Роздрукувати сторінку

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, НАОМА

« Назад

05.04.2015 08:20

Завдяки ініціативі видатних діячів культури, науки і мистецтва академіка М. Грушевського, вчених Д. Антоновича і Р. Павловського, художників Ст. Кричевського та Ф. Кричевського, М. Бойчука, Мурашко О. та інших у 1917 році на ринку освітніх послуг міста Києва була відкрита Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. За роки свого існування академія зазнала ряд реорганізацій і реконструкцій. У 1997 році академія була акредитована найвищим IV рівнем, а 1999 році успішно пройшла атестацію. Сьогодні академія має статус національної, і здійснює професійну підготовку кадрів українського образотворчого мистецтва і архітектури.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, НАОМА

Підготовка молодих талановитих фахівців здійснюється на наступних факультетах:

- Архітектурний факультет;

- Факультет образотворчого мистецтва;

- Факультет теорії та історії мистецтва.

Також при академії з 1992 року працює аспірантура, ведуча підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями "Образотворче мистецтво", "Теорія архітектури і реставрації пам'яток архітектури". При вузі з 1996 року працює магістратура. Також в академії активно діє спеціалізована рада по захисту дисертацій.

Вищу освіту в академії на сучасному етапі отримують більше 800 студентів, серед яких 30 - іноземні студенти. Проведення якісного навчально-виховного процесу в академії сприяє багата матеріально-технічна та навчально-методичні бази. На 12 кафедрах академії підготовкою молодих фахівців керують 23 академіка та члена-кореспондента Академії мистецтв України та Української академії архітектури, 47 докторів наук, професорів, 44 кандидатів наук, доцентів, 59 викладачів мають почесні звання, 11 педагогів є лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Ректором Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури сьогодні є - народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, академік, професор, президент Академії мистецтв України А. В. Чебикін.

В даному університеті готують фахівців за такими напрямами:

- образотворче мистецтво;

- мистецтвознавство;

- реставрація творів мистецтва;

- архітектура.

НАОМА

Установа - заклад є державним вузом і має найвищий IV рівень акредитації з 1997 року. Статус національної академія придбала згідно з рішенням президента України у 2000 році. На сьогоднішній день навчальний заклад являє собою головний вуз, який займається підготовкою майбутніх фахівців мистецтва і архітектури. Студентський колектив, станом на 2013 рік, налічує близько 1000 студентів.

У свій час за студентськими лавами Академії побували Володимир Заболотний, Тетяна Яблонська, Платон Білецький, Олександр Данченко, Роберт Лісовський, Василь Чебаник, Борис Краснов і багато інших.

У даному вищому навчальному закладі готують фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Також можливе навчання з метою отримання наукового ступеня на таких формах підготовки як аспірантура і докторантура. В Академії існує єдина форма навчання - денна. Головний принцип виховання художників - навчання за фахом в обладнаних індивідуальних навчально-творчих майстернях під керівництвом провідних художників-викладачів.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, НАОМА

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури активно впроваджує і продовжує розвивати зв'язки з мистецькими установами багатьох країн світу, серед яких Польща, Іспанія, Франція, Бельгія, Німеччина, Китай та інші. Мета - обмін теоретичними і практичними знаннями, а також можливість для студентів зацікавити іноземних мистецтвознавців і отримати перспективну роботу.

В сучасних умовах педагогічний склад НАОМА докладає всі зусилля для інтеграції навчання профілюючих дисциплін і провідних досягнень, формування у студентів творчого мислення та високої професійної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до культурних наслідків свого народу та народів світу.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Кафедри Академії здійснюють творче і науково-методичне забезпечення викладання профілюючих дисциплін, розробку навчальних програм, підручників, посібників, проводять наукову роботу. Головним завданням у плані виховання і навчання художників в НАОМА образотворчого мистецтва і архітектури є навчання в індивідуальних творчих майстернях, керівництво якими здійснюється провідними творчими педагогами України.

Переведення студентів в майстерні здійснюється після другого курсу, тобто після двох років навчання в Академії. В НАОМА є сучасна навчально-методична та матеріальна база, працює дванадцять спеціалізованих творчих кафедр, на яких викладання ведуть 23 академіків України, 48 докторів наук, 45 кандидатів наук.

В Академії діє денна та заочна форми навчання, а в 1992 році з'явилася можливість закінчити в навчальному закладі аспірантуру за кількома спеціальностями.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури розташована за адресою р. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 20.

Військової кафедри в академії немає, але студентам денної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, на весь термін навчання надається відстрочка від служби в армії.

При вступі абітурієнти зобов'язані проходити творчі випробування і конкурси по спеціалізованим предметам.

У зв'язку зі специфікою надходження, академія для абітурієнтів проводить підготовчі курси, включаючи спеціальні (творчі) предмети.

Основними напрямками у підготовці фахівців з вищою освітою можна відзначити: живопис, композицію, сценографію та екранні мистецтва, графічні мистецтва, дизайн, скульптуру, реставрацію творів мистецтв, архітектурне проектування, конструкції, теорії та історії мистецтв та ін.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, НАОМА

Свого гуртожитку академія не має.

Крім громадян України в академії архітектури навчаються і громадяни з інших держав, в основному з Китайської Народної Республіки, з якою академія підтримує тісні міжнародні зв'язки. Академія має відокремлений структурний підрозділ Кримську філію.

Випускники академії по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка. По закінченні навчання кожен може продовжити своє навчання в аспірантурі та докторантурі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!