Роздрукувати сторінку

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ ім. І. Франка

« Назад

У травні 1940 року уряд УРСР видав постанову про створення Дрогобицького учительського інститут, де громадяни могли здобувати педагогічну освіту. Але у воєнні роки двері інституту закрилися.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ ім. І. Франка

Дрогобицький учительський інститут зазнав значних збитків під час окупації України німцями. Заклад був повністю зруйнований і вимагав значних коштів для відбудови. Завдяки наполегливій праці багатьох громадян інститут знову розпочав свою діяльність 19 листопада 1944 року.

Було оголошено набір на три напрямки навчання: фізико-математичний, історичний та філологічний. 1945 — 1946 роках вперше було проголошено про набір студентів, які мають бажання навчатися на заочній формі навчання.

1947 року інститут вперше працевлаштував своїх випускників у школи.

У 1952 році інститут перетворюють на педагогічний інститут.

У 1954 році інститут отримує ім’я видатного поета, письменника, громадського діяча Івана Франка.

У 1960 році Дрогобицький педагогічний інститут об’єднується із Львівським педагогічним інститутом.

ДДПУ ім. І. Франка

У 1995 році інститут пройшов атестацію і був віднесений до ВНЗ III—IV рівня акредитації. У 1998 році  на базі інституту був створений Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Сьогодні ДДПУ є вищим навчальним закладом України, який займається підготовкою висококваліфікованих педагогів до праці на благо нашої країни. Університет є багатопрофільним навчальним закладом освіти  четвертого рівня акредитації.

Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24.

Телефон: (03244) 2-20-74.

Факс: (03244) 3-83-76.

Електронна пошта: zhzh@pedro.lviv.ua

Кількість студентів: 5 815.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ ім. І. Франка

Дрогобицький державний педагогічний університет є провідним науково-методичним центром в Україні. Університет займається проведенням наукових досліджень прикладного характеру. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка володіє розвинутою інфраструктурою наукових, науково-виробничих та наукових підрозділів. Університет постійно  проводить культурно-просвітницьку роботу. ДДПУ проводить підготовку майбутніх спеціалістів з 11 галузей за 30 спеціальностями.

Факультети:

- Філологічний;

- Історичний;

- Факультет початкової освіти;

- Музично-педагогічний;

- Факультет романо-германської філології;

- Соціально-гуманітарний;

- Біологічний;

- Інститут фізики, математики, економіки, та інноваційних технологій;

- Факультет довузівської підготовки;

- Центр перепідготовки  та післядипломної освіти.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Працюють відділи докторантури та аспірантури. Бібліотечний фонд Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за кількістю сягає близько 700 000 документів та є універсальним.

Університет співпрацює із Польщею, Австрією, Німеччиною, США, Росією та Бельгією. В університеті діє студентський клуб. 8 колективів художньої діяльності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  мають звання «Народний»:

- Народний ансамбль бандуристок;

- Чоловічий камерний хор «Боян дрогобицький»;

- Народна хорова капела;

- Народний камерний оркестр;

- Народний інструментальний ансамбль «Намисто»;

- Народний вокально-хореографічний ансамбль «Пролісок»;

- Народний культурно-просвітницький колектив-студія «Ровесник»;

- Народний музичний гурт «Перехрестя».

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, ДДПУ ім. І. Франка

В університеті функціонують різноманітні секції із різних видів спорту.

Підрозділом Дрогобицького  державного педагогічного університету ім. І. Франка є санаторій-профілакторій. Студенти та викладачі можуть проходити курс оздоровлення протягом 21 дня. У санаторії можна зробити електрокардіографію та отримати направлення до відповідного спеціаліста. Також можна отримати стоматологічну допомогу терапевтичного профілю. Студентам, які прибули з інших міст України надається гуртожиток.

Кращі студенти із спеціалістів або магістрів мають право навчатися в аспірантурі університету. В університеті функціонує кредитно-модульна система організації навчання.

Якість отриманих знань та умінь студентів оцінюють модульно-рейтинговою системою оцінювання знань.

Навчання в університеті здійснюється за такими формами: денна, заочна, екстернатна.

ДДПУ ім. І. Франка

Аспірантура

Відділ аспірантури відповідає за підготовку і організацію  викладачів вищої кваліфікації для потреб вищих навчальних закладів України. Аспірантів та громадян, які добувають науковий ступінь, навчають в інституті фізики, математики та інформатики. Підготовкою аспірантів також займаються на таких факультетах:

- Філологічному;

- Романо-германської філології;

- Історичному;

- Фізичного виховання;

- Соціально-гуманітарному;

- Біологічному;

- На кафедрі педагогіки.

У 1995 році відбувся перший випуск аспірантів.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ДДПУ ім. І. Франка

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!