Роздрукувати сторінку

Київська гуманітарна академія, КГА

« Назад

10.06.2015 15:33

На ринку послуг вищої освіти України і СНД Київський гуманітарний інститут (КГІ) з'явився в 1994 році. За роки успішного існування цей вищий навчальний заклад домігся величезних успіхів в рамках підготовки кваліфікованих фахівців і професіоналів у галузі гуманітарних наук.

Київська гуманітарна академія, КГА

Сьогодні недержавна Київська гуманітарна академія акредитована за IV рівнем ліцензування, і є в Україні одним з провідних приватних інститутів.

Навчальний процес в КГА влаштований за кращим міжнародним стандартам, з застосуванням сучасних методик навчання з використанням новітніх інформаційних технологій. У Київській гуманітарній академії працює досвідчений професорсько-викладацький колектив з України і багатьох закордонних вузів, 85% викладачів у закладі мають науковий ступінь кандидатів і докторів наук. Крім цього, Київська гуманітарна академія постійно привертає до викладацької діяльності фахівців, які мають великий досвід дипломатичної роботи.

В КГА функціонує денна та заочна форми навчання, а також дистанційна освіта. Київська гуманітарна академія має також підготовчі курси з іноземної мови, математики, української мови, історії України.

Студенти в процесі навчання вивчають дві мови (для факультету іноземної філології - три іноземні мови). В освіті використовуються різні тренінги, новітні методики, ситуаційні вправи, ділові ігри. У розпорядженні вищого навчального закладу знаходяться спеціалізовані аудиторії для вивчення мови, навчальний комплекс комп'ютерної лінгвістики, комп'ютерні класи. Київська гуманітарна академія дуже активно співпрацює з різними іноземними університетами.

Київська гуманітарна академія розташована за адресою р. Київ, вул. Козацька, 120/4.

Абітурієнти можуть поліпшити знання з різних предметів на підготовчих курсах, які організовує і проводить академія. Ті слухачі, які пройшли курси, при вступі в гуманітарну академію отримують пільги.

Маючи IV рівень акредитації, недержавна академія готує по рівневій системі на денній, заочній та дистанційній формах навчання висококваліфікованих фахівців на бюджетній та контрактній основі.

КГА

Не дивлячись на відсутність військової кафедри юнакам, денної форми навчання надається відстрочка від служби в армії.

Серед напрямів підготовки за різними кваліфікаційними рівнями можна виокремити основні: міжнародні відносини, філологія (французька, німецька, англійська), менеджмент, фінанси і кредит, маркетинг, мова і література та ін.

Більше 80% викладацького складу мають наукові ступені докторів наук і кандидатів наук.

Громадянам з інших міст надається гуртожиток.

Для занять фізичною культурою і спортом є спортивний майданчик та спортивний зал. Є свій медичний пункт. Для харчування студентів працює кафе.

В академії створена потужна комп'ютерна мережа, що об'єднує понад 180 комп'ютерів, є вихід в інтернет, підключення до бібліотечного фонду. Кожен студент на заняттях забезпечений окремим ПЕОМ.

Фахівці з вищою освітою можуть у Вузі пройти перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію.

Випускники Вузу по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка, а також продовжити освіту в аспірантурі і докторантурі академії.

Напрями навчання:

- Політологія і міжнародні відносини;

- Філологія та іноземні мови;

- Економіка, менеджмент, маркетинг.

Київська гуманітарна академія, КГА

Відразу варто зауважити, що Київська гуманітарна академія зараз є членом Міжнародної Кадрової Академії, що дозволяє успішно підтримувати зв'язок з іноземними вищими навчальними закладами.

Весь навчальний процес повністю орієнтований на міжнародні сучасні методики, де застосовуються інновації. Освітні програми проводяться, як українськими, так і іноземними викладачами.

Сьогодні вже проведено 7 випусків з врученням диплома державного зразка. Серед викладацького складу, 85% мають науковий ступінь кандидатів наук та докторів. І що характерно, практично половина з них має чималий стаж в дипломатичній сфері.

Студентське життя тут також не обділена активною позицією. Тут можна вступити в клуби за інтересами: "Бізнесклуб", "Євроклуб", що надає можливість брати участь у міжнародних семінарах та конференціях. Більш того, завдяки членству в цих клубах можна відвідувати зарубіжні вищі заклади освітнього типу і різні міжнародні компанії.

Це сучасний навчальний заклад, в якому знаходяться зручні для роботи аудиторії, лекційні зали. У конференц-залі – картинна галерея. Більшість аудиторій оснащені мультимедійним обладнанням, у навчальному процесі використовуються комп'ютерні класи, лінгафонні кабінети, профільні лабораторії. Бібліотека має обладнаний читальний зал і налічує близько 70000 примірників навчальної, наукової та довідкової літератури, що повністю забезпечують потреби студентів у навчальній та додатковій літературі. Користування бібліотекою та літературою для студентів і аспірантів відбувається на безоплатній основі. Окрім перерахованого, в будівлі академії розташоване затишне кафе, обладнаний пункт медичного обслуговування студентів і співробітників, у всьому інституті студентам надається безкоштовний Wi-Fi доступ до мережі Internet.

Київська гуманітарна академія (КГА) тісно співпрацює з університетом Великої Британії – Ланкастерським. Завдяки тісному взаємозв'язку професійний склад з Ланкастерського Університету викладає дисципліни студентам старших курсів.

Факультети КГА:

- Факультет міжнародних відносин;

- Факультет романо-германської філології;

- Економічний.

Київська гуманітарна академія

Для більш детальних відомостей щодо надходження, наявність вступних іспитів і термінів здачі всіх документів, слід заздалегідь звернутися за допомогою в приймальний відділ навчального закладу.

Тут вам не тільки дадуть відповідь, але і нададуть весь перелік та форму подачі документів.

Отже, як бачимо, Київська гуманітарна академія має всі умови для студентів не тільки у навчальному плані, але й для відпочинку у поза навчальний час.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!