Роздрукувати сторінку

Національний транспортний університет, НТУ

« Назад

Національний транспортний університет був заснований у 1944 році. За більш ніж 65 років існування університетпідготував понад 70 тис. кваліфікованих спеціалістів для України й інших країн світу.

Національний транспортний університет, НТУ

1944 рік - розпорядженням Ради Народних комісарів СРСР № 11.06-р від 7 листопада 1944 року засновано Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ) - майбутній Національний транспортний університет (НТУ).

2003 рік - університет знову визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти ІV рівня.

2004 рік - факультет довузівської підготовки НТУ реорганізовано в Інститут доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва НТУ.

2004 рік - в травні 2004 р. на кафедрі дорожньо-будівельних матеріалів і хімії було створено науково-дослідну лабораторію "Технологія матеріалів і конструкцій транспортного будівництва". Згідно рішення Вченої ради НТУ від 30 вересня 2004 р. їй було присвоєно ім'я професора Сюньї Г.К.

НТУ першим серед Вузів країни почав підготовку фахівців для ефективної організації руху транспорту, економіки та обліку автомобільного транспорту, економіки всіх видів дорожнього будівництва, обладнання і технології для організації транспортних потоків. Випускники Національного транспортного університету працюють за спеціальністю у багатьох галузях народного господарства. В даний час університет має четвертий ступінь державної акредитації.

Національний транспортний університет має високопрофесійний викладацький склад. Багато викладачів є лауреатами різних Державних премій країни в області науки і техніки. Студенти НТУ постійно проходять практику за своїми спеціальностями, вивчають різні новітні транспортні засоби, мають можливість отримати робочі спеціальності (водія, машиніста, будівельника, зварювальника і т. д.). Навчальний заклад постійно підтримує тісні зв'язки з провідними університетами зарубіжжя. НТУ володіє чудовою матеріальною базою. Для учнів працюють спортивні комплекси, басейн, оздоровчий табір, тренажерні зали. Університет пишається своєю командою з мотоспорту, відомої в Україні і далеко за її межами.

Національний транспортний університет розташований за адресою р. Київ, вул. Суворова, 1.

Навчання студентів здійснюється на денній та заочній дистанційній формах на бюджетній і платній основі за багаторівневою системою. Студенти можуть продовжити своє навчання в аспірантурі та докторантурі. Для фахівців з вищою освітою університет пропонує курси підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів. Юнаки можуть пройти навчання на військовій кафедрі з отриманням військового звання по закінченню навчання лейтенант запасу.

Вищу освіту у транспортному університеті можна отримати на факультеті транспортних та інноваційних технологій, дорожньо-будівельному, економіки, менеджменту і права, автомеханічному, а також інституті економіки і бізнесу на транспорті. В університеті велику увагу приділяють здоровому способу життя молоді, є спортивний комплекс з басейном, в літній період працює спортивно-оздоровчий табір. Відома в Україні та за її межами університетська команда з мотоспорту пропагує розвиток мотоспорту. Молодь може застосувати і розвивати свої здібності у творчих гуртках, КВК, в художній самодіяльності. В університеті постійно організовуються вечори, на яких студенти можуть весело і цікаво відпочити. Для студентів з інших міст надається гуртожиток.

Студенти і викладачі можуть приймати їжу в їдальнях та буфетах університету.

Навчання студентів проводиться в обладнаних аудиторіях, комп'ютерні класи, оснащені сучасною технікою, ПЕОМ має вихід в Інтернет.

Випускники університету по закінченні навчання отримують дипломи державного зразка.

За роки функціонування університет успішно зарекомендував себе на ринку освітніх послуг України, а в 2003 році йому присвоєно почесний статус національного вузу країни.

НТУ

В структуру університету входять наступні факультети:

- Автомеханічний факультет;

- Дорожньо-будівельний факультет;

- Факультет економіки, менеджменту і права;

- Факультет транспортних та інформаційних технологій.

Також в складі університету діють чотири інститути:

- Інститут заочного та дистанційного навчання;

- Інститут економіки і бізнесу транспорту;

- Інститут доуніверситетської підготовки та міжнародного співробітництва;

- Науково-дослідний інститут проблем транспорту і будівельних технологій.

На сьогоднішній день в університетському комплексі навчається понад 11 тисяч студентів за 26 спеціальностями та спеціалізаціями. В інституті економіки і бізнесу транспорту щорічно проходять перепідготовку 2500 фахівців за 10 напрямками. Також при вузі ведуть підготовку кадрів є аспірантура та докторантура.

Навчально-виховним процесом в університеті керують досвідчені ерудовані педагоги, з яких близько 80% маю вчені звання та наукові ступені. На кафедрах вузу працюють 25 академіків і членів-кореспондентів галузевих і міжгалузевих академій, 6 Заслужених діячів науки і техніки України, 5 Заслужених працівників транспорту України, 4 Заслужених працівників народної освіти України. Багато викладачів і співробітників вузу стали лауреатами Державних премій України в галузях науки і техніки.

Національний транспортний університет, НТУ

В університеті діє Міжнародний освітній центр інформаційних технологій (МОЦИТ), здійснюється наукова підготовка в аспірантурі і докторантурі.

З метою підтримки та подальшого працевлаштування випускників, університет співпрацює з низкою українських та зарубіжних фірм і компаній. У 2005 році підписані договори про співпрацю між університетом та корпорацією Укравто та концерном НІКО, Тойота-Україна.

Молодий, але дуже успішно розвивається, заснований у 1994р. Досягти високих успіхів дозволило грамотне визначення пріоритетних напрямів вивчення: прогресивні шляхи розвитку транспортної галузі, сучасні IT-технології в освіті, розробка інтелектуальних і оптимізованих систем обслуговування транспорту та ін.

У воєнний час 1944 року на території СРСР був створений сучасний Національний транспортний університет, займався підготовкою кадрів, що спеціалізуються на автомобілях і автогосподарстві, дорожніх машинах, їх механізми, мостах і автомобільних дорогах. До сьогоднішнього дня кількість спеціальностей і факультетів установи значно збільшилася, а тому у 2003 році, завдяки успішної та плідної роботи університет був акредитований до IV рівня.

Викладацький склад, що забезпечує студентам високий рівень кваліфікації до кінця навчання, налічує близько 300 осіб, переважна кількість яких складають доценти та кандидати наук, а також професори і доктори наук. Усі студенти університету, а їх у його стінах близько 2000, - майбутні бакалаври, спеціалісти і магістри, але, в першу чергу, професіонали своєї справи. Також існує можливість перекваліфікації за будь бажаних спеціальностей.

Національний транспортний університет

НТУ активно підтримує дружні зв'язки з іноземними спорідненими університетами, внаслідок чого програма навчання не втрачає своєї актуальності і мотивує студентів до навчання. Крім того, з метою підтримати талановитих студентів, університет надає можливість працевлаштування в співпрацюють компаніях, як на території України, так і за її межами.

Багато років НТУ веде успішну практику проведення наукових досліджень, в яких беруть участь найбільш обдаровані та ініціативні студенти. Знання та навички, отримані в процесі їх, стають відмінною інформативною базою для студента до моменту підготовки курсової або дипломної роботи. Багаторічна практика пояснюється тяжінням до університету академічній науці. На даний момент наукові співробітники установи тісно контактують з провідними технічними інститутами України. У їх числі Інститут електрозварювання ім. Е. О. Патона НАН України, з яким навіть підписаний відповідний договір, головна мета якого – наукова і технічна співдружність.

Функціонують гуртки художньої самодіяльності та клуби за інтересами: хорові, вокальні, народного та сучасного танцю, ансамбль скрипалів, духовий оркестр, оркестр народних інструментів. Аматорський танцювальний ансамбль "Водограй" у 2004 році отримав звання народного. Керуючись принципом, що головною дійовою особою є студент, педагогічний колектив закладу постійно працює над підвищенням професійного рівня підготовки фахівців, допомагає молодому поколінню набути соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури, сформувати у молоді риси громадянина української держави, розвитку духовності, моральної, художньо-етичної, правової, трудової, економічної культури.

Національний транспортний університет, НТУ

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!