Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 59. Коледж економіки і управління Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, КЕУ КНЕУ

Коледж економіки і управління Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, КЕУ КНЕУ

« Назад

05.04.2015 16:53

Коледж економіки та управління КНЕУ - вищий учбовий заклад I рівня кваліфікації.

Коледж економіки і управління Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, КЕУ КНЕУ

Загальна інформація

Коледж економіки та управління ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана є державною вищою учбовою установою першого рівня спеціалізації.

Коледж проводить формування студентів за освітньо-кваліфікаційним рангом молодший фахівець на ґрунті повної загальної середньої освіти і основної загальної середньої освіти за погодженими учбовими планами формування бакалавра.

Можливе майбутнє здобуття освіти випускників коледжу в КНЕУ імені Вадима Гетьмана за освітньо-спеціалізованим рангом бакалавр за зменшеним учбовим планом і в інших вищих учбових установах III-IV рівня кваліфікації.

Основна ціль учбового закладу - проведення освітньої роботи, як здійснення учбової, виховної, практичної та позанавчальної діяльності для формування високоосвічених спеціалістів і виховання засад національного становлення молоді в сім'ї і суспільстві.

Робота коледжу відповідає загальним положенням Закону України Про освіту, розпоряджень, зазначених у національній доктрині Освіта України XXI століття.

Становлення коледжу

Коледж сформований в 1953 році як Київський вечірній машинобудівний технікум при підприємстві"Більшовик".

Розпорядженням Міністерства важкого машинобудування СРСР від 15.03. 1991 року № 82 Київський вечірній машинобудівний технікум реорганізовано в Київський машинобудівний технікум.

Положенням МОН України від 21.02. 2008 року за № 112 Київський машинобудівний технікум перейменований у Державну вищу учбову установу Київський коледж машинобудування та економіки.

Положенням МОН України від 26.06. 2009 року № 568 та указом ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київський коледж машинобудування та економіки змінено назву на Коледж економіки та управління ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Коледж ввійшов до структури КНЕУ імені Вадима Гетьмана як важливе відділення.

Коледж сертифікований і акредитований МОН України, за рангом вищої учбової установи першого рівня кваліфікації, ліцензія серія АВ № 295861 від 11.07. 2008 року.

КЕУ КНЕУ

Положення про кваліфікації

Економіка підприємства - студенти даної кваліфікації одержують спеціальність економіст.

Професіонали з цієї професії готові для планово-економічної, організаційно-керуючої, фінансової роботи в сфері економіки на підприємстві, у галузі послуг, в управлінні відповідно до фахового напрямку. Вони діють на первинній посаді економіста з планування на організаціях, в фірмах та закладах будь-яких форм власності, а також на посадах диспетчера організації, техніка з планування, техніка з формування виробництва, техніка з праці, техніка з нормування праці, хронометражиста, ревізора з виробничо-технічних і економічних питань, заступника начальника підприємства (установи, організації), керівника діловодства, інспектора цін та інших номенклатурних посад.

Здійснення виробництва - випускники даної кваліфікації одержують спеціалізацію фахівець в сфері управління.

Спеціалісти з цієї кваліфікації мають змогу одержувати первинні посади:

- менеджер-організатор;

- менеджер по всіх видах діяльності;

- економіст з праці та інші.

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях - випускники даної спеціалізації одержують освіту технолог-програміст.

Коледж економіки і управління Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, КЕУ КНЕУ

Спеціалісти з цієї кваліфікації можуть очолювати первинні посади:

- майстер виробничої ділянки;

- майстер контрольної ділянки;

- директор малого промислового об’єднання;

- начальник кооперативу промислового;

- технік-технолог;

- технолог;

- технік з нормування праці;

- технік зі здійснення виробництва;

- диспетчер виробництва;

- контролер верстатних і слюсарних робіт.

Місце здійснення практики і можливого працевлаштування

Для створення  ефективного учбового процесу та формування високоосвічених спеціалістів у коледжі діють всі умови. В учбовий процес впроваджено модерні технології навчання, які дають змогу використовувати сучасне комп'ютерне устаткування. Персональна бібліотека сформована посібниками та періодичною літературою.

Студенти денного  відділення відбувають практику на визначних організаціях, фірмах, закладах м. Києва та України.

Керівник коледжу Демченко Юлія Іванівна.

На місці керівника з 19 жовтня 2004 року, освіта вища, у 1985 році отримала диплом Київського інституту народного господарювання ім. Д.С. Коротченко (КНЕУ імені Вадима Гетьмана) за кваліфікацією Здійснення промисловості.

В учбовій установі здійснює роботу з 1998 року на місці завідуючої факультетом, замісника директора та керівника.

Володіє вищою кваліфікаційною категорією, педагогічною кваліфікацією викладач-методист та удостоєна відзнакою Відмінник освіти України.

Позитиви коледжу:

1. Коледж є вищою учбовою установою з державною формою господарювання, випускники якої одержують атестат державного зразка.

2. Чимало студентів освіту здобуває безкоштовно.

3. В коледжі функціонують довузівські курси, після їх закінчення учні складають вступні екзамени.

4. Тривалість здійснення уроків з 9.00 до 14.00.

5. Молодь закладу одержує стипендію.

6. Студенти в період виробничої практики одержують на організаціях заробітну плату;

7. Молодь коледжу звільняється від призову до числа Збройних сил.

8. Випускники коледжу мають змогу отримати освіту  в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана».

9. Студенти кожного року опановують та здійснюють роботу на комп’ютерах зі здобуттям спеціалізації оператор ЕОМ.

10. В закладі функціонують високоосвічені вчителі.

11. Заняття здійснюються в модерних облаштованих лабораторіях і класах.

Коледж економіки і управління Київського національного університету імені Вадима Гетьмана

Отже, всі бажаючі, хто не лише хоче отримати теоретичні знання, а й уміти вміло їх застосовувати на практиці запрошуються до коледжу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!