Роздрукувати сторінку

Київський коледж зв'язку, ККЗ

« Назад

05.04.2015 16:21

Освіта - це цікавий і складний етап , який дає можливість оволодівати новими успіхами у світі телекомунікацій і йти поряд з досягненням сучасних корпоративних сіток і Інтернету , а навчання в Київському коледжі зв'язку - це подальша доля для Вас і Ваших дітей.

Київський коледж зв'язку, ККЗ

Всього коледж зв'язку сформував понад 1200 спеціалістів для 113 держав світу.

1991 розпорядженням Міністерства зв'язку СРСР № 169 політехнікум зв'язку було реорганізовано у вище професійне училище під іменем «Київський коледж зв'язку». Указом Кабінету Міністрів України від 24 травня 1991 року за № 227 підпорядкований Державному комітету зв'язку України , а з 2004 року Міністерству транспорту та зв'язку України.

За період становлення незалежності України коледж стає основним серед галузевих учбових установ 1-2 - го рівнів кваліфікації і одним з найкращих поміж коледжів і технікумів м. Києва.

Коледж здійснює навчальну роботу за кваліфікаціями:

- телекомунікації;

- комп'ютерна інженерія;

- менеджмент;

- економіка і підприємство.

ККЗ

Для формування учбового процесу та збільшення характеру практичного становлення спеціалістів зв'язку в коледжі сформовано 41 лабораторію, 17 класів.

Більшість лабораторій унікальні. Поміж них:

- Структура лабораторій систем та ліній передачі;

- лабораторія волоконно - оптичних ліній зв'язку;

- лабораторії телевізійної техніки, антенно-фідерних та передавальних пристроїв;

- лабораторія систем мобільного зв'язку;

- учбовий полігон поштового зв'язку;

- лабораторія по ремонту комп'ютерної техніки.

На даний час до можливостей студентів численні комп'ютерні кабінети, з'єднані локальною сіткою зі змогою виходу до Інтернету. У коледжі створена електронна бібліотека та читальний зал, відділ якого є і в гуртожитку. 2005 сформована лабораторія мультимедійних технологій і складу освіти. В продовж останніх років коледж творчо співпрацює з МОН України та його факультетами. Коледж є основним вищим учбовим закладом з формування державних стандартів освіти з кваліфікації «Телекомунікації». Адміністрація та педколектив коледжу приймають важливу участь у роботі Ради директорів і міських методичних структур ВНЗ 1-2 - го рівнів кваліфікації.

На території коледжу здійснюються високоорганізовані заходи, сформовані Інститутом мультимедійних технологій і складу освіти, Радою директорів та іншими об’єднаннями МОН України.

Коледж співпрацює з більшістю вищими учбовими установами України. Викладачі коледжу запрошуються до проведення лекцій і здійснення практичних занять у Державному університеті інформаційно - комунікаційних технологій, Інституті телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», вищому професійному училищі № 43, інших учбових установ м. Києва.

Впродовж певного часу навчання адміністрація та педколектив коледжу важливу увагу надають становленню особистості та збереженню здорового образу життя.

Київський коледж зв'язку, ККЗ

Студенти коледжу приймають важливу участь у всіх заходах, що здійснюються на міському та галузевому рівнях. Певну цікавість у студентів мають заходи, які здійснюються гуртками «Юність» та « Патріот».

Перш за все варто відмітити:

- Конкурс молодіжної студентської пісні;

- Конкурс - огляд художньої самодіяльності «Дебют першокурсника»;

- Конкурс студентських відео кліпів і т. д.

Саме завдячуючи роботі клубу «Юність» студенти коледжу протягом останніх 11 років є призерами міського огляду-конкурсу креативних колективів художньої самодіяльності серед вищих учбових установ 1-2 - го рівнів кваліфікації. З ціллю збільшення характеру практичного та теоретичного формування студентів і викладачів з категорії «Телекомунікації», а також обміну знаннями з проблем становлення і формування техніки зв'язку впродовж численних років коледж активно співтоваришує з вищими учбовими установами європейських держав. За час приязних відносин більше 500 студентів та 60 викладачів коледжу побували у партнерських ВНЗ закордонних держав. У відповідь делегації партнерських учбових установ багато разів приїздили в Київський коледж зв'язку, оглядали підприємства зв'язку Києва.

На протязі останніх років товариські стосунки коледжу з європейськими учбовими установами здобули якісно новий рівень. Кожного року групи студентів коледжу здійснюють учбові модулі та здійснюють дипломні проекти в Інституті телекомунікацій німецького акціонерного об’єднання «Дойче Телеком» в м. Лейпциг. Шестеро з них після отримання диплому коледжу були запрошені в цей учбовий заклад для здобування освіти. Творчо здійснюються дружні відносини з визначними російськими телекомунікаційними вузами. Це - Санкт - Петербурзький державний університет телекомунікацій, Московський технічний університет телекомунікацій та інформатики, Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики. Спільна робота з визначними світовими учбовими установами дає можливість краще представити умови подальшого формування сфери зв'язку, використовувати в учбову процесі позитивний досвід німецьких і російських товаришів, здійснити знайомство з визначною технікою та технологіями, сформувати студентів до товаришування в рамках європейського співтовариства, збільшити якість навчання у самому закладі.

Становлення коледжу є предметом захоплення всіх, хто в ньому працює і здобуває освіту, даниною великої поваги всім, хто нагромаджував його славу і честь, здійснював звичаї і формував фундамент на подальше. У своє 90-річчя Державний заклад «Київський коледж зв'язку» виступив повний сил і енергії. Про це говорить широкий кадровий склад, модерне матеріально - технічне та учбово-методичне забезпечення, відгуки спеціалістів сфери якості підготовки фахівців, реорганізація напрямів формування і спеціалізацій згідно з вимогами нової епохи - епохи інформаційного суспільства.

Колектив коледжу твердо вдивляється в подальше. За його спиною - широка і яскрава історія учбового закладу. А в подальшому - тяжка праця, нові головні завдання у високоблагородній справі формування широкоосвічених спеціалістів у області зв'язку. Але війна перервала становлення фахівців: викладачі і студенти перейшли на фронт. Свій ювілей коледж святкує модернізованим, сповнений планів і перспектив, з педагогічними злетами, достойними слави пройдешніх поколінь. За 90 років в Київському коледжі зв'язку сформовано більше ніж 72000 спеціалістів.

Київський коледж зв'язку

Поступово мінялися назви кваліфікацій, але сталою була суть - формування спеціалістів, конкурентоспроможних в будь-яких економічних умовах. Матеріально - технічна структура щоразу оновлюється згідно з вимогами сучасності. Більшість випускників згадують тих, хто здійснював свою діяльність на початку становлення коледжу як покоління широкоосвічених, інтелігентних, сповнених фронтовим духом викладачів, віддавали знання, душу своїй діяльності. На даний час коледж - один з визначних учбових установ Міністерства інфраструктури України. За матеріально - технічним, кадровим та методичним обладнанням  навчально-виховного процесу установа входить до найкращих закладів Міністерства інфраструктури України. Збільшується матеріальна структура закладу, укріплюється науково - методичний фактор, всі сили педколективу спрямовані на здійснення важливого питання - становлення кваліфікованого, компетентного, конкурентоспроможного фахівця, здатного до цілеспрямованої, креативної, професійної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!