Роздрукувати сторінку

Київський коледж легкої промисловості, ККЛП

« Назад

05.04.2015 15:28

Державний вищий навчальний заклад „Київський коледж легкої промисловості” був утворений в 1930 році відповідно з розпорядженням Наркомату освіти ВРНГ УРСР № 552 від 04.08.1930р. на місці школи спеціалістів взуття ФЗО № 2. До 1935 року носив назву взуттєво-механічний технікум і мав у своєму складі два підрозділи – технологічне і механічне.

Київський коледж легкої промисловості, ККЛП

Під час Другої світової війни технікум був перенесений до м. Новосибірськ. Після повернення з заслання знову діяльність вузу відновилась, почала спочатку формувалася матеріальна база, збільшувався спектр підготовки фахівців, заклад удостоєно ім’ям Київський взуттєвий технікум.

У 1952 році - створено ще один гуртожиток по вул. Чигоріна, 4, де мали можливість проживати всі студенти технікуму, на І поверсі знаходились швейні цехи. У цей же час відбувається навчання з кваліфікації „Швейне виробництво”.

У 1955 році було відкрито нову навчальну будівлю по вул. І. Кудрі, 29, сьогоднішня фактична адреса, а технікум перемінив табличку на Київський технікум легкої промисловості.

Зростання попиту на хімічну промисловість призвів до утворення в 1956 році новітньої кваліфікації  „Технологія штучних і хімічних волокон”, а в 1958 році - „Обладнання підприємств хімічних волокон” і „Створення взуття та художнє оздоблення шкіри”.

Зважаючи на потреби історичного періоду, у технікумі з 1963 р. ведеться навчання з категорій „Створення і конструювання одягу” та „Обладнання швейних фабрик”, а з 1966 року вперше між усіма технікумами „Планування на підприємствах легкої промисловості” та з 1969 р. „Бухгалтерський облік”.

ККЛП

У 1958 р. одним із провідних в Україні технікум розгорнув роботу по соціальній реабілітації інвалідів, відбувається навчання професіоналів для Українського товариства глухих (УТОГ).

З 1971 по 1994 рік технікум навчав фахівців для Монголії, Куби, Лаосу, Афганістану, Болівії, Йордану.

У 2007 році технікум перемінив назву на Київський коледж легкої промисловості.

У 2011 році ККЛП отримав чергову акредитацію, формує фахівців на чотирьох факультетах денної та заочної форми навчання за такими кваліфікаціями:

- створення виробів зі шкіри;

- швейне виробництво;

- дизайн (одягу, взуття);

- організація виробництва;

- бухгалтерський облік.

Кількість студентів налічує 925 чол. Усі професії характеризуються певним навчально-методичним та матеріальним укомплектуванням. Коледж містить в своєму арсеналі 1 працюючий гуртожиток та 1 в процесі будування, головним структурним філіалом є навчально-виробничі майстерні.

ККЛП є основним учбовим закладом України серед ВНЗ легкої промисловості І-ІІ рівнів акредитації, педколектив коледжу є організатором положень освіти. з головних кваліфікацій.

На даний час коледж є єдиним навчальним закладом України І-ІІ рівнів кваліфікації, що формує спеціалістів унікальної професії - „Дизайн взуття”. У коледжі освіту здобувають студенти з обмеженими можливостями, серед них: інвалідів зі слуху - 129 чол.; дітей-інвалідів - 11 чол.

Студентами ККЛП є молоді люди всіх куточеів України, м. Києва та Севастополя, він є другою матір’ю для 14 студентів-сиріт.

Багато поколінь вчителів, спеціалістів виробничого навчання, працівників та службовців формували вагомий досвід роботи, накопичували потрібну матеріальну базу, здійснювали високий рівень формування спеціалістів для сфер народного господарства.

На даний період розвитку Київський коледж легкої промисловості – це модернізований учбовий заклад, що формує професіоналів.

Київський коледж легкої промисловості, ККЛП

ККЛП - вагомий галузевий навчальний заклад I-II рівнів акредитації, що формує спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рангу "менший спеціаліст". Київський коледж легкої промисловості  - один з найдревніших навчальних закладів України, який формує молодших спеціалістів для підприємств галузі.

Менший спеціаліст підготовлюється для праці на підприємствах, фірмах, установах різноманітних форм власності, торговельних та інших закладах.

Під час навчання спеціаліст одержує знання з різних сфер знань, у тому числі суспільних, гуманітарних, природничих, правових, навички роботи на комп'ютерній техніці і з діловими паперами. Також  спеціаліст набуває професію Оператор комп'ютерного набору. 1 рік 10 місяців (11кл. ), 2 роки 10 місяців (9кл. ). Ревізор.

Фахівці набувають навички з гуманітарних, природничих дисциплін, іноземних мов професійного спрямування, на високому рівні опановують комп'ютерною технікою, спеціалізованими бухгалтерськими програмами (зокрема 1С Бухгалтерія) і уміннями управлінської роботи.

Студенти відбувають практику в визначних фірмах Києва та областей України, а загалом в банках, фінансових установах, підприємствах різних форм власності. 2 роки 10 місяців (11кл. ), 3 роки 10 місяців (9кл. ); 2 роки 8 місяців (заочна конфігурація ), 1 рік 8 місяців (заочна конфігурація ) для випускників професійно-технічних училищ.

Молодші фахівці працюють на підприємствах легкої промисловості, у торговельних закладах, фірмах, установах різних форм власності.

Отже, ККЛП дає всі можливості для навчання та розвитку молодого покоління. Саме цей вуз готує фахівців конкурентноспроможних у даній галузі виробництва.

Щорічно студенти коледжу займають переможні ранги на різноманітних спортивних конкурсах, конкурсах художньої самодіяльності, олімпіадах, конференціях.

Також цікавими є колекції одягу, які створюють студенти власними руками, саме вони допомагають їм займати визначні ранги серед інших навчальних закладів і бути широко відомими серед працедавців.

Київський коледж легкої промисловості

Велику увагу коледж також приділяє працевлаштуванню своїх випускників. Деякі випускники лишаються викладати у закладі, інші забезпечуються роботою за допомогою адміністрації коледжу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!