Роздрукувати сторінку

Новороздільський політехнічний коледж, НПК

« Назад

Новороздільський політехнічний коледж, НПТ – вищий учбовий заклад державної форми власності та має І-ІІ рівень акредитації.

Новороздільський політехнічний коледж, НПК

НПК розташований за адресою: Львівська область, м. Новий розділ, вул. Степана Банлери, 8.

 Даний коледж було створено у зв'язку з прагненням тодішніх органів влади забезпечити сірчаний комбінат висококваліфікованим працівниками. Діяльність даного комбінату припадає на 80 –ті роки 20-го століття. Саме тоді було засновано Роздільський вечірній хіміко-технологічний технікум, який знаходився в підпорядкуванні Міністерства хімічної промисловості СРСР.

 З початку свого заснування коледж здійснював свою навчальну діяльність на території вищезазначеного комбінату. В 1972 році його було переміщено в приміщення, де він знаходиться і по даний час.

У 1976 році учбовий заклад було перейменовано у Новороздільський політехнічний технікум. Лише в вересні 1991 року вищезазначений заклад освіти було передано в підпорядкування Міністерства освіти України, а в 2008 році наказом Міністра освіти і науки України №1229 технікум був перейменований у Новороздільський політехнічний коледж.

Новороздільський політехнічний коледж функціонує та реалізовує свою діяльність у відповідності до вимог Конституції України, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та інших нормативно-правових актів з освітньої діяльності.

НПК

НПК готує висококваліфікованих спеціалістів для промислових підприємств та організацій різних форм власності, організацій та установ комунальної сфери, фінансово-кредитної сфери, фахівців для підприємств, установ, організацій де в своїй діяльності використовують засоби обчислювальної техніки, діячів для наукових та проектних інститутів, установ в галузі народного господарства.

Новороздільський політехнічний коледж видано ліцензію на підготовку «молодших спеціалістів» за спеціальностями:

- «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

- "Прикладна екологія";

- "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів";

- "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд";

- "Комерційна діяльність";

- "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".

Коледж проводить підготовку фахівців за напрямами:

- Економіка та підприємництво;

- Електротехніка та електромеханіка;

- Інформатика та обчислювальна техніка;

- Природничі науки;

- Транспорт і транспортна інфраструктура.

Новороздільський політехнічний коледж, НПК

Новороздільський політехнічний коледж видає своїм випускникам диплом про вищу освіту і атестат про повну загальну середню освіту державного зразка.

Головним завданням НПК є підготовка висококваліфікованих спеціалістів відповідно до норм і стандартів вищої освіти. Для успішного виконання поставленого завдання викладацький склад учбового закладу забезпечує своїх студентів всіма необхідними знаннями, сприяє максимальній практичній спрямованості навчання, встановлює оптимальне співвідношення між теорією і практикою, умінням та навиками.

Підготовка студентів здійснюється за ступеневою системою, інтегрованими навчальними планами, за програмами вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації. В учбовому закладі ведеться постійна робота по вивченню попиту на ринку праці щодо окремих спеціальностей.

Коледж сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

В коледжі приділяється велика увага всебічному розвитку студента, як особистості, його культурного та морального обліку. Тому в даному навчальному закладі постійно проводяться культурно-виховні заходи, проводиться творча, навчально-виховна робота з вихованцями, залучення студентів до спортивної та оздоровчої діяльності.

В коледжі створюються всі необхідні умови для розвитку у студентів потреби в здоровому способі життя, відновленні фізичних сил, розвитку  моральних і вольових якостей. Для реалізації поза навчальної роботи проводяться заняття фізичною культурою і різними видами спорту, фізкультурно - оздоровчі та спортивно - масові заходи; спартакіади, самостійні заняття студентів різним  видами спорту. Вихованці коледжу постійно беруть участь у різного виду змаганнях, де займають призові місця.

В Новороздільському політехнічному коледжі функціонують різноманітні гуртки  та спортивні секції:

- літературний клуб «Беренгиня»;

- молодіжний дискусійний клуб «Віче»;

- драматичний гурток «Провесінь»,

- університет правових знань;

- гурток художньої самодіяльності;

- секція гирьового спорту;

- секція волейболу;

- секція військового багатоборства;

- секція міні – футболу;

- гурток загальної фізичної підготовки;

- секція настільного тенісу;

- танцювальна аеробіка;

- атлетична гімнастика.

До складу підрозділів, що забезпечують навчально-виховний процес входять: навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, гуртожиток, їдальня, навчальний автопарк, інформаційний центр, бібліотека з читальним залом для викладачів та студентів, актовий зал, спортивний зал.

З метою забезпечення виконання своїх обов'язків та для захисту своїх прав, в коледжі функціонує студентське самоврядування. Органи студентського самоврядування користуються всебічною підтримкою та допомогою адміністрації коледжу у вирішенні питань їх діяльності, забезпечення приміщеннями, обладнанням та документацією. Виконавчим органом самоврядування є студентська рада.

Новороздільський політехнічний коледж

Новороздільський політехнічний коледж, НПК виховує студентів в дусі українського патріотизму, поваги до конституції та інших законодавчих актів, виданих державою.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!