Роздрукувати сторінку

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося, КМК ім. П. І. Гаврося

« Назад

05.04.2015 16:46

Київський медичний коледж імені Гаврося основний медичний коледж.

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося, КМК ім. П. І. Гаврося

Київський медичний коледж імені Гаврося є одним з найстаріших в Україні.

Становлення Київського медичного коледжу ім. П. І. Гаврося розпочинається з 29 листопада 1939 року, коли з ціллю формування військових фельдшерів було утворено Київське військово-медичне училище. Перший випуск здійснено в 1941 році.

Понад тисячу спеціалістів - медиків були відправлені в існуючу армію і всі вони брали участь в боях проти німецько-фашистських завойовників.

У 1999 році Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням надав закладу ім'я визначної особи, керівника Київського військово-медичного училища та першого начальника Київського медичного училища № 2 - Павла Ілліча Гаврося.

1999 році училище одержало ім’я Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося і розпочало формування медичних сестер - бакалаврів.

Бакалаври сестринської справи - це медичні спеціалісти з основною вищою освітою другого рівня кваліфікації.

Київський медичний коледж імені Гаврося став вищою учбовою установою.

КМК ім. П. І. Гаврося

На сьогоднішній день Київський медичний коледж імені Гаврося здійснює підготовку за такими кваліфікаціями:

- "лікувальна справа";

- "сестринська справа".

Київський медичний коледж імені Гаврося пропонує безкоштовне навчання і навчання на контрактній основі.

Для отримання глибоких знань створені прекрасно обладнані кабінети і лабораторії, обладнані з урахуванням сучасних досягнень медичної науки.

Дружний колектив викладачів Київського медичного коледжу імені Гаврося успішно розв'язує нелегке завдання по підготовці медичних спеціалістів для потреб охорони здоров'я.

Київський медичний коледж імені Гаврося має дев'ятиповерховий гуртожиток, власну бібліотеку і читальний зал, актовий зал з сучасною музичною апаратурою, два комп'ютерних класи, які підключені до інтернету, спортивний зал, власний музей анатомії людини, музей історії Київського медичного коледжу імені Гаврося.

Все, що необхідно для успішного навчання і відпочинку студентів розташоване на території студентського містечка.

Навчальний процес в Київському медичному коледжі імені Гаврося будується у відповідності з державними освітніми стандартами нового покоління.

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося, КМК ім. П. І. Гаврося

У навчальні плани, крім професійних медичних предметів, введені дисципліни, спрямовані на формування особистості, яка володіє високим рівнем спеціальної, культурної та професійної компетентності.

На сьогодні, практично всі випускники коледжу отримують працевлаштування в Києві.

Практичне формування студентів здійснюється на усіх визначних клінічних базах і в лікувально-профілактичних установах м. Києва. Також створений практичний комплекс у співпраці з медичної фірми "Борис".

В роботі впроваджуються заходи, форми і методи виховання, які відповідають запитам студентів, формуванню їх талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних якостей. Виховна діяльність, що здійснюється викладачами і кураторами внеаудиторно, формує актуалізацію знань студентів коледжу, направляючи в практичну площину, привертаючи увагу студентів на гострі соціальні проблеми сучасності, здійснюючи їх соціальну адаптацію.

Велика кількість різних заходів, дають можливість виділити студентів з високим рівнем знань, загальної високоосвіченості, професійного становлення та активної життєвої позиції, таким методом створюючи еліту коледжу. Не залишається без уваги і формування естетичного і фізичного досвіду студентів і їхніх здібностей. Під пильним керівництвом знаходяться студенти спеціальних медичних груп, заняття з ними проводяться в створених тренажерних залах за розкладом.

У коледжі сформовані можливості не тільки для набуття майбутньою кваліфікацією, а й для всестороннього становлення - бібліотека, яка нараховує 70 тисяч томів книжок, читальний зал, спортивний і тренажерний зали, функціонують гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Форми і методи виховної роботи в коледжі вибираються на ґрунті системного, демократичного підходу, беручи до уваги інтереси і потреби студентів, реальну ситуацію, можливості коледжу.

Виховання в коледжі є не тільки організаційною частиною навчального процесу, а пронизує його, організовує, надає сенсу, визначає цілі, даючи змогу, таким чином, формуванню загального єдиного освітнього простору. Зміст виховної роботи підпорядковано меті становлення в студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової, економічної грамотності, соціальної позиції, загальної культури особистості, що ґрунтується на надбаннях української та світової культури. Такі якості випускника передбачені Державним стандартом вищої освіти, розпоряджень Болонського процесу.

Для кращого оволодіння мануальними навичками з маніпуляційної техніки, забезпечення їх персонального тренінгу створено 3 тренажерних класи і запроваджено як обов'язковий, тренажерний курс, який проводиться в позааудиторний час. Велика увага надається комп'ютеризації учбового процесу.

Всього в коледжі наявні і діють 28 аудиторій, 44 лабораторії та кабінети доклінічної практики, відповідних переліком предметів, передбачених учбовими планами.

Кабінети і лабораторії обладнані потрібним устаткуванням, медичною технікою, інструментарієм, засобами догляду за хворими.

У коледжі сформований колектив високоосвічених викладачів, який налічує близько 60 чоловік, в т. ч. 24 викладача-методиста.

На даному етапі у коледжі освіту здобуває близько 450 дівчат та хлопців за 3 кваліфікаціями:

- медична сестра;

- фельдшер;

- фармацевт.

Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося

Всі викладачі включені до структури 7-ми циклових комісій:

- Соціально-економічних і гуманітарних дисциплін.

- Природничо-наукової підготовки.

- Фармацевтичних дисциплін.

- Терапевтичних дисциплін та основ сестринської справи.

- Хірургічних та акушерсько-гінекологічних дисциплін.

- Вузьких клінічних дисциплін.

- Педіатричних дисциплін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!