Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 45. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ЛРІДУ НАДУ

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ЛРІДУ НАДУ

« Назад

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - це філія Національної академії державного управління при Президентові України.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ЛРІДУ НАДУ

ЛРІДУ НАДУ розташований в західній області України і являється єдиним учбовим закладом даного типу на даній території. Учбовий заклад готує висококваліфікованих фахівців, які в майбутньому займають керівні посади в органах держави.

Адреса начального закладу: місто Львів - Брюховичі, вул. Сухомдинського, 16.

В 1995 році Президент України видав указ про створення даного навчального закладу. 2001 рік  - інститут отримує статус регіонального.

ЛРІДУ НАДУ має такі напрямки підготовки фахівців:

- підготовка спеціалістів для органів державного управління та місцевого самоврядування;

- підвищення кваліфікації та перепідготовка службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- наукові дослідження в галузі державного управління та місцевого самоврядування і підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

ЛРІДУ НАДУ

В складі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є два навчальних факультети.

Факультет державного управління та місцевого самоврядування, який готує висококваліфікованих спеціалістів за напрямами «Державне управління» та «Специфічні категорії» за кваліфікацією «магістр».

Факультет має такі кафедри:

- Кафедра державного управління та місцевого самоврядування - спеціалізації «Регіональне управління і місцеве самоврядування», «Управління державними інституціями», «Управління охороною здоров'я»;

- Кафедра політичних наук і філософії - спеціалізації, «Політичні інститути і процеси», «Соціальна і гуманітарна політика»;

- Кафедра кадрової політики та державної служби;

- Кафедра європейської інтеграції та права - спеціалізації «Управління в інституціях Європейського Союзу», «Державне управління в сфері забезпечення національної безпеки»;

- Кафедра публічного адміністрування та іноземних мов - "Публічне адміністрування";

- Кафедра управління проектами.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, ЛРІДУ НАДУ

Своєрідним органом на факультеті є вчена рада. Її діяльність полягає в визначенні напрямів наукової роботи кафедр факультету; рекомендації Вченій раді Інституту кандидатів, які претендують на посади викладачів факультету; ухваленні планів та програм для навчання студентів; вирішенні питань по організації навчального процесу та виховної роботи. Навчальна рада приймає участь в покращенні навчальної та матеріальної бази, проживання студентів в гуртожитку; ухвалює плани робот та звіти факультету.

Факультет економіки і менеджменту готує студентів за спеціалізаціями:

- «Менеджмент» (бакалавр з менеджменту);

- «Менеджмент організацій» (менеджер-економіст, магістр з менеджменту державних установ);

- «Управління персоналом і економіка праці» (бакалавр з економіки і підприємництва; спеціаліст і магістр з управління персоналом і економіки праці);

- «Туристичне обслуговування» (молодший спеціаліст - фахівець з туризму).

Інститут бере орієнтир на найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Випускники Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України володіють сучасними управлінськими знаннями, навичками та вміннями. Для ефективного та результативного навчання студентів, в інституті запроваджуються передові зарубіжні навчальні технології.

В ЛРІДУ НАДУ наявні навчальні класи, бібліотека, читальний зал, актовий зал, кабінети практичних занять, комп’ютерні класи, які обладнані сучасними технічними засобами.

Бібліотечний фонд інституту налічує близько 50 тисяч примірників, з яких 4 тисячі - іноземна література. Бібліотечні фонди навчального закладу унікальні за своїм наповненням. Ними користуються не лише студенти і викладачі навчального закладу, а також державні службовці, працівники органів влади та місцевого самоврядування. Фонд бібліотеки постійно оновлюється. Серед здобутків бібліотеки - 82 види газет та журналів як вітчизняних, так і зарубіжних видань. Користувачі бібліотеки мають можливість отримувати інформацію як в традиційному вигляді, та і автоматичному режимі. Бібліотека користується автоматизованою системою «ІРБІС». Також є можливість працювати на персональних комп’ютерах із підключенням до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi.

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

На базі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України утворено редакційно-видавничий відділ. Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України є суб’єктом видавничої справи, входить до реєстру видавців. Інститут займається видавничою діяльністю, виготовленням літератури та її розповсюдженням. Інститут готує та випускає навчальні, навчально-методичні, наукові та довідкові видання.

В Інституті достатня увага приділяється науковій роботі. Її суть полягає в проведенні різного роду дослідженнях в сфері державного управління; наданні експертно-консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії i практики державотворення; організації та розвитку міжнародного співробітництва.

Науковці Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розробили та видали восьмий том «Енциклопедії державного управління» під назвою «Публічне адміністрування».

За весь період діяльності Інституту, проведено 43 наукові дослідження на різні теми. До проведення таких досліджень задіяно більше 780 осіб, які мають наукові здобутки, а саме 324 – кандидатів наук і 84 – докторів наук. Матеріали наукових досліджень опубліковані у більш, ніж 900 публікаціях.

Важливим напрямом наукової діяльності інституту є науково-комунікативні заходи, які часто проводяться на базі ЛРІДУ НАДУ. В заходах приймають участь не лише науковці нашої країни, а й представники інших зарубіжних країн, посадові особи органів влади та місцевого самоврядування, представники громадських організацій. Загалом було проведено більше 600 науково-комунікативних заходів на різну тематику та спрямування, з них - 16 науково-практичних конференцій.

Особлива увага приділяється розвитку міжнародної співпраці. ЛРІДУ НАДУ тісно та перспективно співпрацює з різного рівня учбовими закладами; установами, які займаються різного роду дослідженнями; урядовими організаціями Європи та Північної Америки. Така співпраця виражається Така співпраця виражається в обміні науковими дослідженнями, стажуванні студентів, розробці академічних навчальних програм, спільних дослідженнях, фінансовій підтримці та інформаційному забезпеченні.

Координує цей напрям роботи сектор міжнародних зв’язків Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Для більш цікавого та захоплюючого навчання в інституті проводяться різного роду заходи для цікавого дозвілля студентів. Вихованці коледжу постійно проводять різні масові заходи, спортивні змагання, конкурси. конференції. Вихованці ЛРІДУ НАДУ відвідують дитячі будинки, лікарні, пам’ятні місця.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!