Роздрукувати сторінку

Львівська державна фінансова академія, ЛДФА

« Назад

Львівська державна фінансова академія являється одним з най престижних закладів здобуття вищої освіти в Україні, який готує нашій країні висококваліфікованих фахівців у галузі економіки та підприємництва. ЛДФА знаходиться під чітким керівництвом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. Освітні послуги, що надає ЛДФА, відповідають вимогам сучасної фінансової системи України. Навчальна програма Львівської державної фінансової академії передбачають підготовку фахівців, які володіють високим рівнем знань, умінь та навиків професійної діяльності.

Львівська державна фінансова академія, ЛДФА

Співпраця із фахівцями-практиками та керівниками фінансових установ забезпечують якісне засвоєння знань та умінь студентами академії. Академія налагоджує тісні зв’язки із вищими навчальними закладами економічного профілю інших країн, що ще раз підтверджує високу якість знань та умінь, які надаються академією.

Освітня та наукова діяльність Львівської державної фінансової академії здійснюється на високому сучасному навчально-методичному рівні. Матеріально-технічна база ЛДФА дозволяє проводити навчання на високому методичному рівні.

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 3.

Телефон: (0322) 72-40-54.

Е-mail: agademy@ldfa.edu.ua

30 серпня 1957 року розпочинається історія Львівської державної фінансової академії. Саме у цей період історії академії були створені Центральні фінансові курси Мінфіну УРСР. Протягом двох місяців обов’язки керівника курсів виконував Чуєшев О. П., завідуючим по роботі навчальної частини був Климчук І. С.

20 листопада 1957 року посаду директора курсів отримав Аліксієнко М. М.

В розпорядження курсів, які тільки утворилися, передали матеріально-технічну базу і будинок, який знаходився на вулиці Коперника, 3.

ЛДФА

Цей будинок знаходиться у самому центрі м. Львів та саме з ним тісно пов’язана історія ЛДФА. У свій час будинок було зведено для страхової компанії Італії, який через певний час свого існування підпорядкувався Держстраху СРСР.

 У час звільнення Львова від окупації німцями у цьому будинку почали функціонувати Республіканські курси, які займалися підготовкою фахівців Державного страхування.

1961 року Центральні фінансові курси були перетворені на Львівський філіал Чернівецького фінансового технікуму, керівником яких стала Череповська Феодосія Степанівна, а заступником з навчально-виховної роботи стала Романова Леоніда Павлівна.

Курси займалися тісною співпрацею з фінансовими установами України та здійснювали підготовку до майбутньої професійної діяльності висококваліфікованих фахівців.

1963 року створений Львівський фінансовий технікум, який набув статусу самостійного закладу здобуття освіти. З цього часу технікум досить стрімко розвивався та удосконалювався. Постійне збільшення кількості студентів розширювало штат педагогічних працівників. Удосконалювалася, поповнялася та розвивалася матеріально-технічна база.

У технікумі були створені 5 циклових комісій із предметів, які сприяли удосконаленню навчальної та методичної роботи та підвищенню рівню педагогічної майстерності викладачів.

Львівська державна фінансова академія, ЛДФА

Предметні циклові комісії технікуму:

- соціально-економічна;

- загальноосвітня;

- облікова;

- фінансових дисциплін;

- аналізу фінансово-господарської діяльності.

Також у той час була створена методична рада технікуму.

1993 року на базі технікуму створили Львівський фінансово-економічний коледж., а 16 листопада коледж був перетворений у Львівський державний фінансово-економічний інститут.

2004 року на базі інституту створили Львівську державну фінансову академію.

За роки свого існування ЛДФА підготувала для професійної діяльності понад 12 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, які займаються трудовою діяльністю  урізних фінансових та податкових установах.

Львівська державна фінансова академія

Кафедри Львівської державної фінансової академії:

- кафедра державних фінансів;

- кафедра фінансів суб’єктів господарювання;

- кафедра теорії фінансів і кредиту;

- кафедра економічної теорії;

- кафедра економіки і підприємництва;

- кафедра обліку і аудиту;

- кафедра економічної кібернетики;

- кафедра математичних методів в економіці;

- кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін;

- кафедра іноземних мов;

- кафедра фізичного виховання.

Львівська державна фінансова академія, ЛДФА

Навчально-виховний процес у академії організовують з допомогою кредитно-модульної системи. Викладачі ЛДФА для покращення знань та вмінь своїх студентів у навчально-виховному процесі використовують сучасні технології та інтерактивні методи навчання.

Академія займається працевлаштуванням своїх кращих випускників. На сьогоднішній день Львівська державна фінансова академія створили маркетингову службу, яка налагоджує зв’язки з майбутніми роботодавцями здійснює пошук вакансій для майбутніх фахівців.

Працівники ЛДФА проводять спеціальні тренінги-програми із студентами академії.

Наукова діяльність ЛДФА

В академії працює 160 працівників викладацького складу, які своєю нелегкою працею та стараннями готують майбутніх спеціалістів для нашої країни. Викладачі академії постійно проходять стажування. Це дає змогу впровадити у навчально-виховний процес академії досвід навчальної діяльності інших країн.

Наукові співробітники академії займаються фундаментальними дослідженнями в області фінансової системи в Україні. Вони досліджують проблеми встановлення та розвитку фінансової системи в Україні та оптимізації функціонування податкової системи України.

В Львівській державній фінансовій академії постійно проходять науково-практичні конференції.

Студенти ЛДФА постійно беруть активну участь у наукових гуртках академії. Не одноразово студенти ЛДФА ставали переможцями численних наукових конкурсах.

На основі співпраці з іншими країнами здійснюється обмін студентами , аспірантами академії та викладачами.

Студентське життя ЛДФА

ЛДФА

Молодь академії надзвичайно талановита та активна. Студенти беруть активну участь у діяльності Вченої Ради та у роботі органів студентського самоврядування. Студенти, які навчаються відмінно отримують стипендію, обласні іменні премії імені В’ячеслава Чорновола.

У виховному процесі ЛДФА першочерговим стоїть завдання виховання гармонійно розвинутої особистості.

Особливе місце в Львівській фінансовій академії посідає спортивно-масова та оздоровча робота. При академії діють 12 секцій із різних видів спорту та організовуються туристичні походи студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!