Роздрукувати сторінку

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, ІЕПр НАНУ

« Назад

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”  відповідно до Положення Президії НАН України від 06.07.2005 р.№ 139 “Про реорганізацію Інституту економічного прогнозування НАН України” є спадкоємцем Інституту економічного прогнозування НАН України,  сформованого згідно з  Положенням Кабінету Міністрів України від 19.07.1997 р. № 772 “Про формування Інституту економічного прогнозування” та Розпорядженням Президії НАН України від 05.09.1997 р. № 298 з ціллю забезпечення створення стратегічних передбачень і питань соціально-економічного становлення України.

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, ІЕПр НАНУ

Керує закладом академік НАН України  Валерій Михайлович Геєць.

Важливим положенням Інституту є здійснення ґрунтовних і прикладних досліджень за такими важливими етапами: економічна теорія; створення та передбачення економічного становлення; грошово-кредитні стосунки; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне покращення та системні зрушення в економіці; економіка та здійснення високих технологій; формування виробничої структури; промислова політика; технологічне передбачення та модерна політика; секторальні передбачення та сфера ринків; економіка і політика господарських змін; форми і методи діяльності в господарському секторі; моніторингові дослідження соціально-економічних зрушень українського суспільства; економічна історія; соціально-економічні питання праці; керування економікою; просторовий економічний розвиток та місцеве самоврядування. На цій основі впроваджуються напрями  та форми становлення господарської структури, стратегічні передбачення і програми становлення економіки України.

В Інституті  діють 15 наукових філіалів та два сектори.

Заклад є власником наукових журналів “Економіка і прогнозування” та “Вісник Інституту економіки та прогнозування”, збірника наукових праць “Історія народного господарства та економічної думки України”; одним із засновників наукових журналів “Економічна теорія”, “Український соціум”. Під покровительством Вченої ради Інституту випускається журнал “Економіст”. Усі видання входять до найменувань наукових фахових видань ВАК України.

Інститут  творчо співпрацює з деякими закладами Росії, Австрії, Угорщини, Болгарії тощо.

ІЕПр НАНУ

Викладання учбових предметів в магістратурі здійснюють високоосвічені спеціалісти як Інституту, так і вчені Національної академії наук України, визначних вищих учбових установ та органів державного управління нашої держави.

Теоретичний курс співіснує з учбовою практикою у факультетах Інституту.

Після отримання диплому магістратури найкращим студентам дається можливість для поступлення в аспірантуру Інституту економіки та передбачення НАН України.

Тематика наукових досліджень, які проводяться в ІЕП НАН України, охоплює величезну кількість провідних питань з природничих і суспільних наук з врахуванням головних принципів, які перебувають в висновках вищих законодавчих органів держави, в документах і матеріалах положень Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інших прийнятих урядом законодавчих актах з проблем переходу до роботи в умовах ринкової економіки.

Научна і научно-організаційна робота ІЕП НАН України відбувається за такими профілями:

- державне управління та регулювання виробничої галузі;

- промислова політика у межах стратегії та тенденцій постіндустріальної діяльності;

- соціально-економічні питання виготовлення та соціальна політика;

- інноваційні і інвестиційні питання в промисловості і їх забезпечення;

- галузеві питання промислового і соціального становлення;

- господарський механізм підприємництва і корпоративне управління.

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, ІЕПр НАНУ

В ІЕП НАН України розроблено доктрини промислової, научно-технічної, регіональної та соціальної політики, керування державним відділом України; положення до законопроекту фундаментальних засад постанови Президента України Верховній Раді «Функція стабілізації економічної діяльності», до концепції «Проекти створення економічної безпеки»; економічний механізм створення і управління інвестиційних та інноваційних питань у промисловості; науково-методичні положення вдосконалення податкової галузі України; положення по створенні і становленню ідей становлення підприємництва та ринкової інфраструктури, формування економічного механізму контролювання функцій природокористування в періоди постійного становлення і ін.

Теоретичні та прикладні висновки досліджень творчо впроваджуються в роботу Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, галузевих і регіональних діячів управління при створенні розпоряджень і нормативних положень, формуванні регіональних та урядових норматив, передбачень, програм та ін.

ІЕП НАН України нараховує велику чисельність прикладних і теоретичних розробок, одержаних в період дослідження питань структурно-інвестиційних реформ в економіці, питань керування державним відділом промисловості, а також економічної і соціальної стабільності в сфері регіональних і галузевих етапів становлення.

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

Науковий склад ІЕП НАН України нараховує 105 наукових педпрацівників, поміж яких 2 - академіка НАН України, 1 - чл.-кор. НАН України, 29 - доктора, 73 - кандидатів наук, 14 діячів громадських академій наук. Робота ведеться в таких відділеннях ІЕП НАН України:

- факультет питань макроекономіки та регіональної діяльності;

- факультет питань стратегії формування та фінансово-економічної стабілізації промисловості;

- факультет питань економіки організацій і виробничих структур;

- факультет соціально-економічних питань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!