Роздрукувати сторінку

Київський університет туризму, економіки і права, КУТЕП

« Назад

1995 рік ознаменований появою в столиці України Інституту туризму і готельного господарства. За невеликий термін свого існування університет досяг значних успіхів у сфері підготовки висококваліфікованих фахівців і зайняв провідні позиції на ринку освітніх послуг України. Сьогодні університет ліцензований IV рівнем акредитації і проводить освітній процес у відповідності з міжнародними стандартами та нормами.

Київський університет туризму, економіки і права, КУТЕП

Київський університет туризму, економіки і права (Інститут туризму, економіки і права), заснований в 1995 році за ініціативи Міністерств освіти і юстиції, Державного митного комітету, сьогодні є в Україні провідним навчальним комплексом по підготовці кваліфікованих спеціалістів і фахівців для туристичної галузі країни. Головними завданнями КУТЕП, викладеними в його статуті, є: координація ефективної діяльності навчальних закладів та організацій щодо реалізації Закону України «Про освіту», своєчасне впровадження систем ступеневої підготовки студентів за навчальними планами, ефективне використання педагогічних кадрів і т. д.

Київський університет туризму, економіки і права 12 років тому увійшов у Всесвітню туристичну організацію (ВТО) отримавши на це рекомендацію уряду України. Зараз КУТЕП має четвертий ступінь акредитації. В даний час Київський університет туризму, економіки і права здійснює навчальний процес із залученням висококваліфікованого викладацького колективу, в якому працюють 53 професори і доктори наук, 96 доцентів і кандидатів наук. Фахівці, яких випускає КУТЕП, мають відмінний рівень знань і практичний досвід навичок, і є затребуваними кваліфікованими фахівцями в Україні, СНД та багатьох країнах зарубіжжя. Університет володіє відмінною навчально-виробничою базою з сучасними комп'ютерними класами, спеціалізованими аудиторіями, лінгафонними кабінетами. В КУТЕП є військова кафедра, надається можливість отримати другу вищу освіту, і закінчити аспірантуру за профільними спеціальностями.

КУТЕП

Напрями навчання:

- Політологія і міжнародні відносини;

- Туризм і готельний бізнес;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Юриспруденція і правознавство.

Київський університет туризму, економіки і права (КУТЕП) - заслужено акредитований за четвертим рівнем і володіє приватною формою власності. Основу даного навчального закладу закладено в 1995 році.

Чим примітний ВУЗ?

Перше на що слід звернути увагу - на матеріальну базу і технічне оснащення. Тут є чим похвалитися: комп'ютерними класами, бібліотекою, лабораторією-готелем, лабораторією-рестораном, турфірмою, створеної в лабораторних умовах, і спорткомплексом.

Головним завданням університету є впровадження програм, де передбачається підготовча база фахівців наскрізною методикою. Адже студент має можливість вже у навчальному закладі «приміряти на себе» всі ті обов'язки, що будуть входити в його майбутню професійну діяльність. На цій базі створюється ціла Асоціація з підготовлених фахівців!

Навчаючись в цьому університеті, студенти отримують фундаментальні відомості у сфері туризму, міжнародних відносин на економічному рівні, також тут надаються необхідні знання про правознавстві, нотаріат, економіці, митно-правової діяльності і навіть можна освоїти кілька іноземних мов: французька, англійська, іспанська та німецька.

А з 1 липня 2012 року учні-юнаки можуть пройти військову підготовку за спеціальною програмою - офіцер запасу.

Київський університет туризму, економіки і права, КУТЕП

У 1998 році, за порадою Українського Уряду, університет став членом Ділової Ради Всесвітньої туристської організації (СОТ). Подібна участь в цій організації, надає можливість отримати медичну освіту і поглиблено вивчити туристичний досвід на міжнародній арені, а так само брати участь у стажуванні і семінарах СОТ.

А договори з вищими навчальними закладами Болгарії, Німеччини, США, Італії, Канади, Росії, Чехії, Білорусії, дають можливість отримати високий рівень знань, практичні навички та рекомендації, завдяки яким вас буде рада бачити практично кожна організація не тільки України, але й інших держав.

Перелік факультетів ВНЗ

- Факультет туризму, ресторанного і готельного бізнесу;

- Факультет менеджменту та міжнародних економічних відносин;

- Факультет юридичний.

Щоб отримати повну інформацію про можливості та умови вступу, достатньо зателефонувати, або відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу.

Київський університет туризму, економіки і права розташований за адресою р. Київ, вул. Жмаченка, 26.

Університет запрошує відвідати ВНЗ на Дні відкритих дверей, щоб отримати вичерпну інформацію про навчання, про життя студентів, про проведення культурно-масових заходах, спортивних змаганнях, поспілкуватися з професорсько-викладацьким складом, ознайомитися з матеріальною базою.

Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формам тільки на контрактній формі за багаторівневою системою. Університет має II - IV рівень акредитації. Окремі категорії вступників можуть скористатися пільгами при вступі у відповідності з правилами.

Бажаючі продовжити навчання можуть надійти за результатами співбесіди в аспірантуру.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Також при вузі працює технікум, училище, аспірантура.

Сьогодні у розпорядженні університету знаходиться багатюща навчально-виробнича база, а саме сучасні комп'ютерні класи, обладнані спеціалізовані аудиторії, лінгафонні кабінети, а також бари, ресторани, кухні-їдальні, готелі, створені за українсько-німецькому стандарту і відповідають світовим стандартам.

Навчально-виховним процесом у вузі керують висококваліфіковані та досвідчені викладачі та професори. Випускники після закінчення вузу є затребуваними фахівцями не тільки в Україні, але й у країнах близького і далекого зарубіжжя.

Київський університет туризму, економіки і права

Отже, Київський університет туризму, економіки та права по праву може вважатися визначальним закладом у сфері туризму та готельного господарства. Щороку навчальний заклад приймає у свої лави все більше і більше студентів, що показує успішність учбової установи на ринку освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!