Роздрукувати сторінку

Київський міжнародний університет, КиМУ

« Назад

10.06.2015 13:35

Київський міжнародний університет (КМУ), заснований у 1994 році, є діючим членом Європейської міжнародної асоціації освіти.

Київський міжнародний університет, КиМУ

КМУ – це недержавний вищий заклад, що володіє найвищим четвертим рівнем акредитації. Головна мета Київського міжнародного університету – це ефективна підготовка кваліфікованих професіоналів, здатних вести плідну діяльність, спрямовану на розвиток правової незалежної демократично орієнтованої країни і зміцнення міжнародних відносин України.

Київський міжнародний університет володіє істотною перевагою в галузі вивчення іноземних мов, а їх перелік, двадцять чотири іноземних мови, є унікальним не тільки для України, а і для багатьох навчальних закладів Європи та СНД. Для кваліфікованої підготовки студентів, здатних в майбутньому вести вдалу зовнішньополітичну, міжнародну діяльність у КМУ навчальний процес проходить двома мовами – англійською та українською. Для повноцінного та ефективного процесу навчання Київський міжнародний університет має спеціалізованих 26 кафедр, проводить щорічні міжнародні наукові конференції, бере участь у різних конкурсах і співпрацює з провідними університетами Євросоюзу.

КМУ володіє чудовою матеріальною базою. Загальна площа власних приміщень університету становить близько 40 тис. кв. м, де на відповідному рівні працюють спеціалізовані сучасні аудиторії, психологічна лабораторія, комп'ютерні та лінгвістичні кабінети, хімічні та фізичні лабораторії, спортивні та тренажерні зали і т. д.

Історія Київського міжнародного університету бере свій початок у 1994 році. За недовгий термін функціонування на ринку освітніх послуг України, університет встиг зарекомендувати себе як один з провідних закладів освіти з підготовки фахівців-міжнародників. Університет має IV рівнем акредитації. В даний час університетом керує ректор - кандидат філологічних наук, професор Хачатурян Хачатур Володимирович.

КиМУ

Підготовка висококваліфікованих фахівців в університеті здійснюється за такими спеціальностями:

- міжнародне право;

- міжнародні економічні відносини;

- міжнародні відносини;

- країнознавство;

- міжнародна інформація;

- міжнародний бізнес;

- менеджмент організацій;

- економіка підприємства;

- міжнародна економіка;

- мова і література;

- переклад;

- юриспруденція;

- психологія;

- соціальна робота;

- політологія;

- журналістика;

- телемистецтво;

- зовнішня політика;

- адміністративний менеджмент;

- інтелектуальна власність;

- педагогіка вищої школи.

Київський міжнародний університет, КиМУ

При університеті працюють підготовчі курси, які здійснюють допомогу для вступу в цей ВУЗ, для учнів 10-го класу курс навчання триває 2 роки, а для учнів 11-ого – 1 рік.

Студенти КИМУ часто перемагають на різних конкурсах і змаганнях з міжнародного права, конституційного права, олімпіад з іноземних мов, їх доповіді відзначаються на всеукраїнських і міжнародних студентських конференціях.

Зі студентами проводиться активна та цікава навчально-виховна діяльність. Тут функціонує студентське самоврядування, регулярно проводяться інтелектуальні змагання, діють наукові гуртки за різними напрямками, наприклад «Філософський гурток», «Турист», проводяться конкурси «Міс Університету», працюють мовні клуби.

Київський міжнародний університет розташований за адресою р. Київ, вул. Львівська, 49.

Абітурієнти можуть підвищити рівень знань на підготовчих курсах, закінчивши які отримують знижку в 15% при навчанні в університеті.

Навчання здійснюється на денній та заочній формах за багаторівневою системою. В освітньому процесі застосовується досвід провідних світових навчальних закладів.

У Вузі є військова кафедра, завдяки якій з дипломами вищої освіти юнаки отримують офіцерські звання.

Іногородні студенти можуть проживати в гуртожитку.

Викладання в університеті ведеться українською і англійською мовами. Кабінети оснащені сучасними комп'ютерами з виходом в мережу Інтернет.

Фахівці з вищою освітою можуть продовжити своє навчання в аспірантурі, докторантурі, а також можуть пройти перепідготовку.

Позанавчальне життя студентів різноманітне і багатопланове. Кожен може знайти застосування своїм талантам, нахилів, захоплень займаючись в творчих, наукових гуртках, спортивних секціях.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Програма інституту дозволяє готувати фахівців, які зможуть працювати як всередині країни, так і на міжнародному рівні. В КМУ студенти вивчають 24 мови. Всі предмети викладаються українською та англійською мовами.

У структурі ВНЗ функціонують шість спеціалізованих інститутів, три факультети, науково-дослідні інститути. На сьогоднішній день в інституті навчається близько семи тисяч студентів. Багато випускників вузу влаштувалися на роботу в посольствах та зарубіжних представництвах.

Навчання в інституті платне. Є військова кафедра та власні гуртожитки для студентів. Працює підготовче відділення. Студенти, які відучились на денній або заочній формі, отримують диплом державного зразка з кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра. Є можливість продовжити наукові дослідження при вузі, поступивши в аспірантуру або докторантуру.

Які спеціальності можна освоїти в КМУ? Тут готують лінгвістів, журналістів, фахівців у галузі міжнародних відносин. Є також факультети, на яких викладають юриспруденцію і фармацевтику, будівництво і архітектуру.

На базі вузу працює кілька наукових інститутів. Це дослідний інститут з економічних і гуманітарних проблем, інститут глобалізації і європейської інтеграції та інститут сходознавства.

При інституті існує коледж і ліцей. Випускників цих навчальних закладів спеціально готують для вступу на один з факультетів інституту. Є і спеціальні підготовчі курси для абітурієнтів з інших держав, які допоможуть іноземним громадянам підготуватись до вступу у ВНЗ.

Викладачі інституту постійно ведуть роботу по створенню нових підручників. За роки існування вузу тут підготовлено 20 монографій і 59 навчальних посібників. Щорічно проводяться науково-практичні та студентські конференції.

Навчальна база інституту постійно вдосконалюється. З'явилися комп'ютерні класи, обладнання для відеоконференцій. Студенти КМУ мають можливість проходити практику за кордоном, у США, Німеччині, КНР та Єгипті.

Київський міжнародний університет

Отже, КМУ – це сучасний університет, який відповідає усім вимогам студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!