Роздрукувати сторінку

Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ

« Назад

Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ був заснований після війни у 1945 році Народним Комісаром нафтової промисловості. У той час коледж носив назву Дрогобицький нафтовий технікум.

Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ

Вперше технікум випустив своїх висококваліфікованих фахівців 1948 року.

У той час на Прикарпатті стрімко розвивалися нафтові підприємства, які потребували висококваліфікованих спеціалістів, тому 1953 році в технікумі відкрили вечірнє відділення. Філіал вечірнього відділення знаходився у м. Бориславі. На цьому відділені готувалися спеціалісти, які не могли відлучитись від виробництва.

У 1957 році Дрогобицький нафтовий технікум об’єднали із Львівським нафтопромисловим технікумом. Це об’єднання мало позитивний вплив на подальший розвиток технікуму.

1958 року у технікумі почало функціонувати заочне відділення.

1959 року відкрив свої двері Долинський філіал вечірнього відділення, на якому проходила підготовка майбутніх фахівців із різних спеціальностей. Кількість абітурієнтів, які навчалися на вечірньому факультеті різко почала знижуватися тому у 1973 - 1975 роках були закриті Бориславський та Долинський філіали.

Сьогодні у коледжі проводять підготовку фахівців для нафтогазовидобувної та переробної промисловості, які здатні завзято працювати на користь державі.

2012 року Дрогобицький технікум був перейменований на Дрогобицький коледж нафти і газу.

Сьогодні у коледжі здобувають освіту більше 1600 студентів.

Фахівці, які підготовлені Дрогобицький коледж нафти і газу, відзначаються високим рівнем професіоналізму, що доводить високу якість освіти, що надається у коледжі. Коледж готує фахівців, які володіють сучасним рівнем освіти.

Навчально-виховний процес коледжу здійснюють висококваліфіковані викладачі, що забезпечує студентам високу якість освіти. Кращі випускники коледжу мають можливість навчатися у престижних закладах освіти в Україні за скороченим терміном.

ДКНГ

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» тісно співпрацює з іншими провідними закладами освіти у даній галузі.

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» виховує не тільки висококваліфікованого спеціаліста, але й гармонійно розвинуту особистість, яка відчуває повагу до батьків.

Викладачі коледжу наполегливо та завзято працюють, адже вони є прикладом для студентів.

Матеріальна база коледжу сприяє якісному засвоєнню навчальних знань та виробленню практичних умінь майбутньої професійної діяльності у студентів.

Дуже часто випускники коледжу займають керівні посади на підприємствах нафтової та газової галузі.

Співробітники коледжу активно турбуються про студентів.

Студенти коледжу активно залучаються до роботи коледжу, допомагаючи влаштовувати тематичні вечори, виховні заходи та спортивні завдання, що забезпечує високий рівень навчального та виховного процесів коледжу. У коледжі створена Студентська рада яка є виконавчим органом студентського самоврядування. У студентську раду обираються студенти на конференціях. Студентська рада відображає позиції та інтереси студентів.

У команду Студентської ради входять творчі, наполегливі, ініціативні та самовіддані студенти. Члени студентської ради разом з адміністрацією коледжу намагаються високої успішності серед студентів. Студентська рада здійснює пропаганду здорового способу життя серед студентів та викладачів.

Члени Студентської ради витрачають свій вільний час на захист прав та інтересів інших студентів. Вони допомагають у вирішенні проблем та складностей у навчальному та виховному процесі.

Не можна не відзначити спортивне життя коледжу, яке посідає чи не най перше місце серед розваг студентів. Щороку у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу» проводять змагання за результатами яких визначається краща спортивна група року. Студенти коледжу займаються спортом самостійно в поза аудиторний час, що свідчить про високий розвиток спортивної культури у студентів.

Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ

Уже багато років коледж посідає призові місця з різноманітних спортивних змагань серед вищих навчальних закладів України. Студенти коледжу ставали обласними чемпіонами з бадмінтону.

З метою покращення знань абітурієнтів та збільшення шансу вступити до коледжу були створені підготовчі курси. Заняття на курсах проводять передові викладачі коледжу, що дає змогу майбутнім студентам призвичаїтись до ритму навчання. Підготовчі курси проводять із дисциплін, які виносяться на вступні іспити.

Коледж здійснює освітню діяльність з ліцензованих напрямів та спеціальностей. Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» здійснює національно-патріотичне виховання майбутніх спеціалістів , прививає у студентів любов до творчості та мистецтва та здійснює культурно-виховну роботу. У коледжі є спеціалісти, які займаються вивченням попиту окремих спеціальностей коледжу, що сприяє полегшеному працевлаштуванню студентів.

Для студентів, які прибули здобувати освіту із інших міст України надається гуртожиток, в якому мають право проживати студенти заочної форми навчання під час сесії та громадяни, які проходять підвищення кваліфікації.

Гуртожиток розташовується біля навчального корпусу, значно облегшує навчальний процес студентів. У гуртожитку створені комфортні умови проживання.

На сьогоднішній день Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу» є досить популярним серед абітурієнтів, оскільки займається підготовкою фахівців за актуальними в наш час напрямами.

У своїй роботі коледж використовує інноваційні та адаптовані програми навчання студентів, успішно поєднуючи науку, творчість та сучасні технології навчання.

У коледжі працюють висококваліфіковані викладачі, які характеризуються працелюбністю та відданістю своїй нелегкій професії, адже готувати майбутніх фахівців це надзвичайно відповідальна робота, яка вимагає стриманості та наполегливості від викладачів.

Дрогобицький коледж нафти і газу

Навчально-матеріальна база коледжу є надзвичайно міцною, завдяки наполегливій праці та згуртованості педагогічного колективу.

Педагогічний колектив піклується про те, щоб кожен випускник був не тільки кваліфікованим спеціалістом, а гармонійно розвинутою особистістю та патріотом української держави.

Коледж здійснює підготовку майбутніх фахівців на концепціях національного виховання, оскільки це виховання гарантує кожній нації широку демократизацію освіти.

Концепція національно-громадського виховання розкриває філософські засади сучасних соціальних потреб. При реалізації даної концепції у коледжі куратори груп прикладають великих зусиль та наполегливо працюють. Викладачі коледжу передають студентам соціальний досвід, ментальність, світогляд, та багатство духовної культури українського народу. Саме таким чином викладачі формують особисті риси студента-громадянина.

Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ

Керівництво Дрогобицький коледж нафти і газу, ДКНГ та педагогічний колектив домагаються того, щоб усі види навчального процесу були спрямовані на виховання студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!