Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 53. Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

« Назад

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна – структурний підрозділ Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

Навчальний заклад розташований за адресою: м. Львів, вул. І. Блажкевич, 12а.

ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна був заснований в 50-х роках ХХ століття. Вперше набір студентів для навчання в даному закладі освіти було здійснено в 1958 році  на базі Загальнотехнічного факультету Львівського поліграфічного інституту. Згодом, а саме в 1963 році ці спеціальності були передані до Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту. Навчання проводилось лише за заочною формою. В 2996 році було створено Львівський факультет з денною формою навчання студентів.  За роки свого існування навчальний заклад неодноразово реорганізовувався. В 2006 році була затверджена остання назва учбового закладу, яка існує й донині - Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

В Львівській філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна діє 9 напрямів підготовки майбутніх спеціалістів, а сам:

- Облік і аудит;

- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

- Електромеханіка;

- Електротехніка та електротехнології;

- Транспортні технології;

- Рухомий склад залізниць (Локомотиви);

- Рухомий склад залізниць (Вагони);

- Залізничні споруди та колійне господарство;

- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

На ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна діють чотири кафедри:

- "Кафедра гуманітарної та соціально-економічної підготовки";

- "Фундаментальних дисциплін";

- "Рухомий склад і колія";

- "Транспортні технології".

Навчання в цьому закладі проводиться за двома формами – денна та заочна.

На сьогоднішній день в ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна навчання студентів здійснюють 48 науково-педагогічних працівників, з них 6 докторів наук, професорів, 27 кандидатів наук та доцентів.

Невід’ємною складовою освітньої діяльності університету є наукова та науково-технічна діяльність, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної, виробничої діяльності в системі вищої освіти. за результатами проведення такої роботи в навчальний процес та практику впроваджуються сучасні наукові розробки, розвивається творчість вихованців закладу освіти.

Даний навчальний заклад здійснює підготовку висококваліфікованих працівників, які в подальшому можуть працювати за обраною спеціальністю на підприємствах, установах, організаціях народного господарства нашої держави, фінансово-кредитних установах, в державних адміністраціях та ін.. Отримані під час навчання знання, професійні навички та вміння надають право випускникам університету гідно представляти себе на ринку праці та достойно конкурувати  з  випускниками інших ВУЗів, що профілюються за такими ж напрямами.

Для успішного навчання студентів в філії створені всі необхідні умови. В Львівській філії наявні наукові кабінети для проведення лекційних ві практичних занять; бібліотека, до фонду якої входить не лише теоретична, а й різноманітна технічна література; комп'ютерний клас, лабораторії.

Слід відмітити, що у складі Львівської філії функціонує науково-дослідна лабораторія «Дослідження та попередження залізнично-транспортних пригод».

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

Теоретичні знання студентів закріпляються проходженням ними виробничої та переддипломної практики на підприємствах залізничного транспорту та інших галузей народного господарства.

Випускники, які закінчили даний навчальний заклад досконало володіють теоретичним та практичними навиками роботи по спеціальності, яку вони обрали, оскільки науково-педагогічний склад університету прикладає всі зусилля для виховання висококваліфікованих спеціалістів.

Випускники Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна можуть продовжувати навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або для вступу до аспірантури. Студенти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, зараховуються на навчання до університету зі скороченим терміном підготовки  за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

На базі філії діють Курси довузівської підготовки з математики, української мови та літератури, фізики. Заняття проводять викладачі університету. Підготовка слухачів здійснюється в формі проходження тестових завдань та написання контрольних робіт з вищезазначених предметів.

Для реалізації та захисту своїх прав в ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна утворено профком студентів. Його завдання полягає в захисті прав та законних інтересів студентів, а також в підготовці різноманітних акцій, культурних заходів для цікавого проводження позаурочного часу. Для заохочення вихованців закладу до успішного навчання, профком студентів здійснює рейтинг найуспішніших вихованців учбового закладу за результатами екзаменаційних сесій.

Заслуговує на увагу й міжнародна співпраця, яка виражається в здійсненні міжнародного співробітництва, встановлення прямих зв'язків в навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами, участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, науковими працівниками, проведенні спільних наукових досліджень, спільна видавнича діяльність. З 2009 року ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна разом з Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця), університетами та залізницями Франції, Польщі, Латвії, Казахстану та Киргизстану виконують Спільний європейський проект «Магістр: «Інтероперабельність/Безпека/Сертифікація» у галузі міжнародного залізничного транспорту в Україні та Центральній Азії».

Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Протягом 2010-2011 навчальних роках за підтримки Європейської Комісії Львівською філією Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ЛФ ДНУЗТ ім. В. Лазаряна підготовлено 60 магістрів. Навчання проводили найкращі викладачі університету та спеціалісти Укрзалізниці, які мають Міжнародні Сертифікати, а також провідні фахівці з Франції, Латвії, Польщі. Стажування та теми дипломних магістерських робіт відповідали фаховому напрямку роботи кожного магістра.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!