Роздрукувати сторінку

Дрогобицька філія Медичного коледжу "Монада", ДФ МК Монада

« Назад

Дрогобицька філія Медичного коледжу "Монада", ДФ МК Монада ліцензована у 2011 року з правом формування молодших фахівців з напрямку 1202 Фармація 5.12020101 «Фармація». Діяльність проводить відповідно до сертифікату Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія АД № 034998, дата видачі ліцензії від 12.06.2012 р.

Дрогобицька філія Медичного коледжу "Монада", ДФ МК Монада

Директор: Микола Іванович Лук′янченко

Адреса ВНЗ: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, буд. 100.

Тел: (03244) 45-01-36, факс: 2-16-26.

E-mail: medyk_d@mail.ru.

Якщо мрієш ти давно

У аптеці працювати?

Або хочеш професійно

Ліки “відпускати”?

Радимо: часу не гай –

До «Монади» ти вступай!!!

ДФ МК Монада

Набір студентів відбувається: на основі 9 класів з тривалістю навчання 3 роки та отриманням атестата про загальну середню освіту (сертифікат головного управління освіти і науки ЛОДА серія АГ № 505865 від 27.09.2010 р.); на базі загальної середньої освіти набір студентів відбувається на денну та заочну форму навчання з терміном 2 та 2,5 роки відповідно.

Випускники ДФ МК Монада одержують спеціалізацію молодший фахівець – фармацевт, що дозволяє їм працювати в аптеках, аптечних структурних підрозділах (аптечних пунктах, аптечних кіосках), аптечних складах, фармацевтичних підприємствах, магазинах «Оптика», контрольно-аналітичних лабораторіях. Наявність заочної форми навчання дає можливість перепрофільовуватись спеціалістам з інших галузей та отримати фармацевтичну освіту, на яку є великий попит в регіоні.

Викладачі, які створюють учбовий процес для спеціальності “Фармація”, володіють базовою освітою за напрямом предметів, практичний досвід викладання дисциплін у медичному коледжі. Серед викладачів коледжу три кандидати наук, три фахівці вищої кваліфікації, п’ять - першої.

Студенти відділення «Фармація» ДФ МК Монада мають можливість користуватись модерним комп'ютерним кабінетом, з’єднаним з сіткою Інтернет. До можливостей студентів: бібліотека, читальний зал з комп’ютерним устаткуванням, медичний пункт, спортивний зал та майданчик з міні-футбольним полем, баскетбольною і волейбольною площадками, стоматологічний кабінет.

Підрозділом Дрогобицького коледжу є Наукове студентське товариство (далі – СНТ) як громадське утворення функціонує з ціллю управління, організаційного та науково-методичного забезпечення діяльності з творчою молоддю, формування сприятливих умов для формування і використання креативних вмінь студентів закладу, приєднання їх до активної науково-дослідної, пошукової роботи в процесі навчання в освітньому закладі, участі у здійсненні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних питань.

СНТ - це вільна структурна спілка студентів, які проявляють зацікавленість до науково - організаційної та пошукової діяльності та активно беруть участь в ній.

СНТ сприяє збільшенню якості спеціального формування студентів. Участь в роботі СНТ розширює загальний та професійний кругозір майбутніх фахівців, вчить індивідуальності, більш поглибленому опануванню матеріалу.

СНТ органічно зв'язане з учбово-виховним процесом в закладі. Участь в роботі СНТ збільшує кругозір подальшого спеціаліста, залучає його до індивідуальної повсякденної праці, серйозного та вдумливого аналізу питань, до креативного вирішення завдань та більш глибокому опануванню матеріалу, формує та закріплює низку спеціальних професійних здібностей та вмінь, поглиблює та збільшує теоретичні знання.

СНТ формує вміння щодо праці над собою, допомагає становленню морально-етичних та професійних основ роботи спеціаліста.

Членами СНТ можуть бути студенти, що активно здійснюють дослідницьку та науково-пошукову діяльність.

Голова ради та секретар ради студентського наукового товариства обираються на розширеному засіданні ради студентського самоврядування.

Дрогобицька філія Медичного коледжу "Монада", ДФ МК Монада

Навчання студентів ДФ МК Монада відбувається за напрямками:

І рівень кваліфікації (молодший фахівець) за кваліфікаціями: стоматологія ортопедична, фармація (денна і заочна форма навчання), лікувальна діяльність, сестринська діяльність, зубний гігієніст. Прийом документів на зазначені підрозділи відбувається після 9-го і 11 класів. ІІ рівень кваліфікації (бакалавр) за спеціалізаціями: фармація (денна і заочна форма навчання), сестринська діяльність (денна і вечірня форма навчання). Прийом документів за напрямком фармація відбувається після 11 класу, на сестринську діяльність – на основі молодшого фахівця.

Студенти – бакалаври з кваліфікації «Фармація» за рекомендацією закладу зараховуються без екзаменів на контрактних умовах на ІІІ курс факультету клінічної фармації, на ІV фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького та на ІV курс фармацевтичного факультету Львівського медичного інституту (форма навчання – денна і заочна).

Загальна кількість студентів Дрогобицької філії Медичного коледжу "Монада складає 601 особу.

Учбовий процес створюють 108 викладачів:

- процент докторів наук, професорів – 4 (3,7%);

- кандидатів наук, доцентів - 38 (35%);

- викладачів вищої категорії – 16 (14%).

Для студентів стоматологічного підрозділу ДФ МК Монада створена студентська стоматологічна поліклініка. До можливостей студентів 63 аудиторії, комп'ютерний кабінет, бібліотека, спортивний комплекс. Функціонує персональний спортивний клуб. В закладі кожного року відбуваються студентські наукові семінари, конкурси професійної творчості «Кращий за професією», спартакіади, спартакіади художньої креативності, конкурси «Міс і Містер «Монада», зустрічі КВК та інше. Творчо діє студентське самоврядування, здійснюються заняття за структурою «Школи лідерів», видаються газети «Вісник Монади» та «Велика перерва», радіогазета.

Студенти Дрогобицького коледжу займаються благодійною працею в дитбудинку та благодійною роботою в будинку для пристарілих людей. Студенти мають можливість відвідувати стародавні куточки рідного краю, проводити відпочинок на базах Чорного моря, в Карпатах, здійснюються поїздки за границю: у Польщу, Чехію, Англію, Австрію.

В ДФ МК Монада діє соціально – психологічна служба. Педколективом викладачів публікуються посібники. Видано більше ніж 100 наукових робіт викладачів, сформовано до друку – 8 посібників. Завдячуючи щорічним «Ярмаркам», на які запрошуються представники лікувально - профілактичних закладів, аптек, учбовий заклад надає допомогу випускникам розв’язувати питання працевлаштування. В закладі діють постійно існуючі курси: з довузівської підготовки, косметології, лікувального масажу, комп'ютерної техніки, іноземної мови (англійської).

Отже, Дрогобицька філія Медичного коледжу "Монада", ДФ МК Монада - це сучасний широко профільний заклад освіти, які має всі потрібні умови для навчання високо затребуваних спеціалістів на ринку праці України та світу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!