Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 75. Львівський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ

Львівський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ

« Назад

Львівський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ створено у м. Львові відповідно до розпорядження Міністерства освіти і науки від 11.07.2000 р. № 302. Центр розміщено на площах, що надані Львівським державним коледжем харчової і переробної промисловості НУХТ, за адресою м. Львів, вул. Пулюя, 42. Львівський РННЦ НУХТ як функціональне відділення державного вищого учбового закладу у своїй роботі придержується державних засад освіти та статуту НУХТ.

Львівський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ

За період роботи Центру наша назва змінювалась чотири рази:

- з 11.07.2000 р. – Львівський учбово-консультаційний центр Українського державного університету харчових технологій;

- з 06.09.2002 р. – Освітньо-консультаційний центр НУХТ у м. Львові;

- з 26.04.2007 р. – Львівський заочний факультет НУХТ;

- з 27.02.2013 р. – Львівський регіональний учбово-науковий центр НУХТ;

- з 20.05.2015 р. - Львівська філія НУХТ.

Постійно кожного року на кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів відбувається конференція за підсумками здійснення виробничої та технологічної практик студентами III та IV курсів на м’ясопереробних організаціях України.

Цього ж року практику здійснили 82 студента, з них 46 чоловік – виробничу та 36 – технологічну на 15 м’ясопереробних установах.

Конференція проходить у формі діалогу: студенти діляться своїми захопленнями, обмінюються думками з колегами-студентами та педагогами про ставлення до них керівництва організації, де вони відбували практику. На установи, про які студенти привезли погані відгуки, кафедра в майбутньому не буде направляти заявку щодо здійснення практики.

В учбовому процесі ЛРНЦ НУХТ діє 64 викладачі, серед яких 9 докторів наук, професорів і 33 кандидати наук, доценти.

Для формування учбового процесу приєднуються педагоги НУХТ та інших ВНЗ, педагоги основного технікуму.

Професія це не просто спеціальність – це стиль життя і стан душі.

Освіта у підрозділі НУХТ у м. Львові – гарантія якісного формування, що ґрунтується на останніх міжнародних здобутках галузі, а також добре майбутнє працевлаштування.

Навчаючи спеціалістів харчового й економічного спрямування, професори і педагоги установи ставлять перед собою за ціль не тільки створити високий професійний рівень учіння, але й виростити свідому, всесторонньо розвинуту людину, яка може стати активним учасником становлення незалежної Української країни.

Кількість напрямів освіти для прийому на навчання на перший (зі зменшеною тривалістю навчання)  курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які отримали освітньо-спеціалізований ранг молодшого фахівця, для отримання освітньо-навчального рівня бакалавра за умови вступу на суміжний напрям формування:

За заочною формою навчання у Львівському регіональному навчально-науковому центрі Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ існують наступні напрямки:

- 6.051701 «Харчові технології та інженерія»;

- 6.030509 «Облік і аудит».

Кількість напрямів для вступу на учіння молодих людей, які отримали освітньо-спеціалізований ранг бакалавра, для одержання освітньо-навчального рівня фахівця (магістра) за суміжною направленістю:

За заочною формою навчання:

- 7.05170104 «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»;

- 7.05170108 «Технології зберігання, консервування та переробки молока»;

- 7.03050901 «Облік і аудит».

ЛРНЦ НУХТ чекає вас за адресою: 79039 м. Львів, вул. Бортнянського, 30/32.

Тел./факс: (032) 261-61-74;

Тел. (032) 261-61-74.

ZfnuxtLviv@inbox.ru Проїзд по вул. Шевченка: трамваєм № 7, автобусами: № 6а, 12, 17, 30, 371, 217а, до зупинки вул. Турянського (газовий завод).

Відповідно до Розпорядження Національного Університету харчових технологій №64 від 16.04.15 року Регіональний навчально-науковий центр НУХТ у м. Львові перейменовано, методом заміни його імені на підрозділ НУХТ у м. Львові.

Щороку заклад відвідують різні закордонні делегації, під час візитів яких розглядається великий спектр напрямів роботи: від приєднання талановитих закордонних студентів, обміну студентами та їх участі у світових студентських програмах, до здійснення загальних науково-дослідних проектів.

До можливостей студентів – науково-технічна бібліотека, яка знаходиться в окремій будівлі і має більше 1 млн.210 тис. екземплярів друкованих видань, їдальні та буфети, студентські спортивно-лікувальні табори на Чорному морі та в Прикарпатті, студентське містечко, яке поєднує 6 гуртожитків, учбово-спортивну структуру із модерним басейном.

В ЛРНЦ НУХТ сформовані всі умови для креативного та фізичного становлення студентів. Функціонують багато гуртків художньої творчості, творчі колективи, спортивні гуртки, Центр культурного та естетичного формування.

Колектив установи постійно перебуває на вістрі науково-технічного прогресу. Яскравим доказом цього є признання його наукових здобутків як в Україні, так і за її кордонами.

Випускники Львівського регіонального центру НУХТ згадують студентські роки, як самий щасливий період свого життя. Де б вони не перебували (а в учбовому закладі за період його становлення сформовано тисячі фахівців для численних держав світу), де б не діяли, вони згадують свою Аlma Mater і гордяться тим, що здобували освіту у Львівському харчовому.

Отже, Львівський регіональний навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій, ЛРНЦ НУХТ – це сильний учбово-науковий комплекс, відомий і глибоко пошанований не тільки в Україні, але й далеко за її кордонами. Це єдина в Україні вища технічна установа освіти, у якій відбувається формування високоосвічених спеціалістів різноманітних освітньо-спеціалізованих рангів – від «молодшого фахівця» та висококваліфікованого професіонала.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!