Роздрукувати сторінку

Самбірське училище культури, СУК

« Назад

Самбірське училище культури, СУК – вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів державної акредитації.

Самбірське училище культури, СУК

Навчальний заклад розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, вул. Міцкевича,1

Училище організовує свою діяльність відповідно до Конституції України, ЗУ «Про освіту» та інших діючих на території нашої держави нормативних актів про освіту, підпорядковане Міністерству культури України.

Самбірське училище культури здійснює підготовку молодших спеціалістів за напрямками:

- Культура;

- Мистецтво.

Та за такими спеціальностями:

- Народна художня творчість;

- Бібліотечна справа;

- Хореографія.

СУК

За весь період свого існування училище випустило більше восьми тисяч випускників. На сьогоднішній день вихованці даного учбового закладу є очільниками обласних управлінь культури, навчальних закладів, досягли значних професійних успіхів.

Основна мета училища - створити сучасний вищий мистецький заклад освіти, який спроможний самостійно здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі культури та мистецтва шляхом поєднання навчально-виховного процесу і максимального наближення до сфери використання спеціалістів, яких він готує.

Основним завданням СУК є підготовка кваліфікованих спеціалістів відповідно до державних замовлень та договірних зобов’язань фізичних осіб, для Міністерств, відомств, навчальних закладів культури, підприємств, установ та організацій України та інших держав.

В училищі значна увагу приділяють розвитку обдарованих особистостей. Для цього працівники готують та використовують у навчанні методичні рекомендації щодо роботи з обдарованою молоддю в умовах освітньо-виховного середовища.

Для успішного навчання своїх студентів, училище устатковане всім необхідним: кабінетами для проведення лекційних та практичних занять, бібліотекою, читальним залом, профілюючими приміщеннями.

Протягом всього періоду існування навчального закладу створювались багаторічні традиції, постійно підвищувався рівень професійної майстерності педагогів, проводилась велика науково-методична робота. Всі ці чинники сприяли розробці нових форм навчання, які сьогодні використовуються в навчальному процесі закладу освіти.

Наукова програма, якою користується училище для підготовки своїх вихованців базується на якісній науково-мистецькій і технічній базі.

В Самбірському училищі культури, СУК функціонують органи студентського самоврядування. Їх задача забезпечити виконання вихованцями учбового закладу своїх обов’язків, захист їх прав. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в ньому навиків майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції відповідно до установчих документів закладу. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Для цікавого навчання студентів в СУК постійно проводяться різні заходи дозвілля: день знайомств, КВК до Дня Студента, Андріївські вечорниці, Студентський вертеп, День відкритих дверей.

Самбірське училище культури, СУК

Для духовного розвитку студентської молоді відбувається залучення студентів до вивчення духовної спадщини українського народу; студентів знайомлять з світоглядно-релігійною проблематикою; виховання студентів здійснюється на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей, вихованцям прививають ідеали добра, справедливості, правди, людської гідності; свободи, любові, совісті, виховують почуття толерантності та поваги до інших осіб.

Для заохочення студентів до навчання та активної участі в житі училища, практикується нагородження останніх цінними подарунками.

Студенти даного учбового закладу підтримують спрямування нашої держави в сторону європейської інтеграції. З даною метою вихованці приймають участь у різноманітних громадських акціях, мирних мітингах, проводять різноманітні заходи для підвищення високої свідомості людини і громадянина.

Кращі випускники продовжують здобувати освіту в вищих начальних закладах ІІІ-ІУ рівня акредитації.

Варто відзначити, що Самбірське училище культури з перших днів свого існування стало осередком культури не тільки для міста Самбора, але й району. Сьогодні – це сучасний навчальний заклад, який має всі можливості для набуття студентами необхідних знань та умінь. Студенти училища є постійними учасниками обласних та Всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Завдання колективу училища – дати нові знання молодим фахівцям, навчити їх зберігати та примножувати досягнення української культури.

Самбірське училище культури

З вищевикладеного можна зробити висновок, що навчання в Самбірському училищі культури є не лише корисним, а й дуже цікавим. Студентам даного навчального закладу надається суттєва наукова та практична база знань, яка в подальшому дозволяє їм гідно конкурувати на ринку праці з іншими випускниками навчальних закладів, стати висококваліфікованим спеціалістом у своїй справі.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!