Роздрукувати сторінку

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

« Назад

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) являється навчальним закладом освіти ІV рівня акредитації, який розташований у самому центрі західної України – м. Львів.

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

ЛНАМ готує студентів у напрямках образотворчого мистецтва, декоративно–прикладного мистецтва, дизайну, реставрації, культурології, мистецтвознавства, менеджменту мистецтва за кваліфікаційними категоріями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр".

Навчання у даному закладі є не лише корисним, а й цікавим і захоплюючим, оскільки там виховуються не просто майбутні фахівці, а творчі особистості.

Львівська національна академія мистецтв знаходиться за адресом: вул. Кубійовича, 38.

Історія зародження даного навчального закладу сягає глибокої давнини, адже ідея його створення у місті Львові припадає на минуле століття. Слід відмітити, що Львівська національна академія мистецтв – спадкоємець найкращих традицій художньої освіти. Своє коріння учбовий заклад веде ще з 1876 року, коли була започаткована Художньо-промислова школа, потім 1905 рік - Вільна академія мистецтв, 1923 рік - Мистецька школа Олекси Новаківського. У вище перелічених навчальних закладах здобували освіту, а згодом і самі займалися викладацькою діяльністю такі видатні митці, як Іван Труш, Осип Курилас, Антон Манастирський, Олена Кульчицька, Григорій Смольський, Святослав Гординський та багато інших.

Теперішній навчальний заклад був офіційно створений в 1946 році під назвою «Інститут прикладного мистецтва», в 1994 році видозмінений у Львівську державну академію мистецтв. Згодом, 21 серпня 2004 року, Президентом України видано указ про присвоєння їй  статусу національного навчального закладу.

ЛНАМ

На сьогоднішній день у Львові діють 4 навчальних факультети:

- факультет дизайну (кафедри: графічного дизайну, дизайну інтер'єрів та дизайну костюма);

- факульте декоративно–прикладного мистецтва (кафедри: художнього текстилю, художньої кераміки, художнього скла, художнього дерева та художнього металу);

- факультет образотворчого мистецтва і реставрації (кафедри: монументального живопису, монументально-декоративної скульптури, реставрації творів мистецтва, сакрального мистецтва, академічного рисунку та академічного живопису);

- факультет історії і теорії мистецтва (кафедри менеджменту мистецтва, історії і теорії мистецтва, соціально - гуманітарних наук та фізичного виховання).

Львівська національна академія мистецтв також у своєму складі має Інститут прикладного та декоративного мистецтва у Косові, Івано-Франківської області, факультет підвищення кваліфікації, підготовче відділення для вступників, науково-дослідний відділ, аспірантура і докторантура, спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій в галузі мистецтвознавства, наукова бібліотека, музей, галерея сучасного мистецтва, видавничий відділ, художньо-виробничі майстерні.

Важливим питанням у діяльності даного навчального закладу є оновлення викладацького складу та використання власного потенціалу. Так слалася традиція, що конкурс на заміщення вакантних посад Академії, виграють її колишні випускники. Особи, які виявили бажання працювати в учбовому закладі, повинні здобути не лише професійно-мистецьку освіту, а й мати науково-дослідну кваліфікацію.

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

Слід відмітити, що 21 випускник ЛНАМ став лауреатом Національної (державної) премії України імені Тараса Шевченка.

У своїй діяльності Академія співпрацює з іншими вітчизняними та закордонними навчальними закладами. За роки діяльності утворилася тісна взаємоспівпраця з Київською національною академією образотворчого мистецтва і архітектури та Харківською державною академією дизайну і мистецтв. Партнерами ЛНАМ є досить багато відомих європейських академій та інститутів (Польща, Франція, Угорщина, Австрія, Болгарія, країни Прибалтії та Росія). Така тісна співпраця є особливо актуальною в умовах європейської інтеграції.

В 1993 році на базі Академії було створено Навчально – науково - творчий комплекс, його склад 22 навчальних заклади України з І–IV рівнем державної акредитації, які здійснюють підготовку спеціалістів у галузі мистецтва.

Для підвищення якості освіти студентів, ЛНАМ започаткувала створення навчально-творчих майстерень. На сьогоднішній день, вони є невід'ємною складовою кафедри. На теперішній час налічується близько 10-ти таких майстерень, очолюваних провідними педагогами та художниками.

При Львівській національній академії мистецтв функціонує наукова бібліотека, яка була заснована ще у 1946 році. Її фонд налічує близько 55 тисяч примірників, у тому числі рідкісні книги, подарункові персональні фонди Б. Сороки та Д. Крвачика, також в наявності мистецька періодика, дисертації та автореферати. На сьогоднішній день ведеться робота по створенню електронної бази видань мистецького та культурологічного напрямів. Наукова бібліотека ЛНАМ має в своєму складі читальний зал, книгосховища, пункт видачі в гуртожитку. Дана бібліотека є незамінною для підготовки висококваліфікованих фахівців, оскільки  сприяє розвитку науки і мистецтва.

Львівська національна академія мистецтв

Львівська національна академія мистецтв має у своєму складі підготовче відділення для талановитої молоді, яка виявила бажання навчатися в вищезазначеному навчальному закладі. Завданням відділення є підготовка абітурієнтів ВНЗ, а саме: підготувати до вступу в ЛНАМ, до навчання у вищій школі загалом, розвинути в них тверді навички самостійного та творчого мислення. Проходячи підготовку на цьому відділенні абітурієнти зможуть отримати інформацію про ЛНАМ, ознайомитися з факультетами та спеціальностями, отримати тверді знання та навички, що будуть корисними в подальшому навчанні, адаптуватися до умов навчання у вищій школі, система навчання на відділенні максимально наближена до академічної.

26 жовтня 2011 року при Академії було створено Відділ міжнародних зв’язків. Пріоритетним завданням для якого є інтеграція у європейський простір, зміцнення наукового співробітництва, популяризація сучасних досягнень, налагодження міжнародної співпраці. Результатом діяльності даного відділу є співробітництво з 45-ма навчальними закладами та мистецькими установами різних країн світу. Одним з видів такої співпраці є обмін студентами на навчання з партнерськими міжнародними закладами. В академії постійно проводяться семінари, лекції іноземних вчених та діячів культури. Завдяки такому співробітництву здійснюються масштабні міжнародні проекти, симпозіуми, виставки учасниками яких є вихованці та викладацький склад Львівської національної академії мистецтв.

Львівська національна академія мистецтв, ЛНАМ

Здобуття освіти в даному навчальному закладі є дуже цікавим та пізнавальним. Працівники ЛНАМу постійно шукають шляхи самовдосконалення, шляхи вдосконалення навчальних дисциплін. З метою залучення студентів до виховного процесу, проводяться різні виставки, мистецькі аукціони, конкурси для митців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!