Роздрукувати сторінку

Київський інститут перекладачів, КІП

« Назад

Один з лідерів освітніх послуг в Україні – Київський інститут перекладачів. Він пропонує своїм студентам отримати якісну багатогранну освіту. Сьогодні КІП має досить розвинену матеріально-технічну базу, в тому числі унікальне обладнання і високопродуктивні засоби обчислювальної техніки. Ретельно підібраний викладацький склад, який постійно вдосконалює свої знання і пропонує студентам опанувати найсучасніші технології.

Київський інститут перекладачів, КІП

Київський інститут перекладачів також славиться своїм бурхливим творчим та спортивним життям, всіляко намагається урізноманітнити дозвілля своїх студентів і дозволити їм різнобічно розвиватися. Стратегічною метою КІП є надання якісної професійної освіти, переймаючи досвід закордонних Вузів і черпаючи найкраще!

КІП (Київський Інститут Перекладачів) - факультети, професії, курси, іспити.

КІП є одним з кращих недержавних навчальних закладів у країні, що надають вищу професійну освіти за спеціальністю «Переклад і перекладознавство».

Київський інститут перекладачів був відкритий в 1997 році на базі Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. На сьогоднішній день КІП – це єдиний спеціалізований вищий навчальний заклад в країні, який забезпечує підготовку багатопрофільних перекладачів.

Персонал інституту – висококваліфіковані педагоги, доктори і кандидати наук, відомі перекладачі та фахівці. Іншою перевагою інституту є міцна матеріально-технічна база Вузу. До інституту належать 2 навчальних корпуси в центрі Києва, гуртожитку для іногородніх, клас синхронного перекладу, фонолабораторії, комп'ютерні класи, багаті бібліотечні фонди.

У Київському інституті перекладачів 2 факультети:

- Факультет перекладу;

- Факультет другої вищої освіти.

Факультет перекладу готує спеціалістів за такими напрямами:

- бакалавр – перекладач (4 роки навчання);

- спеціаліст – перекладач (1 рік навчання);

- магістр – перекладач (1,5 роки навчання);

- магістратура заочно (2 роки навчання).

КІП

Факультет другої вищої освіти займається перепідготовкою кадрів за напрямом:

- спеціаліст – перекладач зі знанням двох іноземних мов (2,5 року).

На базі інституту є також підготовче відділення, де навчання триває 10 місяців.

В КІП вивчають наступні іноземні мови: англійська, німецька, французька, іспанська, українська та російська.

Після закінчення навчання студентам інституту видається диплом державного зразка. Більшість випускників ВНЗ на сьогоднішній день працюють в таких організаціях, як Національний банк України, Міністерство внутрішніх справ України, Адміністрація Президента України, Міністерство освіти і науки України, Національної академії наук України, ЗАТ Аеропорт «Бориспіль», посольства іноземних держав в Україні і т. д.

Київський інститут перекладачів розташований за адресою м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

Недержавний інститут III рівня акредитації здійснює платну підготовку за рівневою системою на очній та заочній формах навчання.

Військової кафедри інститут не має.

Іногородні студенти можуть отримати місця для проживання в гуртожитку.

Інститут є єдиним спеціалізованим навчальним закладом, який готує багатопрофільних перекладачів.

У навчанні студентів беруть участь висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 80% докторів і кандидатів наук.

Інститут розташований в центрі Києва і складається з двох корпусів. Студенти займаються в сучасних фонокабінетах, комп'ютерних класах, класі синхронного перекладу, можуть скористатися необхідною спеціалізованою літературою в бібліотеці ВНЗ.

Після проходження практик і стажувань студенти як правило працевлаштовуються за місцем їх проходження.

Випускники інституту після закінчення навчання отримують дипломи державного зразка.

Завдяки висококваліфікованому адміністративно-викладацькому складу Київського інституту перекладачів, 80 відсотків якого - доктори і кандидати наук, відомі перекладачі-фахівці в галузі письмового і усного перекладу, 10 років очолював інститут видатний філолог Акуленко С., а також міцної матеріально-технічної бази (2 навчальних корпуси в центрі Києва, сучасні фонокабінети, комп'ютерні класи, клас синхронного перекладу, багаті бібліотечні фонди) Київський інститут перекладачів забезпечує підготовку перекладачів вищого класу і має відмінну репутацію серед споживачів перекладацької праці.

Сучасні освітні технології дозволяють Київському інституту перекладачів здійснювати не тільки якісну підготовку перекладачів, але й навчати своїх студентів основ суміжних спеціальностей: зовнішньоекономічної діяльності, журналістики, бухгалтерії, піар технологій. Всі кафедри, що забезпечують навчальний процес на факультеті перекладу, ведуть активну науково-дослідну роботу, яка спрямована на рішення, як загальнотеоретичних завдань сучасної лінгвістики, так і методичних, педагогічних і соціальних проблем, з якими безпосередньо стикається інститут в своїй освітній діяльності.

Викладачі Київського інституту перекладачів є активними учасниками наукових конференцій, симпозіумів, семінарів з проблем загального мовознавства, контрактивної лінгвістики, романських і германських мов і літератур, перекладознавства, української та інших слов'янських мов, культурології, широкого кола суспільно-політичних проблем.

Підготовчі курси: тривають 10 місяців і забезпечують підготовку до незалежного зовнішнього тестування.

Київський інститут перекладачів, КІП

Отже, на сьогодні КІП є високотехнологічним вузом, який здійснює ґрунтовну підготовку студентів з питань перекладознавства.

Молоді люди мають змогу отримувати не лише ґрунтовні міцні знання, але й весь спектр послуг, який забезпечить їм щасливе студентське життя.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!