Роздрукувати сторінку

Міжнародний коледж Святого Луки, МК ім. Святого Луки

« Назад

11.06.2015 02:43

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж Святого Луки" знаходиться за адресом: м. Київ, вул. Харківське шосе, 121. Навчання у закладі здійснюється лише на платній основі.

Міжнародний коледж Святого Луки, МК ім. Святого Луки

Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний рахунки в установах банку, власну печатку зі своєю назвою, інші атрибути юридичної особи. ПВНЗ "Міжнародний коледж Святого Луки" включений до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України. Міжнародний коледж Святого Луки отримав Ліцензію МОН України на надання освітніх послуг по підготовки молодших спеціалістів 5.12010102 "Сестринська справа" і " 5.12010106 "Стоматологія ортопедична".

Коледж проводить свою діяльність як вищий навчальний заклад I-II рівня акредитації на підставі Статуту, прийнятого загальними зборами засновників. Коледж здійснює освітню діяльність згідно зі своїм Статутом вищого навчального закладу України, якій базується на Конституції України ( Закони України" Про освіту", "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та на інші нормативні та законодавчі акти в галузі освіти.

У коледжі велика увага приділяється питанню підвищення педагогічного та фахового рівня викладачів, а, отже, якості знань учнів. Викладачі коледжу систематично підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації, у процесі стажування у вищих навчальних закладах, на засіданнях ОМК (об'єднана методична комісія) та ПМК (предметна методична комісія), методичних об'єднаннях кураторів, педагогічних семінарах для викладачів-початківців, беруть участь у методичних об'єднаннях міста Києва, семінарах з підвищення педагогічної майстерності.

Педагоги коледжу у своїй роботі активно використовують інноваційні технології навчання з метою розвитку особистості кожного учня, активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку в них творчих здібностей, пам'яті, інтелекту, клінічного мислення.

Викладачами коледжу створені сучасні методичні комплекси, методичні посібники, розроблені тестові завдання, що дозволяють грамотно, творчо, майстерно будувати свій педагогічний процес на теоретичних і практичних заняттях. З кожної дисципліни, з кожної теми розроблені різнорівневі завдання, що дозволяють об'єктивно оцінити якість знань учнів з урахуванням десятибальної системи оцінки знань.

На своїх заняттях викладацький склад коледжу широко застосовує методику навчання світового рівня, що формує і розвиває у майбутніх медичних сестер, фельдшерів, акушерів професійне мислення. Така методика навчання дозволяє готувати всесторонньо розвинутих, грамотних, творчих фахівців охорони здоров'я, здатних вирішувати серйозні медичні проблеми, здійснювати інтегральний підхід до вирішення професійних завдань. Завдяки професійній майстерності педагогів коледжу випускники є конкурентоспроможними, вміють і надалі самовдосконалюватися і розвиватися.

МК ім. Святого Луки

В коледжі працюють близько 80 штатних викладачів.

З них 79% мають вищу та першу кваліфікаційну категорію, 3 – вчений ступінь кандидата медичних наук, 1 кандидат технічних наук, 11 нагороджені знаком «Відмінник охорони здоров'я», 4 – «Відмінник освіти», 8 - Почесний працівник середньої професійної освіти. Почесними званнями «Заслужений вчитель», «Заслужений працівник охорони здоров'я», «Заслужений працівник культури» відзначено працю 8 викладачів.

В коледжі створені та активно працюють 7 циклових і предметних комісій, які є навчально-методичними та адміністративними підрозділами, які здійснюють навчальну, навчально-методичну, навчально-дослідницьку роботу, підготовку педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Циклові і предметні методичні комісії очолюють висококваліфіковані фахівці з великим стажем роботи, педагогічним і клінічним досвідом:

1. Гуманітарних та соціально - економічних дисциплін.

2. Загально-професійних дисциплін.

3. Спеціальних дисциплін "Сестринська справа".

4. Спеціальних дисциплін "Терапія".

5.Спеціальних дисциплін "Хірургія" ,"Стоматологія".

6. Спеціальних дисциплін "Педіатрія".

7. Спеціальних дисциплін "Акушерство. Гінекологія".

Методична робота в коледжі являє собою гнучку систему взаємопов'язаних організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію підготовки медичних фахівців. Методична робота проводиться у відповідності до сучасних вимог та на основі використання зовнішніх і локальних нормативних актів, що регламентують організацію та управління методичною роботою, діяльність педагогічних кадрів.

Фактором, консолідуючим систему методичної роботи коледжу є розробка єдиних методичних проблем, спрямованих на реалізацію наступних напрямків:

- Створення оптимального освітнього середовища для виконання соціального запасу в сфері медицини;

- Забезпечення розробки індивідуально - диференційованого професійно-педагогічного маршруту досягнення цілей освіти при підготовці медичних фахівців різного рівня професійної компетентності;

- Розробка навчально-методичного забезпечення дисциплін;

- Формування професіоналізму та методичної компетентності педагогічного колективу;

- Формування методичної культури і творчості.

Міжнародний коледж Святого Луки, МК ім. Святого Луки

Отже, приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж Святого Луки" є сучасним медичним навчальним закладом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!