Роздрукувати сторінку

Інститут екології економіки і права, ІЕЕП

« Назад

10.06.2015 15:44

Сьогодні багато людей погодяться, що без хорошої освіти дуже складно домогтися в житті успіху і піднятися по кар'єрних сходах. Вищі навчальні заклади беруть на себе відповідальність виховати в молодих фахівцях лідерів, комунікабельних особистостей і відповідальних працівників.

Інститут екології економіки і права, ІЕЕП

Інститут екології, економіки і права належить до навчальних закладів, які не просто дають можливість отримати диплом, але і стати дійсно високооплачуваними фахівцями у своїй галузі. За роки своєї практичної діяльності ІЕЕП не змінила ставлення до абітурієнтів та студентів. Але при цьому повністю перебудував свою політику викладання предметів і виховання молоді. Були впроваджені сучасні технології, які допомагають студентам більш ефективно використовувати навчальні матеріали.

Серед Вузів міста Інститут екології, економіки і права належить до числа кращих навчальних закладів, де можна отримати освіту, а не просто диплом. Абітурієнти ІЕЕП з перших днів перебування у Виші зможуть оцінити рівень і кваліфікацію викладачів та практикуючих фахівців. Незалежно від обраної спеціальності у вас буде можливість, ще будучи студентом, пройти практику і отримати практичні знання, виходячи з реальних ситуацій.

На ринку освітніх послуг Києва, приватна установа освіти - Інститут екології, економіки і права займає високі позиції за якістю підготовки кадрів. На сьогоднішній день інститут володіє III рівнем акредитації. Тут створені всі умови для роботи, навчання і підвищення кваліфікації. Для абітурієнтів діє гнучка і зручна система пільг.

В даний час підготовка висококваліфікованих фахівців здійснюється на наступних факультетах:

- Факультет екології та охорони навколишнього середовища;

- Факультет маркетингу;

- Факультет фінансів;

- Факультет міжнародної економіки;

- Факультет психології.

ІЕЕП

Форми навчання в інституті: денна, заочна. Також при навчальному закладі функціонують аспірантура, докторантура, якісна післядипломна освіта.

Іногородні студенти вузу забезпечуються комфортабельним гуртожитком. Навчальним процесом в інституті управляє високоосвічений, досвідчений професорсько-викладацький колектив.

Інститут екології, економіки і права розташований за адресою м. Київ, вул. Тургенівська, 11.

Отримати вищу освіту у навчальному закладі недержавної форми власності III рівня акредитації можна на платній основі на денній та заочній формах навчання.

Навчаючись на денній формі студенти отримують відстрочку від призову на військову службу.

В інституті економіки для студентів діє гнучка система знижок в оплаті за навчання.

Вищу освіту можна отримати за основними напрямками підготовки: маркетинг, психологія, фінанси, екологія і охорона довкілля, міжнародна економіка та ін.

У міжнародному співробітництві інститут розвиває стосунки з ВНЗ Росії, Польщі, Латвії, Чехії, Словаччини та іншими державами.

Іногородні студенти отримують місця в гуртожитку.

Позанавчальне життя студентів різнопланове і різноманітне. Кожен може взяти участь у студентському самоврядуванні, брати участь у творчих колективах та гуртках.

Випускники інституту після закінчення навчання отримують дипломи державного зразка.

Перше на що слід звернути увагу – на матеріальну базу і технічне оснащення. Тут є чим похвалитися: комп'ютерними класами, бібліотекою, лабораторією-готелем, лабораторією-рестораном, турфірмою, створеної в лабораторних умовах, і спорткомплексом.

Інститут екології економіки і права, ІЕЕП

Головним завданням інституту є впровадження програм, де передбачається підготовча база фахівців наскрізною методикою. Адже студент має можливість вже у навчальному закладі «приміряти на себе» всі ті обов'язки, що будуть входити в його майбутню професійну діяльність. На цій базі створюється ціла Асоціація з підготовлених фахівців!

Навчаючись в цьому інституті, студенти отримують фундаментальні відомості у сфері екології, міжнародних відносин на економічному рівні, також тут надаються необхідні знання про правознавство, нотаріат, економіку, митно-правову діяльність і навіть можна освоїти кілька іноземних мов: французька, англійська, іспанська та німецька.

А договори з вищими навчальними закладами Болгарії, Німеччини, США, Італії, Канади, Росії, Чехії, Білорусії, дають можливість отримати високий рівень знань, практичні навички та рекомендації, завдяки яким вас буде рада бачити практично кожна організація не тільки України, але й інших держав.

Щоб отримати повну інформацію про можливості та умови вступу, достатньо зателефонувати, або відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу.

ІЕЕП бере участь в українських і міжнародних науково-дослідних і творчих проектах.

У ІЕЕП створюються всі умови, необхідні для ефективного освітнього процесу, який повністю відповідає вимогам державного освітнього стандарту, сучасним економічним і соціальним умовам і спрямований на підготовку висококваліфікованих кадрів.

На базі ІЕЕП студенти можуть одержати середню професійну та вищу освіту. Навчання ведеться за денною, заочною та очно-заочною (вечірньою) формами.

Програма Два Дипломи (паралельне навчання) дає можливість отримати два дипломи, навчаючись одночасно за двома спеціальностями або напрямами.

На базі ІЕЕП відкрився новий центр прикладної економіки, в якому студенти зможуть проходити практику і брати участь у науково-дослідних роботах під керівництвом своїх викладачів. Інститут веде розробку спільних програм з українськими і зарубіжними інститутами та організаціями.

Інститут екології економіки і права

Отже, ІЕЕП – це сучасний заклад освіти, який надає ґрунтовні знання своїм студентам. Вданий час Інститут економіки, екології та права забезпечує студентам сучасний рівень вищої економічної та екологічної освіти за допомогою використання новітніх технологій навчання, спеціалізованих тренінгів, ділових ігор, наукових семінарів і конференцій, а також профільних відеолекцій. Інститут економіки, екології та права здійснює постійний процес удосконалення завдяки постійній співпраці з іншими навчальними закладами. Сьогодні ІЕЕП проводить спільну діяльність з провідними університетами Європи і США, а також надає можливість отримання міжнародних сертифікатів за різними спеціальностями.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!