Роздрукувати сторінку

Київський славістичний університет, КСУ

« Назад

05.04.2015 14:43

Київський славістичний університет (Київський інститут «Слов'янський університет») був заснований в 1993 році при Академії наук як навчальний заклад Київський інститут «Слов'янський університет». Сьогодні КСУ продовжує традиції по вивченню слов'янської історії, мови, культури, економіки та міжнародних відносин. Головна мета науки і освіти у цьому навчальному закладі - у всебічному розвитку в Україні славістики. В даний час цей недержавний університет має четвертий ступінь акредитації і звання класичного навчального закладу у сфері вищої освіти за рейтингом ЮНЕСКО. Київський інститут «Слов'янський університет» постійно проводить слов'янознавчі дослідження, займається підготовкою фахівців в області традицій слов’янізму.

Київський славістичний університет, КСУ

В університеті проходить навчання за дванадцяти напрямами, дев'ятнадцяти спеціальностями, діє аспірантура, надаються можливості по отриманню післядипломної освіти. Студенти вивчають слов'янські та європейські мови, проходять ефективну практику в різних університетах Польщі, Словаччини, Болгарії, Швеції, Чехії, Франції, Німеччини, Великобританії. Університет має сучасну наукову, матеріальну та навчальну базу, зі спеціалізованими аудиторіями, комп'ютерними кабінетами. У навчальному закладі є військова кафедра, комфортабельний гуртожиток для студентів, працюють спортивні секції та різні творчі гуртки.

Київський славістичний університет розташований за адресою р. Київ, вулиця Анрі Барбюса, 9.

Учні старших класів, а також фахівці з середньою фаховою освітою можуть записатися на підготовчі курси для поліпшення своїх знань для вступу в університет.

Університет IV рівня акредитації готує студентів за багаторівневою системою на очній, заочній формах навчання, а так само дистанційної на бюджетній і платній основах.

Юнаки можуть пройти навчання на військовій кафедрі і отримати офіцерські звання.

При надходженні окремі категорії громадян можуть скористатися пільгами згідно правил прийому.

Університет має свої філії в інших регіонах України: Бориспільський філія (р. Бориспіль), Васильківська філія (р. Васильків), Коцюбинський філія (р. Ірпінь, смт. Коцюбинське), Обухівська філія (Обухівський р-н р. Українка), Чернігівська філія (р. Чернігів), Закарпатська філія (р. Ужгород).

Студенти інших держав можуть поступити в університет навчатися в ньому у відповідності з нормативними документами. На факультеті міжнародних відносин та факультеті російської філології навчання проводиться на російській мові, на всіх інших факультетах - українською мовою.

КСУ

За бажанням студенти можуть отримати вищу освіту відразу за двома спеціальностями.

Продовжити освіту можна в аспірантурі та докторантурі.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

На ринку освітніх послуг України Київський славістичний університет з'явився в 1993 році, коли був організований недержавний вуз завдяки вченим, дипломатам і викладачам, які в повній мірі усвідомлювали важливість слов’янознавчих досліджень в країні, а також підготовки кваліфікованих фахівців, які знаються на проблемах слов’янізму. В даний час ВУЗ здійснює підготовку молодих і затребуваних кадрів на очній, заочній та дистанційній формах навчання.

Київський славістичний університет, КСУ

На сьогоднішній день в університеті діють наступні факультети:

- Історичний факультет;

- Факультет міжнародних відносин;

- Філологічний факультет;

- Психологічний факультет;

- Факультет економіки і підприємництва;

- Факультет менеджменту;

- Факультет права;

- Факультет геодезії, картографії та землеустрою;

- Факультет комп'ютерних наук;

- Факультет специфічних категорій.

Навчання в університеті здійснюється за 12 напрямами, 19-ма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 8-ми спеціальностями рівня «магістр». При вузі також працює аспірантура з 5-х спеціальностей та докторантура. Студентам Київського славістичного університету надається можливість навчатися за програмою підготовки офіцерів запасу.

Викладачі КСУ - провідні вчені України, урядовці, політики, дипломати, громадські діячі - проводять слов'янознавчі дослідження і готують висококваліфікованих спеціалістів. К того ж в КСУ функціонують аспірантура і докторантура, інститут післядипломної освіти та військова кафедра. Налагоджено співпрацю з 17 зарубіжними вузами. У рамках програми обміну студенти можуть стажуватися в таких ВНЗ, як:

• університети INALKO і Нансі (Франція);

• інститут Халмстада (Швеція);

• англо-європейська школа в Борнмусе і коледж Кінг-Стріт (Великобританія).

В КСУ діє навчальний проект «Нова генерація», в рамках якого студенти мають можливість отримати одночасно дві професії, зокрема психолога (історика) і англійського філолога або спеціаліста зі слов'янської та романо-германської мов (польську та англійську мови; чеська і німецька мови). Крім того, студенти можуть самі вибрати спецкурси з викладанням іноземними мовами.

Практичні заняття проходять як в аудиторіях, так і на ймовірних місцях роботи студентів:

• на Українській фондовій біржі;

• у різних державних установах;

• посольствах;

• міжнародних організаціях (наприклад, філії НАТО, ООН);

• вітчизняних і європейських компаніях.

 

До слова сказати, студенти проходять навчання відповідно до стандартів, що діють в країнах Європейського Союзу. Крім базових знань, вони опановують трьома іноземними мовами і стають високо ерудованими людьми. Таким чином, якісна освіта європейського рівня дає випускникам КСУ можливість зайняти гідне місце в суспільстві і в житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!