Роздрукувати сторінку

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв, ЛФ КНУКіМ

« Назад

Вже понад 10 років у славному місті Львові здійснює свою діяльність Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв. Даний учбовий заклад відзначається своєю унікальність, оскільки практично він один надає своїм студентам освіту європейського рівня.

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв, ЛФ КНУКіМ

Він розташований: м. Львів, вул. Кушевича, 5.

ЛФ КНУКіМ здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Законів України:" Про вищу освіту", "Про освіту" та інших законів і нормативних актів, що діють в нашій державі.

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв здійснює підготовку студентів за такими спеціальностями:

- Режисер телебачення;

- Диктор і ведучий телепрограм, тележурналіст;

- Готельно-ресторанний бізнес;

- Міжнародний туризм;

- Дизайнер одягу;

- Дизайнер середовища;

- Перукарське мистецтво та декоративна косметика;

- Звукорежисер;

- Документознавcтво тa інфоpмаційна діяльніcть;

- Музеєзнавець, екcперт з культурниx цінноcтей для Митнoї служби України;

- Обcлуговування комп'ютерниx сиcтем і мерeж.

ЛФ КНУКіМ

Фінансування підготовки спеціалістів у Львівській філії Київського національному університету культури і мистецтв здійснюється: за державним замовленням; за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів та інститутів університету забезпечуються гуртожитком.

У філії викладацькою діяльністю займаються найкращі викладачі міста, які мають науковий ступінь докторів наук та професорів. Для надання найвищого рівня освіти та для успішності студентів в учбовому закладі проводять лекції та майстер-класи - викладачі Київського національного університету культури і мистецтв.

Підготовка майбутніх спеціалістів здійснюється в інноваційних мультимедійних лабораторіях і комп'ютерних класах. Вже з початку навчання студенти вивчають спеціалізовані предмети і практикуються в профільних закладах області та України.

Для того, щоб стати студентом даного учбового закладу, абітурієнтам, крім вступних іспитів, потрібно пройти творчий конкурс, програма якого затверджується адміністрацією коледжу. Зокрема, конкурс проходять абітурієнти, які виявили бажання навчатись на спеціальностях: звукорежисер, режисер телебачення, дизайн (одягу, середовища), перукарське мистецтво та косметика.

В ЛФ КНУКіМ підготовка студентів проводиться не лише за профільним напрямком, але й особлива увага приділяється вивченню іноземних мов (англійської, французької, німецької), соціально-культурному розвитку розвиток особистості та формувані вміння вчитися.

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв, ЛФ КНУКіМ

Пpи універcитеті пpацює відділ навчальної частини, який займається організацією навчально-виховного процесу, здійснює облік та звітність, контролює якість на ефективність навчального процесу.

В даному навчальному закладі ефективно функціонує студентське самоврядування. Свою діяльність воно реалізовує через студентський парламент. Це виборний виконавський орган студентського самоврядування, який відображає позицію усіх студентів у різних сферах освітньої діяльності, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, приймає активну участь і підготовці та проведенні різного роду заходів.

Для обміну між національними закладами освіти, науково-дослідними інститутами, підприємствами і організаціями, а також для впровадження нових інформаційних технологій ЛФ КНУКіМ проводить міжвузівські науково-практичні конференції.

Випускники даного навчального закладу користуються високим попитом серед роботодавців нашої держави, а також держав зарубіжних країн, оскільки під час навчання отримують не лише теоретичні знання, а й практичні навики. В ЛФ КНУКіМ постійно проводяться консультації, майстеркласи, круглі столи, практичні уроки з відомими заслуженими майстрами у своїй професійній галузі.

Студенти та випускники Львівської філії Київського національного університету культури і мистецтв стають лауреатами та займають призові місця у різноманітних конкурсах, фестивалях, які проводяться не лише на місцевому але й на загальнодержавному та міжнародному рівнях.

Для виховання в молоді почуття патріотизму, гордості за свою країну, в даному навчальному закладі проводяться різні культурні заходи. Так, було проведено День вишиванки – свято національної єдності.

Слід відмітити, що в університеті велика увага приділяється міжнародній співпраці, оскільки учбовий заклад тримає курс на європейську інтеграцію суспільства. Студенти даного закладу освіти успішно переймають досвід своїх іноземних колег.

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв

Щороку в Львівській філії Київського національного університету культури і мистецтв проводиться День відкритих дверей для ознайомлення абітурієнтів та їх батьків з навчальним закладом.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!