Роздрукувати сторінку

Київський національний університет технологій та дизайну, КНУТД

« Назад

Київський національний університет технології та дизайну був заснований в 1930 році і отримав назву Київського політехнічного інституту шкіряної промисловості.

Київський національний університет технологій та дизайну, КНУТД

КНУТД отримав в 1944 році нове найменування Київського технологічного інституту. Київським національним університетом технологій та дизайну навчальний заклад став у 2001 році, і тоді ж отримав четверту ступінь акредитації.

У Київському національному університеті технології та дизайну працюють і викладають 71 докторів наук, 369 кандидатів наук та понад 900 висококваліфікованих викладачів. Київський університет технології та дизайну володіє відмінною матеріально-технічною базою.

КНУТД володіє п'ятьма сучасними навчальними корпусами, повністю обладнаними навчальними аудиторіями і лабораторіями з необхідним технологічним обладнанням, новими лабораторними установками, комп'ютерними класами.

У Київському національному університеті технології і дизайну до послуг учнів бібліотека з великим спеціалізованим фондом, сучасний читальний зал, різні спортмайданчики, безліч спортивних секцій та творчих гуртків. В КНУТД є свій студентський будинок моди, в якому проходять виставки і фестивалі моди. У Київському національному університеті технології та дизайну постійно працюють дискотеки, столові і кафе. Київський університет технології та дизайну надає постійне сприяння своїм випускникам працевлаштування.

Київський національний університет технології та дизайну розташований за адресою р. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.

Університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації. В університеті є військова кафедра, дає можливість випускникам університету отримати офіцерські звання. До складу і матеріально-технічної бази університету входять: 5 навчальних корпусів, навчальні лабораторії та аудиторії, оснащені сучасним обладнанням і технікою, включаючи комп'ютерну техніку, яка має вихід в Інтернет, бібліотека, читальний зал, спортмайданчики, студенти можуть займатися в спортивних секціях. Для іногородніх студентів надаються місця для проживання в гуртожитку.

В університеті навчання проводиться на денній, вечірній, заочній, дистанційній формах, а також екстернаті за рахунок коштів бюджету і на платній основі. До складу університету входять чотирнадцять філій в інших містах України.

Іноземні студенти можуть навчатися в університеті дизайну російською або українською мовами.

В університеті створено Відділ працевлаштування студентів, надає допомогу студентам старших курсів при тимчасовому працевлаштуванні випускникам університету при закінченні навчання. Студенти можуть продовжити своє навчання за кордоном, єдина умова в такому навчанні - це навчання мовою країни перебування. Для поліпшення мовних знань в університеті створено центр по вивченню європейських мов.

Важливим пріоритетним напрямом є співпраця університету і його членство у міжнародних організаціях і асоціаціях, завдяки чому університетможе брати участь у семінарах, конференціях, підвищувати рівень знань викладачів, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес.

КНУТД

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

Напрями навчання:

- автоматика і електротехніка;

- інформатика і комп'ютерні технології;

- історія;

- культура і мистецтво, дизайн;

- легка промисловість;

- радіоелектроніка і зв'язок;

- хімія;

- економіка, менеджмент, маркетинг.

У 1930 році на теренах тодішнього СРСР виник університет, що пропонує студентам отримати освіту за хіміко-технологічним, механіко-технологічним та інженерно-економічними напрямами. На той момент він іменувався Київським шкіряним університетом. Сучасна назва установи була отримана лише в 1999 році. А з 2001 року він числиться в статусі національного.

Київський національний університет технологій та дизайну, КНУТД

На сьогодні університету присвоєно найвищий рівень акредитації - IV. У його стінах навчаються понад 9000 студентів на таких факультетах:

- технологій, сервісу і моди;

- дизайну;

- економіки та бізнесу;

- мехатроніки і комп'ютерних технологій;

- хімічних і біофармацевтичних технологій;

- ринкових, інформаційних та інноваційних технологій.

Близько 50 років університет успішно веде практику підготовки фахівців для країн зарубіжжя. За ці роки випускниками стали близько 1500 осіб із 60 країн. На даний момент в Університеті також діє програма навчання іноземних студентів, яких на сьогоднішній день в установі близько 250 з більш ніж 15 країн світу, які планують застосовувати свої знання не тільки в межах України, але і за кордоном.

Крім отримання підготовки за основними кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр, які здатний надати фактично будь-який університет, в Університеті також є можливість отримати освіту до рівня «молодший спеціаліст» за допомогою спеціалізованої довузівської підготовки в коледжі КНУТД.

Якісне викладання забезпечують кваліфіковані і загальновизнані фахівці КНУТД, їх число понад 1900. До складу колективу входять доктори та кандидати наук, доценти, академіки, заслужені працівники та діячі України.

Кращим доказом того факту, що знання випускників відповідають вимогам сучасного ринку праці, є сучасні вітчизняні рейтинги, згідно з яким Університет впевнено входить в 30-ку кращих. Крім іншого, активно практикується допомога студентам у працевлаштуванні після закінчення навчання.

Міжнародне співробітництво університету розпочалося в 1948 році, коли КТІЛП прийняв на навчання 4-х іноземних громадян з Болгарії та Румунії. Перший випуск студентів був у 1953 р. За 54 роки навчання іноземних громадян університет підготував близько 1710 фахівців (у тому числі 62 кандидата і доктора наук) з 71 країни. У 1992 році був заснований підготовчий факультет, який здійснював довузівську підготовку іноземних студентів.

Сьогодні в структуру університетського комплексу входять наступні факультети:

Факультет дизайну; Факультет технологій легкої промисловості (ТЛП); Факультет технологічного обладнання та систем управління (ТОСУ); Факультет хімічних технологій (ХТ); Факультет інженерно-економічний (ІЕ); Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (РІІТ) (р. Черкаси, вул. Енгельса, 164а).

В структуру КНУТД також входять такі інститути: Інститут заочної та дистанційної освіти; Інститут післядипломної освіти; Інститут довузівської, прискореної, індивідуальної підготовки. На сьогоднішній день в КНУТД проходять навчання понад 15000 студентів, з числа яких у базовому вузі навчається близько 13000. На 48 кафедрах університету та в 14 філіях кафедр на виробництві працює близько 1000 висококваліфікованих викладачів, серед яких 28 академіків і членів кореспондентів галузевих академій наук, 125 професорів, докторів наук, 385 доцентів, кандидатів наук, 8 заслужених діячів науки і техніки України, 12 заслужених працівників народної освіти України. Постійно практикується викладання у вузі провідних вчених наукових установ, а також керівників промислових підприємств та комерційних фірм.

Київський національний університет технологій та дизайну

Необхідно також відзначити Коледж КНУТД та Львівський коледж легкої промисловості КНУТД, які є окремими структурними підрозділами Київського національного університету технологій та дизайну. Дані коледжі проводять підготовку молодих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у сфері побутового обслуговування населення. В університеті з 1948 року також здійснюється навчання іноземних громадян. За більш ніж 60 років у вузі було підготовлено та випущено понад 1800 чоловік з 74 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. Понад 40 осіб навчалися в аспірантурі і отримали науковий ступінь кандидата наук (Ph.d).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!