Роздрукувати сторінку

Інститут шоу-бізнесу Європейський університет, ІШБ ЄУ

« Назад

10.06.2015 15:45

Європейський університет (ЕУ) – це формально не державна установа вищої професійної освіти в сфері гуманітарних і соціальних знань. По суті, цей заклад являє собою досить рідкісний тип навчання – навчальну аспірантуру.

Інститут шоу-бізнесу Європейський університет, ІШБ ЄУ

Ідея створення такої програми навчання виникла ще в 1991. Вона передбачала крім традиційної програми ще й дослідницьку діяльність з наявністю інтенсивного курсу.

Одним із головних інститутів Європейського університету є Інститут Щоу-Бізнесу.

Інститут Театрального Мистецтва, реклами та Шоу-Бізнесу здійснює підготовку фахівців на факультетах: акторсько-режисерський факультет, факультет реклами, продюсерський факультет, факультет телебачення. У професорсько-викладацькому складі провідні педагоги, актори і режисери провідних театрів. Інститут нагороджено дипломом ЮНЕСКО і відзначений подякою IX міжнародного симпозіуму «Епоха-Молодь-Культура». Студенти і випускники успішно працюють в театрах і знімаються в кіно.

Пріоритетами освітньої діяльності Інституту Шоу-Бізнесу є: компетентність, професіоналізм і відповідальність, фундаментальна теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців, постійне підвищення якості освіти, інтеграція з загальноєвропейськими програмами підготовки студентів.

Абітурієнтам пропонується широкий вибір спеціальностей і форм підготовки, можливості росту і розвитку: участь у науковій діяльності, друковані публікації, насичене студентське життя, а випускникам - державний диплом, міцні знання і впевненість у собі.

Інститут Шоу-Бізнесу притягає у свої ряди кращі професорсько-викладацькі кадри м. Києва. Зараз у штаті Інституту працює більше 40 чоловік, 80% з яких мають вчені ступені кандидатів і докторів наук.

Протягом кількох років інститут придбав значний освітній досвід, підібрав висококваліфікований професорсько-викладацький склад, розробив і видав необхідні для навчання методичні посібники та розробки, оснастив аудиторії сучасною апаратурою. Викладачі Вузу - вчені-професіонали з великим досвідом педагогічної і наукової діяльності і фахівці-практики, успішно реалізують свої знання у власному бізнесі. Крім того, з метою підвищення якості навчального процесу в інституті планомірно здійснюється моніторинг громадської думки студентів, який виявляє викладацький рейтинг.

Студент, зробивши свій вибір на користь недержавного ВНЗ, повинен пред'являти високі вимоги до якості навчання, матеріально-технічної забезпеченості навчального процесу. Недержавний вуз завжди повинен бути в авангарді, постійно доводячи свої переваги, впроваджуючи новітні методи й методики навчання, розвиваючи науку і формуючи наукові школи, організовуючи систему виховної та індивідуальної роботи зі студентами, постійно оновлюючи матеріальну базу навчального процесу. Студенти інституту Шоу-бізнесу опановують психологічні аспекти сучасного бізнесу, етику ділового спілкування, основи ораторського мистецтва, отримують відмінну правову підготовку, що забезпечує всі сфери підприємницької діяльності. Також навчаються віртуозно володіти персональним комп'ютером, прикладними програмами, вільно працювати з сучасною оргтехнікою. До послуг студентів комп'ютерний клас, оснащений сучасними мультимедіа, комп'ютерами останнього покоління, об'єднаними в локальну мережу з виходом в Інтернет.

ІШБ ЄУ

Інститут Шоу-бізнесу створений в 2011 році як структурний підрозділ Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» IV рівня акредитації. Місія університету в залученні молоді до світових культурних традицій, збереження та розвиток культурного різноманіття, в якому створюється не тільки новий тип ведення господарства, але й культурного життя.

Головне завдання Інституту шоу-бізнесу – створення умов для виховання фахівців, які вільно орієнтуються у стильових тенденціях сучасного мистецтва та особливостях бізнес-сфер його функціонування; володіють навичками відтворення навколишньої дійсності в художніх образах хореографічного та музичного мистецтва; осмислюють свій життєвий шлях і місце в ньому власних творчих здібностей, зусиль і досягнень; впевнено володіють навичками організації інформаційного простору з метою поєднання високого мистецтва і професійних бізнес-підходів до його презентації в сучасному суспільстві.

Чому варто вибрати інститут шоу-бізнесу: у ньому навчатимуть найкращі викладачі України та зарубіжжя; будуть організовуватися курси іноземних викладачів і багато практики; по закінченню будете мати потенціал для виступів на кращих майданчиках світу; надається можливість отримати 2 освіти.

Директор Інституту шоу-бізнесу - Бобро Наталія Сергіївна. На сучасному етапі Інститут шоу-бізнесу в своєму складі має 2 кафедри: кафедра музичного мистецтва, кафедра хореографії.

Інститут здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань «Мистецтво» напрямів підготовки: «Хореографія» (спеціалізації: «Бальна хореографія», «Сучасна хореографія«, "Народна хореографія», «Класична хореографія») (Присвоюється кваліфікація: бакалавр хореографії); «Музичне мистецтво» (спеціалізація: «Естрадний спів») (присвоюється кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва).

Термін навчання: 4 роки. Форма навчання: денна, дистанційна. Прийом документів, подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, з 2 липня по 31 липня 2015 року Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які проходять творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад, до 20 липня 2015 року.

Вступні випробування

Музичне мистецтво - Творчий конкурс, Українська мова та література (сертифікат), Історія України (сертифікат), Хореографія.

Творчий конкурс проводиться згідно з програмами, які розроблені Інститутом шоу-бізнесу.

Документи для вступу подаються у паперовій папці на зав'язках. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. Для студентів, батьки яких працюють за кордоном, є можливість цілодобового пансіону (навчання, проживання, харчування, організація дозвілля, робота з педагогом-вихователем). По закінченні навчання гарантується сприяння у працевлаштуванні.

Інститут шоу-бізнесу Європейський університет, ІШБ ЄУ

Отже, інститут шоу-бізнесу – це заклад, який з широко відчиненими дверима екає на абітурієнтів. Саме у стінах цієї установи студенти зможуть не тільки отримати ґрунтовні знання, але й здійснити свої мрії.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!