Роздрукувати сторінку

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, НМУ

« Назад

Київ - красиве стародавнє місто, культурний, політичний і науковий центр України. І в часи СРСР, і в наш час фахівці, що здобули освіту в київських вузах, цінуються повсюдно. І якщо ви хочете звалити на свої плечі нелегку долю лікаря, нести відповідальність за життя людей, то в Києві є найкращі варіанти для вступу.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, НМУ

Лідируюче місце серед державних медичних вузів займає Національний медичний університет імені А. А. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua/). Зародився він як медичний факультет Університету св. Володимира в 1840 р., а університетом став після об'єднання в 20-ті роки минулого століття з іншими медичними інститутами і факультетами. Освіта в цьому вузі отримали такі відомі люди, як письменник Булгаков, терапевт Стражеско і академік, міністр охорони здоров'я СРСР Чазов.

Національний медичний університет імені Богомольця (НМУ) відзначає своє народження з 1840 року, коли Микола I наказав у своєму рескрипті від 29 квітня, відкрити медичний факультет. У цьому ж році на цьому факультеті стали навчатися перші 29 студентів, а вже до 1917 року їх чисельність зростає практично в половину. Цікаво хронологічно простежити за самим розвитком установи: 1888 і 1891 роки ознаменовані відкриттям клініки гінекології та акушерства. Більш того в подібній клініці стали боротися за дитяче здоров'я. Після деяких реорганізацій в період з 1919 по 1921 року цей факультет перетворено на Київський медичний університет. 1946 рік стає переломним для назви університету, оскільки саме зараз він став відомий під ім'ям видатного академіка і медика А. А. Богомольця. А з 1995 року на той момент президент України Л. Кучма своїм указом присвоїв цій установі національний статус і сьогоднішня назва НМУ.

В даний час Національний медичний університет може прийняти приблизно 7000 студентів, куди можуть входити іноземці 800 осіб, більш ніж з 40 країн.

Технічна і матеріальна база навчального закладу налічує власну стоматологічну клініку, профілакторій, оздоровчу базу відпочинку спортивного типу та ще 161 навчальну базу.

НМУ

Варто відзначити основні напрямки:

- Медичний факультет, який охоплює педіатрію, лікувальна справа, медико-профілактичні маніпуляції;

- Стоматологічний факультет - відповідно стоматологія;

- Фармацевтичний - фармація;

- Підготовка лікарів спеціально для збройних сил - це лікувальна справа;

- Медико-психологічний факультет - медична психологія;

- Факультет підготовки лікаря для спортивної і фізичної культури - це лікувальна справа.

Кожен бажаючий стати студентом цього легендарного університету, може зателефонувати до приймальної комісії установи та задати всі питання стосовно вступу та строків здавання документації.

Національний медичний університет імені А. А. Богомольця - головна вища установа України у навчальній та методичній роботі в системі отримання вищої освіти, що займає перше місце в рейтингу найкращих медичних Вузів країни.

У 2011 році Медичний університет імені А. А. Богомольця відзначив своє 170-річчя з моменту заснування. Офіційна історія НМУ бере свій початок з 1841 року. На всіх етапах розвитку навчального закладу його гордістю і авторитетом були видатні особистості та відомі в усьому світі наукові і педагогічні школи. Сьогодні Національний медичний університет імені А. А. Богомольця - це високопрофесійний педагогічний колектив, який є одним з найпотужніших у вищій школі медицини в Україні, об'єднує кілька спеціалізованих факультетів і близько вісімдесяти кафедр. В даний час в НМУ діє четверта ступінь акредитації освіти.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, НМУ

Для іногородніх студентів є сім гуртожитків. Харчування студентів організовано Центром харчування в дванадцяти столових і кафетеріях. Для занять спортом є спортивний комплекс. Для оздоровлення студентів працює санаторій-профілакторій та база відпочинку. Потужний кадровий потенціал Вузу забезпечує високий рівень підготовки фахівців-медиків завдяки інноваційним технологіям в організації та здійсненні навчального процесу, інтеграції освітньої, лікувальної, наукової діяльності, широкого міжнародного співробітництва, сучасної матеріально-технічної бази, формуванню активної громадянської позиції. У позанавчальний час студенти можуть займатися в колективах художньої самодіяльності, серед яких є народні.

Абітурієнти та студенти для свого розвитку можуть відвідати музеї університету, серед яких музей історії університету, музей кафедри анатомії людини, музей мікроскопів кафедри ембріології та гістології, зоологічна колекція біологічної кафедри, галерея портретів видатних вчених.

Для підготовки наукових і медичних кадрів, відповідних міжнародним стандартам, університет бере участь у багатосторонніх програмах і проектах з іноземними навчальними закладами, завдяки чому здійснюється обмін студентів та викладачів для стажування, участі в конференціях, конкурсах. Свою освіту студенти можуть продовжити в аспірантурі і докторантурі університету.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Навчальний процес в інституті здійснюється у таких різних формах, в якості спеціалізованих занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарів, консультацій), виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів, практичної підготовки і т. д. НМУ має відмінну сучасну навчальну та матеріальну базу, модернізовані лабораторії, комп'ютерні класи, а також комфортабельне студентський гуртожиток.

Університет проводить підготовку на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» на таких факультетах: медичний (спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»), стоматологічний («стоматологія»), фармацевтичний («фармація», «технологія парфумерно-косметичних засобів»), і медико-психологічний («медична психологія»). Термін навчання від 5 до 6 років залежно від факультету. Зважившимся на вступ слід врахувати, що ЗНО доведеться здавати за таких іспитів, як біологія, хімія та фізика.

Крім навчання за державний рахунок, є можливість контрактного навчання, вартість якого становить від 14 до 22 тисяч гривень в рік в залежності від факультету (найдорожчий контракт - на стоматології).

В даний час в університеті навчається більше 10000 студентів, у тому числі 1000 іноземних. Іноземних студентів приймають на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, або ж договорів, укладених вищими навчальними закладами з юридичними та фізичними особами, на спеціальності «лікувальна справа», «стоматологія», «фармація». Вартість одного року навчання для них становить у середньому 3500 доларів.

НМУ є партнером проекту Європейського Союзу Erasmus mundus External Cooperation Window, бере участь у програмі TEMPUS, якими передбачається забезпечення мобільності навчання студентів.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, НМУ

Міжуніверситетський медико-інженерний факультет

У 2002 році спільним договором між НТУУ «КПІ» та НМУ ім. Богомольця був створений Міжуніверситетський медико-інженерний факультет (http://mmif.kpi.ua/). До складу факультету входять кафедри медичної кібернетики та телемедицини, фізичного виховання, фізичної реабілітації та теорії і методики фізичного виховання. Факультет готує бакалаврів і магістрів за спеціальностями «медичні прилади і системи», «інформаційні управляючі системи і технології», а також фахівців за напрямом «фізична реабілітація». У сертифікаті ЗНО повинні бути традиційні для КПІ дисципліни математика і фізика, а для напряму «фізична реабілітація» необхідно здати біологію і пройти творчий конкурс.

Навчальні плани факультету органічно поєднують у собі інженерну, інформаційну та медико-біологічну складові. Серед досліджуваних дисциплін - біоінформатика, інформатика фізіологічних систем, математичне моделювання фізіологічних систем, медична кібернетика та телемедицина.

Факультет бере участь у програмі Erasmus Mundus. Студенти факультету щороку проходять стажування на кафедрі біофізики факультету науки в Клайпедському університеті (Литва).

Національний медичний університет імені А. А. Богомольця розташований за адресою р. Київ, бульвар Т. Шевченка, 13.

Абітурієнти можуть записатися на підготовчі курси на стаціонарну та заочну форму навчання. Викладання ведеться українською мовою.

IV рівня акредитації університет готує фахівців в основному на денній формі навчання, на фармації - на денній та заочній. Абітурієнти можуть навчатися за рахунок коштів бюджету і на платній основі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!