Роздрукувати сторінку

Університет новітніх технологій, УНТ

« Назад

10.06.2015 13:39

Згідно з розпорядженням глави держави про важливість впровадження змін у галузі земельних питань, за посередництвом Головного управління геодезії, картографії та кадастру, в 1996 році був утворений Київський інженерно-технічний інститут – КІТІ, який з п’ятого березня 2001 року перемінив ім’я на Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (КІМІТ при НАУ) , а 22 червня 2005 року перемінив ім’я  на Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті (ІЗІТ при НАУ).

Університет новітніх технологій, УНТ

У 1996 році заклад здобув ліцензію на змогу здійснювати навчальну роботу у відповідності з установчими документами та розпорядженнями Міністра освіти України (№38 від 04.02. 1998 р. і №465 від 30.12. 1999 р.) як учбово-науково-технічний комплекс у структурі НАУ, ІЗІТ при НАУ та КТТ НАУ (Київський топографічний технікум Національного авіаційного університету) на умовах спільної учбово-виховної, наукової та господарської роботи.

З 2011 р. ІЗІТ при НАУ реорганізовано в Університет новітніх технологій. Заклад є вищою учбовою установою приватної форми власності, що формує спеціалістів за рахунки фізичних або юридичних осіб.

УНТ під покровительством ректора – професора, доктора технічних наук, Борового Валентина Олександровича, згуртовує викладачів, науковців, виробничників і являється виконавцем замовлень організацій, закладів, підприємств України не тільки на підготовку молодих фахівців, а і на здійснення наукових, технічних та практичних робіт.

На теперішній час в університеті освіту здобувають сотні молодих людей денної та заочної форм навчання. Заклад є єдиним в Україні, що провадить формування студентів з більшості кваліфікацій напряму „Геодезія, картографія та землеустрій”. Серед них факультети та напрями, що глибоко окреслюють ряд проблем із структури управління земельними ресурсами: землеустрій та кадастр, геоінформаційні структури і технології, геодезія, фотограмметрія та дистанційне зондування. Серед інших напрямів найбільш популярними є: інформаційні управляючі системи і технології, фінанси, правознавство, екологія. З 2009 р. УНТ навчає магістрів за кваліфікаціями „Землеустрій та кадастр”, „Геодезія”, а з 2010 року - магістрів за кваліфікаціями: "Фотограмметрія та дистанційне зондування", "Геоінформаційні системи і технології". Діяльність спеціалістів з цих кваліфікацій вкрай важлива для становлення Києва та України в цілому. У своїй роботі заклад також опирається на Статут університету, Розпорядження про учбовий процес та Розпорядження про здійснення практики студентів.

Напрями навчання:

- Біологія та екологія;

- Географія та геологія;

- Інформатика і комп'ютерні технології;

- Економіка, менеджмент, маркетинг;

- Юриспруденція і правознавство.

УНТ

Організований в 1996 році Університет новітніх технологій відповідно до Постанови Президента України став одним з ключових моментів у процесі реформування земельних відносин. Спочатку навчальний заклад являв собою відгалуження Національного Авіаційного Університету, і було відомо під ім'ям Київський інженерно-технічний інститут. Пізніше він став Інститутом землеустрою та інформаційних технологій. У 2011 році заклад отримав сучасну назву.

Діяльність інституту здійснюється за рахунок внутрішнього бюджету. Поліпшення технічної бази університету та оплата викладацької діяльності здійснюється шляхом господарських розрахунків. Це означає, що крім своєї безпосередньої функції навчального закладу, університет займається виконанням державних замовлень на підготовку кваліфікованих кадрів для підприємств України. Крім того, на території університету вчені займаються практичними і технічними роботами. Спільна робота викладачів і студентів над проектами веде до того, що останні отримують практичний навик слідом за теорією, що дозволяє до кінця навчання відчувати себе кваліфікованим фахівцем. Залучення студентських груп до досліджень починається вже на другому курсі. До розробки інноваційних технологій залучають студентів четвертих-п'ятих курсів. На сьогоднішній день університет займається підготовкою фахівців з таких спеціальностей:

- екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- комп'ютерні науки;

- геодезія, картографія, землевпорядкування;

- землевпорядкування та кадастр;

- геоінформаційні системи і технології;

- інформаційні управляючі системи та технології;

- фотограмметрія та дистанційне зондування.

Загальна кількість студентів в університеті – 1350 осіб. У викладацький склад входять фахівці високого класу, серед них 59 є кандидатами наук і 14 – професори і доктори наук.

З метою оновлення інформаційної бази, університет тісно співпрацює зі спорідненими навчальними закладами за кордоном і бере участь у міжнародних науково-технічних програмах.

При університеті також діють підготовчі курси для вступу до вузу (4-х, 6-ти і 8-ми місячні).

В останні роки університет великими кроками наближається до своєї основної мети: досягти міжнародних стандартів в освітній галузі, яка була і є головним стратегічним чинником просування людства, утворення і забезпечення якісних умов життя. В освітній процес широко впроваджуються інноваційні, соціально обгрунтовані, адаптовані до міжнародних і вітчизняних потреб освітньої програми, в яких найбільш органічно поєднується наука, творчість і новітні технології, без яких неможливе життя сучасного суспільства.

Більше ста викладачів ВНЗ мають наукові ступені і звання професора і доцента.

Університет новітніх технологій, УНТ

За період свого становлення УНТ випустив понад 6400 висококваліфікованих спеціалістів. За ґрунтовну освіту молодих фахівців Університет удостоєний  Почесною грамотою Державного комітету України по земельних ресурсах.

Серед студентів, що здобули освіту у  ВНЗ, є керівники, що обіймають визначні посади в структурних підрозділах Державної служби з проблем геодезії, картографії та кадастру України, Міністерстві екології та природних ресурсів України, в юридичних установах, фінансово-банківських організаціях, будівельних закладах та інших виробничих структурах. Деякі студенти-випускники продовжили науково-педагогічну роботу та захищають дисертації.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!