Роздрукувати сторінку

Національний університет харчових технологій, НУХТ

« Назад

Національний університет харчових технологій, розташований в місті Києві, - на сьогоднішній день єдиний в нашій країні вищий навчальний заклад, де студенти можуть отримати освіту в галузі харчової промисловості, мікробіологічної та м'ясо - молочної промисловості. Крім цього НУХТ - це розвинутий науковий центр, де постійно проводяться дослідження в області правильного і здорового харчування. Рідкісні університети Києва можуть запропонувати таку програму навчання, як НУХТ.

Національний університет харчових технологій, НУХТ

Національний університет харчових технологій у Києві було засновано в 1930 році. Протягом минулого століття ВУЗ розширювався і сьогодні пропонує великий вибір різних факультетів і спеціальностей у галузі харчової промисловості.

Становлення навчального закладу - цікава сторінка історії нашої країни. Свій початок вона бере у 1884 році , коли при Смілянському цукровому заводі були організовані технічні класи - на той період перший за часів Російської імперії технічний навчальний заклад, де формували техніків - хіміків та фахівців цукрового виробництва. Це і послужило ґрунтом для становлення в Києві інституту цукрової промисловості.

Інститут за період своєї діяльності декілька разів міняв своє ім’я: Київський інститут цукрової промисловості та Київський інститут технології цукру (1930), Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості (1933), Київський технологічний інститут харчової промисловості ім . А. В. Мікояна (1935), Український державний університет харчових технологій (1993), Національний університет харчових технологій (2002). Але постійним завжди було намагання педагогів в будь-який період історичного формування держави підготовлювати фахівців найвищого класу, виховувати самовідданих, наполегливих, творчих особистостей, вкладати все своє вміння, всі свої знання, всю душу в гармонійний розвиток своїх студентів.

За період становлення навчальний заклад дещо збільшив кількість напрямів і спеціальностей підготовки і став відомим не лише на території колишнього СРСР , але і знаним авторитетом за границею.

В університеті доступні дві форми навчання: денна та заочна. Після отримання диплома (державного зразка) випускники НУХТ можуть продовжити свою наукову діяльність, поступивши в аспірантуру або докторантуру.

Національний університет харчових технологій (Київ) - вищий навчальний заклад, де передбачено безкоштовне і платне навчання. Як правило, на платне навчання надходять, якщо не вистачає прохідного балу на «бюджет».

НУХТ

В університеті є військова кафедра. Молодим людям (студентам НУХТ) надається можливість пройти військову підготовку без відриву від навчання. Варто звернути увагу, що Національний університет харчових технологій, розташований в Києві готує фахівців за 32 спеціальностями і 30 спеціалізаціями для наступних галузей економіки: харчової, фармацевтичної, м'ясної, молочної та ін. Щорічно в університеті оновлюються програми навчання у відповідності з розвитком та інноваційними розробками в промисловості. Національний університет харчових технологій в свою структуру включає 11 коледжів і технікумів, які знаходяться у всіх областях і регіонах України.

Національний університет харчових технологій розташований за адресою р. Київ, вул. Володимирська, 68.

Університетський кампус складається з шести навчальних корпусів, Центру інформаційних технологій, бібліотеки, яка оснащена комп'ютерною технікою, навчального корпусу фізичного виховання. Для іногородніх студентів свої двері відкривають шість гуртожитків. Для харчування студентів є їдальні, буфети, кафе. В інших регіонах є спортивно-оздоровчі заклади: у Закарпатті - «Біла берізка», у Криму - «Перлина», Конча-Заспі - «Буревісник». Фахівці з вищою освітою можуть підвищити кваліфікацію або пройти перепідготовку на факультеті післядипломної освіти.

За роки свого існування університет досяг величезних результатів, як і в сфері підготовки спеціалізованих кадрів, так і у здійсненні науково-дослідної діяльності, і в зв'язку з великими успіхами вузу йому в 2002 році було присвоєно статус національного.

В даний час в університеті проходять підготовку більш ніж 17 000 студентів на денному та заочному відділенні. У склад університетського комплексу сьогодні входять 2 інститути післядипломної освіти, 9 заочних факультетів і 11 технікумів і коледжів, розташованих у різних місцях України. Навчання молодих фахівців здійснюється на наступних факультетах:

- Факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності;

- Факультет економіки і менеджменту;

- Факультет біотехнології та екології;

- Факультет технологій здорових продуктів та готельно-ресторанної справи;

- Факультет технологій цукрових та м'ясо-молочних виробництв;

- Факультет технологій бродильних і хлібопекарських виробництв;

- Факультет автоматизації і комп'ютерних систем;

- Енергетичний факультет;

- Механічний факультет;

- Факультет до університетської підготовки та професійної орієнтації.

Національний університет харчових технологій, НУХТ

На 37 кафедрах вузу (з яких 18 - випускаючі) працюють досвідчені висококваліфіковані викладачі. У розпорядженні Національного університету харчових технологій також знаходяться 24 філії та 8 навчальних науково-виробничих комплексів на передових підприємствах, у проектних та науково-дослідних установах. Працюють три навчально-виробничих центри та редакційно-видавничий центр.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Невгамонно збігає час. В минулих роках залишилися майже 130 років шукань, тяжкої , клопіткої праці , успіхів. Становлення університету - це історія видатних звершень і безсумнівних успіхів, і вона дає поштовх до конструктивних дій. В даному випадку - час для цілковитого формування кожної особистості відповідно до її покликання , обдарованості, здібностей. В Національному університеті харчових технологій є всі умови для такого розкриття,  педагоги виховують інтелектуальну еліту суспільства. Потужні науково - педагогічні школи, висококваліфіковані викладацькі кадри, модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій дають можливість готувати висококваліфікованих фахівців, широко затребуваних на ринку праці не тільки України.

Колектив університету постійно знаходиться на вістрі науково-технічного прогресу. Яскравим свідченням цього є визнання його наукових досягнень, як в Україні , так і за її межами.

Сьогодні університет відкриває нові горизонти ефективної підготовки кадрів для високотехнологічних галузей промисловості, постійно розширює міжнародне партнерство, набуває все більш значну вагу в світових професійних колах. Якісна освіта на будь-який смак.

В цьому році  університет увійшов у двадцятку ВНЗ, куди подали заяви найбільша кількість абітурієнтів, хоча загальновідомо, що вчитися в технічних вузах аж ніяк не просто.

Тим, хто вибирає технічну освіту, вчитися не легко, проте вибір на користь такої освіти - надійна інвестиція в майбутнє. Кваліфіковані інженери, технологи завжди користувалися і будуть користуватися величезним попитом і у нас, і за кордоном. Це гарантоване і працевлаштування, і швидкий кар'єрний ріст, і задоволення від видимих результатів роботи.

Відмітна риса  вузу - високоякісна освіта на будь-який смак. Університет сьогодні - це тринадцять областей знань, двадцять три напрями бакалаврських, тридцять три - фахівців і сорок три магістерські програми. Тобто готує повний спектр фахівців, яких зараз потребують високотехнологічні галузі промисловості. Починаючи з інженерів машинобудування і технологів харчових виробництв і закінчуючи фахівцями з економіки підприємства, менеджменту та управління персоналом.

Щороку  відкриваються нові напрями підготовки, багато з них - перші в Україні. Саме  в 1971 році було здійснено перший в Україні випуск мікробіологів. ВУЗ був ініціатором і першим почав готувати фахівців для винного туризму, в цьому році, знову-таки першим, почав навчання фахівців з технологічної експертизи та безпечності харчової продукції. Лише у НУХТ в країні є ліцензія на підготовку за магістерськими програмами "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" та "Екологічний контроль та аудит" (навчання за останньою здійснюється англійською мовою).

В цьому році  ліцензували підготовку фахівців зі зв'язків з громадськістю і рекламі.

Підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без набуття практичних навичок роботи з сучасними технічними і програмними засобами. Тому забезпечення навчального процесу новітніми зразками обладнання - один з головних пріоритетів колективу.  Отримані в університеті знання і практичні навички роботи на обладнанні значно скорочують період адаптації випускників до умов роботи в аналогічних підрозділах виробництв.

Національний університет харчових технологій

Це і виїзні лекції, лабораторні та практичні заняття в умовах виробництва, коли студенти можуть побачити, "помацати" і задати питання тим, хто безпосередньо на цьому обладнанні працює, це і створення на базі університету авторизованих навчальних центрів різних фірм, і надання комплектів обладнання для оснащення наших лабораторій (причому це устаткування тут же змінюється, як тільки на ринок надходять нові вдосконалені моделі).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!