Роздрукувати сторінку

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ, ДАУ при МЗС

« Назад

05.04.2015 14:10

30 травня 1995 року Указом Президента України була створена Дипломатична академія при МЗС України.

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ, ДАУ при МЗС

Ось головні завдання Академії:

- ДАУ проводить формування та переформування на основі вищої освіти, збільшення спеціалізацї консульських і дипломатичних кадрів МЗС, а також робітників інших державних органів, що керують питаннями зовнішніх стосунків України;

- проводить науково-дослідну роботу в сфері світових питань, дипломатії та зовнішньої політики;

- вивчає та узагальнює досвід дипломатії і зовнішньої політики України та міжнародних держав, міжнародно-правові проблеми, дипломатичного протоколу, служби консулів та інших галузевих питань.

- Дипломатична академія при МЗС України сформована на загальнодержавній формі власності, і підпорядковується МЗС України. Діє на основі Статуту, який затверджений 20 липня 1996 року постановою Українського Кабінету Міністрів № 779.

Аспірантура, вірніше підготовка до неї здійснюється завдяки:

- Засобам Українського Держбюджету;

- на замовлення держави;

- Коштів фізичних та юридичних осіб;

- на контрактних умовах.

ДАУ при МЗС

Тривалість навчання в аспірантурі з відривом від роботи до трьох років, без відриву від роботи - до чотирьох років. Навчання аспірантів відбувається на таких відділеннях:

- Дипломатичної та консульської діяльності;

- Дипломатії та зовнішньої політики;

- Євроатлантичної та європейської політики;

 - Регіональних і глобальних систем.

Кандидатські дисертації можуть бути захищені у створеній вченій раді вчених ДАУ.

За 10 років з лав Дипломатичної академії випустили більше ніж 500 випускників, спеціалістів, патріотів своєї Батьківщини, велика кількість з яких обіймають сьогодні головні посади у зовнішньополітичному відомстві держави. Серед народних депутатів України і членів уряду також є колишні слухачі цієї установи.

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ, ДАУ при МЗС

Дипломатична академія є однією з ознак нашої державності.

ДАУ при МЗС України є відомим відомчим державним вищим учбовим закладом IV рівня кваліфікації ВНЗ у структурі формування, переформування та збільшення спеціалізації працівників дипломатичного відомства та державних службовців, які вирішують питання зовнішніх відносин України. ДАУ формує керівні дипломатичні кадри і проводить формування магістрів зовнішньої політики. У нинішньому році Дипакадемію закінчили 49 спеціалістів, з яких третя частина, 18, одержали дипломи з відзнакою. Серед нинішніх випускників є представниця Туркменістану і громадянин Індонезії.

У межах світового співтоваришування на даний період між академією та профільними освітніми установами інших країн підписані 12 двосторонніх угод, відповідно до яких обмінюються знаннями, студентами та викладачами. За участю Дипломатичної академії проводяться визначні програми співробітництва, а саме: «Трансформ» уряду ФРН за посередництвом фонду «Інвент» (м. Кельн) та з формування аналітиків зовнішньої політики в Центрі світових студій та студій з безпеки Йоркського університету (м. Торонто, Канада).

Перспективний учбовий план ДАУ зорієнтований на поглиблення спеціалізації в таких сферах, як європейська та євроатлантична інтеграція, дипломатична і консульська служба, релігієзнавство та країнознавство. В межах цих кваліфікацій вводяться спецкурси з проблем зовнішньої політики і дипломатії визначних країн світу та окремих регіонів. В наступному році планується функціонування відділень зовнішньої політики і дипломатії, європейської та євроатлантичної інтеграції глобальних і регіональних структур, а також кафедра іноземних мов.

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ

Учбово-методичний відділ функціонує під розпорядженням першого проректора з науково-педагогічної та учбової діяльності Дипломатичної академії України. До структури навчально-методичного відділу Академії входять: завідувач учбово-методичного відділу, два методисти вищої категорії та один методист.

Учбово-методичний відділ проводить свою діяльність відповідно до Розпорядження про проведення учбового процесу. Передбачені цим Розпорядженням позиції виконуються замісником учбово-методичного факультету та під його покровительством іншими педпрацівниками відділу.

Навчальний процес:

Для опанування Дипломатичній академії України при МЗС України обсяг учбових предметів за спеціалізацією магістра зовнішньої політики за два роки відповідно з учбовим планом охоплює  4536 годин, з яких аудиторні  години складають 2860 годин, контроль знань – 432 годин,  самостійна робота – 1244 годин.

Наукова робота Дипломатичної академії України при МЗС України відбувається за такими кваліфікаціями:

- Формування науково-педагогічних і наукових кадрів;

- Робота спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій;

- Створення і видання наукових праць та науково-методичних розробок;

- Організація, проведення та участь викладачів і слухачів у конференціях, круглих столах, семінарах, інших заходах наукового напрямку;

- Наукове керівництво, рецензування та участь у захисті кандидатських і докторських дисертацій професорсько-викладацького складу.

При Дипломатичній академії України діє Інститут зовнішньої політики, який займається науково-дослідницькою діяльністю на теми: «Переваги та ініціативи у сфері укріплення загальноєвропейської безпеки під час головування України в ОБСЄ» (на термін 04.06.2012 – 30.12.2013 рр.), «Стратегія зовнішньої політики України в стосунках з Російською Федерацією та головні форми її здійснення» (на термін 08.06.2012 – 30.11.2013 рр.), «Комплексне дослідження зовнішньої політики України та впровадження її стратегічних напрямів» (на термін 08.06.2012 – 10.12.2014 рр.).

Ціль здійснення науково-дослідних робіт Академією на зазначені теми полягає у науковому опануванні й підсумуванні, на нових методологічних позиціях і сучасному рівні історичної інформації, головних подій і явищ нової та сучасної історії у світових відносинах та їх зв’язок з процесами в Україні, в першу чергу, в політичній, дипломатичній та економічній галузях, що досліджуються у двох напрямках – регіональному і глобальному.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!