Роздрукувати сторінку

Міжгалузева академія управління, МАУ

« Назад

10.06.2015 13:43

Міжрегіональний інститут управління (Міжгалузевий інститут управління) був утворений в Україні у 1992 році. МІУ створювався за ініціативою Міністерства освіти і багатьох профільних відомчих організацій для всебічної підготовки високоосвічених фахівців в області управління персоналом у нових економічних умовах з урахуванням великого досвіду міжнародних та вітчизняних державних та приватних організацій.

Міжгалузева академія управління, МАУ

На сьогодні Міжгалузевий інститут управління має третій рівень акредитації. В МІУ функціонує денна та заочна форми навчання, а також є можливість отримувати дистанційну освіту.

Міжгалузевий інститут управління веде підготовку студентів на основі середньої освіти, а також перепідготовку на базі вже отриманого вищої та середньої освіти. Для повноцінного та ефективного процесу навчання МІУ має спеціалізовані кафедри, проводить щорічні міжнародні наукові конференції, приймає участь у різних конкурсах і контактує з визначними університетами Євросоюзу.

Міжгалузевий інститут управління має також підготовчими курсами з іноземної мови, математики, української мови, історії України. В інституті функціонує служба працевлаштування випускників та учнів студентів. По закінченні інституту видаються дипломи державного зразку.

Напрями навчання:

• Економіка, менеджмент, маркетинг;

• Юриспруденція і правознавство.

Міжгалузева академія управління здійснила  плідний вклад у становлення фінансової освіти в Україні.

Міжгалузева академія управління (МАУ) — це державна вища учбова установа Міністерства освіти і науки України III рівня кваліфікації. На перших порах ВНЗ був сформований в 1979 році як Київський філіал Центрального міжвідомчого інституту підвищення кваліфікації провідних службовців і фахівців будівництва при Московському інженерно-будівельному інституті, що пізніше був перетворений в Інститут післядипломної освіти у сфері будівництва, що пізніше став Міжгалузевим інститутом післядипломної педагогічної освіти, а ще пізніше — академією.

Нові вимоги, нові можливості

Через те, що Україна отримала незалежність і відбулися зміни в економічній системі утворилася потреба і можливість формувати спеціалістів наступних напрямів:

• менеджменту;

• маркетингу;

• аудиту;

• господарського права.

У МАУ здійснюється підготовка саме таких кадрів на рівнях бакалавра та спеціаліста, підвищення кваліфікації спеціалістів та перепідготовка робітників економічної галузі як за державним замовленням та за напрямом і фізичних, і юридичних осіб, так і на платній основі.

Найважливішою ціллю діяльності колективу МАУ є сприяння всесторонньому розвитку людського потенціалу на користь української держави за допомогою:

• інноваційних учбових технологій;

• впровадження новітніх методик соціально-гуманітарної освіти;

• вкраплення в систему освіти соціально-гуманітарних традицій Європи;

• сприяння функціонуванню товариств студентів;

• формування позитивного соціального оточення студентської громадськості;

• творчого співробітництва з вітчизняними та міжнародними ВНЗ, освітньо-науковими, соціально-культурними закладами.

МАУ

Історія Міжгалузевого інституту управління розпочинає свою історію в 1979 році. Сьогодні цей інститут ліцензований III рівнем акредитації і, крім безпосередньо освітньої діяльності ВНЗ проводить перепідготовку кадрів на основі повної вищої освіти за напрямами: менеджмент організацій облік і аудит.

В даний час студенти ВНЗ навчаються на наступних факультетах (денна та заочна форми навчання):

• Факультет економіки і підприємництва;

• Факультет менеджменту;

• Юридичний факультет.

Навчально-виховним процесом в інституті керує висококваліфікований і досвідчений професорсько-викладацький колектив. У навчальному процесі широко використовуються новітні методики викладання, матеріально-технічна та навчально-методична бази також сприяють професійному проведення занять у вузі. Для відмінників вартість навчання знижується до 25 %.

На сучасному етапі розвитку даного вищого навчального закладу тут створені всі умови для навчання та відпочинку студентів і співробітників.

Міжгалузевий інститут управління розташований за адресою р. Київ, вул. Ушинського, 15.

Щорічно ВНЗ проводить День відкритих дверей, відвідавши який абітурієнти можуть отримати всю вичерпну інформацію про надходження, дізнатися про форми підготовки фахівців, характеристики спеціальностей і напрямків, познайомитися з керівництвом інституту, задати свої питання.

Вищу освіту в академії можна отримати за основними напрямами підготовки: менеджмент організацій, облік і аудит, правознавство та ін.

В інституті управління, навчальний заклад III рівня акредитації, здійснюється підготовка фахівців за рівневою системою, а також підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів усіх галузей економіки.

Навчання проводиться на денній та заочній формах з фінансуванням за рахунок бюджету і на платних умовах.

Юнаки можуть отримати офіцерське звання на військовій кафедрі, іншим дається відстрочка від служби в армії.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Учбово-виховним процесом у вузі керують 2000 висококваліфікованих і досвідчених викладачів і співробітників, серед яких понад 75% складають доктори і кандидати наук.

Міжгалузева академія управління, МАУ

Отже, міжрегіональний інститут управління (Міжгалузевий інститут управління) є сучасним учбовим закладом України, який дає змогу отримати якісні та ґрунтовні знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!