Роздрукувати сторінку

Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

« Назад

6 червня 1947 року було створено Львівський електромеханічний технікум. Саме із цієї події розпочинається історія окремого навчального закладу коледжу, який на сьогоднішній день є структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка». Даний заклад освіти був створений союзним міністерством промисловості засобів зв’язку. У 1963 році на базі Львівського електромеханічного технікуму був створений Львівський технікум радіоелектроніки. У жовтні 1994 року технікум пройшов акредитацію і отримав статус коледжу.

Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

28 листопада 2003 року Кабінет Міністрів України на базі тільки створеного коледжу створили Західноукраїнський інститут інформаційних технологій, який знаходився під чітким управлінням Донецької державної академії управління.

26 березня 2006 року було закрите професійно-технічне училище № 53 у м. Львів, а на його базі створили коледж Західноукраїнського інституту інформаційних технологій.

2005 року інститут перейменували на Львівський державний інститут новітніх технологій та управління, який підпорядковувався Донецькому державному університету управління.

23 липня 2005 року інститут отримав нову назву — Коледж Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола.

24 грудня 2010 року Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола потерпів реорганізацію та став частиною Національного університету «Львівська політехніка», а при Національному університеті «Львівська політехніка» було створено новий структурний підрозділ «Навчально-науковий інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола», який згодом був перейменований на Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Адреса коледжу: вул. Демнянська, 15, м. Львів, 79031.

Телефон: (032) 295-16-26.

На сьогоднішній день Львівський технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» є досить популярним серед абітурієнтів, оскільки займається підготовкою фахівців за актуальними в наш час напрямами.

У своїй роботі коледж використовує інноваційні та адаптовані програми навчання студентів, успішно поєднуючи науку, творчість та сучасні технології навчання.

У коледжі працюють висококваліфіковані викладачі, які характеризуються працелюбністю та відданістю своїй нелегкій професії, адже готувати майбутніх фахівців це надзвичайно відповідальна робота, яка вимагає стриманості та наполегливості від викладачів.

Навчально-матеріальна база коледжу є надзвичайно міцною, завдяки наполегливій праці та згуртованості педагогічного колективу.

Педагогічний колектив піклується про те, щоб кожен випускник був не тільки кваліфікованим спеціалістом, а гармонійно розвинутою особистістю та патріотом української держави.

Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» пройшов важкий шлях минулого, але його чекає яскраве та престижне майбутнє.

Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» здійснює підготовку майбутніх фахівців на концепціях національного виховання, оскільки дане виховання гарантує кожній нації широку демократизацію освіти.

ТК НУЛП

Концепція національно - громадського виховання розкриває філософські засади сучасних соціальних потреб. При реалізації даної концепції у коледжі куратори груп прикладають великих зусиль та наполегливо працюють. Викладачі коледжу передають студентам соціальний досвід, ментальність, світогляд, та багатство духовної культури українського народу. Саме таким чином викладачі формують особисті риси студента-громадянина.

Керівництво коледжу та педагогічний колектив домагаються того, щоб усі види навчального процесу були спрямовані на виховання студента. У коледжі студенти вивчають історію України та українознавство, а це сприяє формуванню студента як патріота своєї держави. Навчання у коледжі проводиться на державній мові.

Вивчаючи предмети екологічного та економічного профілю, студенти здобувають культуру екологічного мислення. У студентів формується дбайливе ставлення до природи та прагнення до власної підприємницької діяльності.

Правове мислення студенти здобувають під час вивчення основ держави і права. Майбутній спеціаліст розуміє свої права та обов’язки. Під час вивчення етики та естетики студент стає моральною культурною особистістю, яка розвиває любов до прекрасного та виробляє правила естетичної поведінки. Неабияка увага у коледжі приділяється фізичному вихованню, яке формує у студента поняття здорового способу життя та бажання до зміцнення та загартування свого здоров’я.

Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

При вивченні професійних дисциплін студенти вивчають внески українських вчених розвиток науки. У коледжі постійно проводять виховні години.

Технологічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» створив підготовчі курси для абітурієнтів, під час яких вони проходять весь шкільний матеріал за 5-9 класи. Це дозволяє поглибити рівень знань студентів для вступу.

Юридичне відділення випускає фахівців «Молодший спеціаліст», які у майбутньому влаштовуються працювати в органи виконавчої та судової влади або місцевого самоврядування.

У коледжі функціонують органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування сприяє гармонійному розвитку особистості студента та формує у нього організаторські здібності. Студентське самоврядування приймають рішення, які мають дорадчий характер. Діяльність студентського самоврядування керується Статутом коледжу та законодавством.

Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Завдання органів студентського самоврядування;

- захист прав студентів, які стосуються навчально-виховного процесу;

- сприяння навчанню, дослідницькій та творчій діяльності;

- забезпечення дотримання студентами їх обов’язків;

- організація співпраці із студентами інших навчальних закладів;

Студентське самоврядування функціонує у межах групи, гуртожитку та коледжу. Загальні збори студентів є найвищим органом студентського самоврядування.

Кожного року колектив студентського самоврядування здійснює підготовку до різноманітних заходів коледжу та допомагають з упорядкуванням територій навчального корпусу.

Студенти коледжу дуже активні та талановиті люди. Вони постійно випускають стінгазети до знаменних дат, із великим азартом та задоволенням беруть участь у спортивних секціях та змаганнях. Органи студентського самоврядування організовують заходи спрямовані на покращення умов проживання у гуртожитку.

Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

Структура студентського самоврядування:

- голова студентського самоврядування;

- заступники голови студентського самоврядування;

- секретар;

- заступник секретаря;

- скарбник студентського фонду;

- заступник скарбника;

- заступник голови студентського самоврядування по відділеннях.

Відділення Львівського технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»:

- відділення комп’ютерних технологій;

- економічне;

- юридичне;

- відділення мистецтв.

ТК НУЛП

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!