "Академія інтелектуальної власності". ІІВ проводить набір на перший курс за напрямом кваліфікації «Право». Всі інші напрями (Інтелектуальна власність; Консолідована інформація; Управління інноваційною діяльністю) належать до післядипломної освіти.

ІІВ є визначним високоорганізованим вищим освітнім закладом у напрямку інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної роботи. До учбової роботи в Інституті прилучено 8 докторів і 26 кандидатів наук, а також визначні фахівці Державної системи правової охорони інтелектуальної власності, НАН України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України. Учбові програми Інституту передбачають надання знань з питань: опанування, впровадження та захисту прав інтелектуальної власності; здійснення інформаційно-аналітичної та інноваційної роботи. Цільовий контингент студентів: державні науковці; судді; юристи та адвокати; наукові та науково-педагогічні робітники; інженери, економісти та інші категорії працівників. Дієвим засобом підвищення спеціалізації є курси, наукові конференції, науково-практичні семінари, тренінги тощо. Правила прийому: існування диплома бакалавра, спеціаліста або магістра з будь-якої спеціальності. Зачислення до інституту проводиться за підсумками співбесіди.

Випускники одержують на ринку праці спеціалізацію "Аналітик консолідованої інформації», яка зараховується до наскрізної і міжгалузевої спеціальності.

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, ІІА НУ ОЮА

Випускники отримують сучасні знання та вміння з таких проблем: методології системного аналізу; формалізації предметної області та моделювання; створення проектів управлінських рішень; технології і засобів автоматизації інформаційно-аналітичної праці; технології пошуку, аналізу і синтезу інформації; створення оглядів, доповідей, звітів тощо; методів здійснення інформаційно-аналітичної діяльності. Аналітиків консолідованої інформації приймають: в наукових, науково-організаційних, інформаційних і патентних структурах наукових організацій, науково-виробничих структурах; в інформаційно-маркетингових філіалах установ та виробничої галузі і сфери послуг різних галузей; в інформаційно-аналітичних підрозділах органів влади і управління, фінансово-економічних закладах і т. д.

Аналітик консолідованої інформації це: фахівець міжгалузевого і універсального змісту; його вміння, навички та здібності здатні для застосування в будь-якій галузі праці; спеціаліст, який створює якісно-змістове змінення інформації в знання - підґрунтя конкурентних переваг; мозковий центр, очі і вуха директора будь-якої організаційної структури; спеціаліст, спроможний до генерації, використання та поширення нових знань.

Магістри одержують на ринку праці спеціалізацію "Керівник закладу (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності". Фахівці - спеціалізацію "Фахівці з інтелектуальної власності". Студенти отримують сучасні знання та уміння з проблем: привласнення прав на засоби інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, види рослин тощо); оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності; користування правами інтелектуальної власності; ліцензійних та авторських угод тощо; комерціалізації засобів інтелектуальної власності; захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності; управління інтелектуальною власністю в структурі (підприємстві); економіки інтелектуальної власності.

За положеннями додаткового навчання випускники мають змогу одержати кваліфікації: патентний довірений України; професійний поціновувач інтелектуальної власності. Випускників напрямів "Інтелектуальна власність" запрошують: структурні підрозділи з проблем трансферу технологій, інноваційної роботи та інтелектуальної власності на посадах виконавчої влади, національної та галузевих академій наук, а також в організаціях науки, освіти, охорони здоров'я та інших державних закладах; патентно-ліцензійних структурах промислових підприємств; в інноваційному бізнесі і структурах, що займаються проблемами інновацій і т. п.

Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві

Інститут інтелектуальної власності - це сучасний заклад промислової освіти, який дає міцні ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!